Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Bonde i åker

- Jeg bearbeider jorda så lite som mulig.

Henrik Kjeldsen driver med kornproduksjon i Ulefoss i Vestfold og Telemark. Han dyrker også oljevekster, erter og åkerbønner. Henrik ønsker å spille på lag med naturen, og la for flere år siden om driften sin for å ta bedre vare på jorda. Han pløyer ikke lenger, men sår direkte i fjorårets stubb. I tillegg har han grønt plantedekke i åkeren så stor del av året som mulig.

Mann står forran høyball

- Vi var helt uforberedt.

5 grunner til å investere i kvinnegrupper!

Barn på vei til skolen

Ekte historierSlik får vi jentene tilbake til skolebenken!

Jenter med skolebøker

Ekte historierJentene som ikke får gå på skolen

Tenåringsgraviditeter og tidlig ekteskap er noen av grunnene til at mange jenter i Etiopia ikke får gå på skolen. Koronapandemien forverrer situasjonen. Stengte skoler og et land i lockdown har ført til en økning i overgrep, men jentene får ikke hjelp.

- Vi dyrker mange ulike planter, slik at det er større sjans at noen trives uansett vær.

- Jeg er ikke i tvil om at klimaet endrer seg.

Kolbjørn Anda driver en økologisk melkegård på Randaberg i Rogaland. På gården er det rundt 30 melkekyr. Melka går både til et lokalt ysteri i Stavanger og til TINE. De har også slaktegris. Kolbjørn jobber fulltid på gården, og har i tillegg én deltidsansatt.

- Jeg er ikke i tvil om at klimaet endrer seg, sier Kolbjørn.

- Vi må se matproduksjonen i et evighetsperspektiv. Mat vil alltid være noe vi vil trenge.

- Jeg gjør det for å øke verdien på jorda i et lenger perspektiv.

Kvinner står foran kaffeplanter

5 grunner til å investere i grønne mikrolån

Mann og barn viser frem kaffeplanter

Slik senker vi de hvite flaggene i Guatemala

Folk sulter i hjemmene sine, mens de venter på at stillstanden skal ta slutt. Koronapandemien er grunnen til at man ser hvite flagg i stadig flere hjem — et signal som varsler at familien ikke har nok mat. For landets fattigste har pandemien blitt en matkrise, men det finnes en måte å senke flaggene på!

Kvinne med åndedrettsvern kjøper bananer på markedet

Hvordan mikrolån gir kvinner muligheter på markedet

Kvinne veiver med et hvitt flagg

Korona skaper nød i Guatemala

De hvite flaggene vaier tungt i nedstengte gater. Siden Guatemala ble satt i korona-lockdown, har folk flagget med ulike farger for å symbolisere tilstanden hjemme hos familien sin.

Det er viktig å beskytte skogen. Den hjelper oss å ta vare på vannet.

Regnet kommer til feil tid. Det gjør det vanskeligere å drive gård.