Åker i Malawi

Klimatilpasning kan løse verdens sultkrise

Sult kan bekjempes ved å fokusere på klimatilpasning i landbruket, spesielt blant verdens småbønder som står overfor de direkte konsekvensene av klimaendringer.

Slik arbeider Utviklingsfondet mot sult

Utviklingsfondet jobber i Nepal, Guatemala, Etiopia, Somaliland og Malawi. I samarbeid med lokalsamfunnet utvikles det klimatilpassede landsbyer som sikrer småbøndenes matproduksjon under endrede klimatiske forhold. Det tilbys opplæring i landbruksmetoder som tåler et mer ustabilt vær, og for å sikre tilgang til såfrø, oppretter og drifter lokalbefolkningen sine egne frøbanker. På denne måten bekjempes sult og fattigdom effektivt.

Kvinne står foran frø i frøbank
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Fem gode grunner til å engasjere seg i klimatilpasning

1. Bekjempe sult og fattigdom: Klimatilpasning sikrer matproduksjon under endrede klimatiske forhold, noe som er avgjørende for å sikre verdens matsikkerhet.

2. Fremme bærekraftig landbruk: Metodene som fremmes tar hensyn til miljøet og sikrer jordens fruktbarhet, også for fremtidige generasjoner.

3. Styrke lokalsamfunn: Ved å involvere lokalsamfunn i utviklingen av klimatilpasningstiltak, bygges det opp et eierskap og et ansvar som fremmer langvarig endring.

4. Forbedre helse og utdanning: Økte inntekter fra bedre matproduksjon gir familier muligheter til helsehjelp og utdannelse, som igjen bedrer samfunnets generelle livsgrunnlag.

5. Redusere konflikter: Sikker tilgang på mat kan redusere konflikter knyttet til ressursmangel, spesielt i klimasårbare områder.

Støtt vårt arbeid i dag

Kvinner står foran traktor
Julie Lunde Lillesæter

Klimatilpasning representerer en helhetlig tilnærming til å takle noen av de mest pressede utfordringene verden står overfor i dag, med særlig fokus på de mest sårbare befolkningene i det globale sør.

Bidra til en bedre verden

Ved å støtte arbeidet med klimatilpasning, kan vi bidra til en mer rettferdig, bærekraftig, og sultfri verden.