Kvinnelige bønder i Malawi i kampen mot klimaendringer

Bli utviklingsinvestor!

Invester i fond hvor verdiene kan øke med mange hundre prosent på et år. Som utviklingsinvestor bidrar du til bærekraftig utvikling og en bedre verden - for alle!

Vår visjon er en bærekraftig og rettferdig verden. Vi bidrar til at småbønder står sterkere når klimaendringer gir ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold. Hvert år når vi ut til over en million mennesker i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

Les mer om Utviklingsfondet

Din klimaframtid

Lurer du på hvordan klimaendringene påvirker deg akkurat der du bor? Da er Din klimaframtid noe for deg! Her kan du også sammenligne ditt bosted med Malawi i Afrika eller Guatemala i Mellom-Amerika, to veldig forskjellige områder som påvirkes ulikt av klimaendringene.

Velg fylke
Finn ut

Vårt arbeid

Betydningen av å styrke sivile samfunn

Et organisert og sterkt sivilsamfunn er viktig for at samfunnsendringene skal skje på demokratisk vis og for at sårbare og marginaliserte gruppers rettigheter blir ivaretatt.

Les mer

Hva er klimatilpasning i landbruket?

Hvordan kan verdens småbønder kjempe mot konsekvensene av klimaendringene? For at bøndene skal ha nok mat med god næring, må landbruket tilpasses et klima i endring.

Les mer

Hvorfor er biologisk mangfold i landbruket viktig?

Jordas biologiske mangfold favner om en fantastisk rikdom av planter, dyr og mikroorganismer. Det kjempes hardt for at ikke genetiske ressurser skal gå tapt. Men hvorfor er egentlig biologisk mangfold i landbruket så viktig?

Les mer

Forvaltning av naturressurser

Naturressurser som for eksempel skog, planter og vann er avgjørende for at menneskene skal overleve. Bevaring og bærekraftig bruk av naturressursene er viktig for å sikre matproduksjonen og for vår evne til å møte klimautfordringene i framtiden.

Les mer

Slik fungerer mikrolån og kredittordninger

Dype matkriser kan unngås. Her kan du lære mer om hvordan mikrolån og kredittordninger kan sikre familier som er avhengige av mat og inntekter fra sin egen jordlapp.

Les mer

Slik jobber vi med å styrke kvinners rettigheter og likestilling

Likestilling og styrking av kvinners rettigheter er svært viktig for å hindre matkriser og fattigdom. Når kvinner får tilgang og kontroll over ressurser på lik linje som menn, viser erfaring at det får store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland.

Les mer

Betydningen av å styrke sivile samfunn

Et organisert og sterkt sivilsamfunn er viktig for at samfunnsendringene skal skje på demokratisk vis og for at sårbare og marginaliserte gruppers rettigheter blir ivaretatt.

Les mer

Hva er klimatilpasning i landbruket?

Hvordan kan verdens småbønder kjempe mot konsekvensene av klimaendringene? For at bøndene skal ha nok mat med god næring, må landbruket tilpasses et klima i endring.

Les mer
1/6

Seks land i tre verdensdeler
- Her jobber vi

SomaliaEtiopaMalawiMosambik
Utviklingsinvestor

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og hvor avkastningen er en rettferdig og bærekraftig framtid for alle!