Kvinnelige bønder i Malawi i kampen mot klimaendringer

Bli utviklingsinvestor!

Invester i fond hvor verdiene kan øke med mange hundre prosent på et år. Som utviklingsinvestor bidrar du til bærekraftig utvikling og en bedre verden - for alle!

Vår visjon er en bærekraftig og rettferdig verden. Vi bidrar til at småbønder står sterkere når klimaendringer gir ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold. Hvert år når vi ut til over en million mennesker i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

Les mer om Utviklingsfondet

Din klimaframtid

Lurer du på hvordan klimaendringene påvirker deg akkurat der du bor? Da er Din klimaframtid noe for deg! Her kan du også sammenligne ditt bosted med Malawi i Afrika eller Guatemala i Mellom-Amerika, to veldig forskjellige områder som påvirkes ulikt av klimaendringene.

Velg fylke
Finn ut

Vårt arbeid

Matsikkerhet og ernæring

I en verden hvor overflod og mangfold av mat synes å være en selvfølge for mange, er den harde realiteten at 2,4 milliarder mennesker lever med moderat eller alvorlig mangel på matsikkerhet.

Les mer

Klimatilpasning og klimarobusthet

I takt med at verden står overfor stadig mer alvorlige klimaendringer, blir begrepene klimatilpasning og klimarobusthet mer relevante enn noensinne.

Les mer

Biologisk mangfold i landbruket

I en verden hvor klimaendringer og økende befolkning setter matsikkerheten på prøve, blir bevaringen av biologisk mangfold en stadig viktigere oppgave.

Les mer

Forvaltning av naturressurser

Naturen er fundamentet for menneskets eksistens og livskvalitet.

Les mer

Grønne kreditter og spare- og lånegrupper

I en verden der 1,4 milliarder mennesker lever uten tilgang til en bankkonto, står vi overfor en alvorlig utfordring.

Les mer

Kvinners rettigheter og likestilling  

Kvinner er bærebjelken for bærekraftig utvikling. Uten likestilling kan vi heller ikke snakke om et bærekraftig samfunn. 

Les mer

Styrking av sivilsamfunnet

I en verden hvor demokrati og sivilsamfunn stadig utfordres, står betydningen av et sterkt og organisert sivilsamfunn tydeligere enn noen gang.

Les mer

Matsikkerhet og ernæring

I en verden hvor overflod og mangfold av mat synes å være en selvfølge for mange, er den harde realiteten at 2,4 milliarder mennesker lever med moderat eller alvorlig mangel på matsikkerhet.

Les mer

Klimatilpasning og klimarobusthet

I takt med at verden står overfor stadig mer alvorlige klimaendringer, blir begrepene klimatilpasning og klimarobusthet mer relevante enn noensinne.

Les mer
1/7

Seks land i tre verdensdeler
- Her jobber vi

SomaliaEtiopiaMalawiMosambik