Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Kvinne som bærer strå

Slik hindrer vi dype matkriser!

Koronapandemien har sammen med klimakrisen og ekstremvær skapt en sultkatastrofe for millioner av mennesker i Mellom-Amerika. Det kan virke håpløst å få bukt med krisene som rammer verden, men det finnes langsiktige løsninger som styrker matsikkerheten i sårbare land.

Ekte historierNå sulter 8 millioner mennesker — kan slike sultkatastrofer forebygges?

Kvinne viser fram kaffe på egen gård

Kvinnekamp i kaffekoppen

– Klimaendringene kommer til å føre med seg mer sult i verden.

Ekte historierSmåbøndene som kjemper for kaffens framtid

Klimatilpasning gjør det mulig for kaffebønder som María å fortsette å produsere kvalitetskaffe i et endret klima.

Kaffeplante i Gutamala

Økte temperaturer truer kaffekoppen vår

Kaffe

Slik kan vi redde kvalitetskaffen

Er du en av dem som ikke kan leve uten kaffe? Endringer i klima skaper store utfordringer for kaffebøndene. Dette kan føre til dårligere kvalitet på kaffen vår, og gjøre livet vanskeligere for kaffebøndene som allerede får minst av det du betaler for kaffekoppen din. En felles dugnad kan likevel gi håp for framtidens kaffe.

Kvinne i naturomgivelser

- Jeg blir redd hver gang det kommer regn.

Bonde sammen med kuene sine

- I Norge er vi heldig stilt. Det er noen andre som må betale prisen for vårt overforbruk.

Bonde i åker

- Jeg bearbeider jorda så lite som mulig.

Mann står forran høyball

- Vi var helt uforberedt.

Einar driver en økologisk melkegård i Spydeberg i Østfold. Han leverer over 400 000 liter melk i året, i tillegg til kjøtt og livdyr. På gården dyrkes i tillegg både korn, bønner og raps.

5 grunner til å investere i kvinnegrupper!

Barn på vei til skolen

Ekte historierSlik får vi jentene tilbake til skolebenken!

På en skole, i Holeta i Etiopia, høres det sang fra klasserommene. Vi er her for å besøke Fanose Lalisa (17), som er leder for en ungdomsklubb — en klubb som har reddet mange unge jenter fra tidlig ekteskap.

Jenter med skolebøker

Ekte historierJentene som ikke får gå på skolen

- Vi dyrker mange ulike planter, slik at det er større sjans at noen trives uansett vær.