Åker i Nepal

Krev rettferdighet for verdens bønder!

Klimaendringer gjør det å dyrke mat til en desperat kamp. De som rammes hardest av tørke og flom, er småbøndene som lever av maten de selv dyrker. Når skal vi ta dem på alvor? For å utrydde sult må vi kreve at Norge mer enn dobler den langsiktige bistanden til verdens småbønder!

Vår visjon er en bærekraftig og rettferdig verden. Vi bidrar til at småbønder står sterkere når klimaendringer gir ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold. Hvert år når vi ut til over en million mennesker i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

Les mer om Utviklingsfondet

Din klimaframtid

Lurer du på hvordan klimaendringene påvirker deg akkurat der du bor? Da er Din klimaframtid noe for deg! Her kan du også sammenligne ditt bosted med Malawi i Afrika eller Guatemala i Mellom-Amerika, to veldig forskjellige områder som påvirkes ulikt av klimaendringene.

Velg fylke
Finn ut

Vårt arbeid

Betydningen av å styrke sivile samfunn

Et organisert og sterkt sivilsamfunn er viktig for at samfunnsendringene skal skje på demokratisk vis og for at sårbare og marginaliserte gruppers rettigheter blir ivaretatt.

Les mer

Hva er klimatilpasning i landbruket?

Hvordan kan verdens småbønder kjempe mot konsekvensene av klimaendringene? For at bøndene skal ha nok mat med god næring, må landbruket tilpasses et klima i endring.

Les mer

Hvorfor er biologisk mangfold i landbruket viktig?

Jordas biologiske mangfold favner om en fantastisk rikdom av planter, dyr og mikroorganismer. Det kjempes hardt for at ikke genetiske ressurser skal gå tapt. Men hvorfor er egentlig biologisk mangfold i landbruket så viktig?

Les mer

Forvaltning av naturressurser

Naturressurser som for eksempel skog, planter og vann er avgjørende for at menneskene skal overleve. Bevaring og bærekraftig bruk av naturressursene er viktig for å sikre matproduksjonen og for vår evne til å møte klimautfordringene i framtiden.

Les mer

Slik fungerer mikrolån og kredittordninger

Dype matkriser kan unngås. Her kan du lære mer om hvordan mikrolån og kredittordninger kan sikre familier som er avhengige av mat og inntekter fra sin egen jordlapp.

Les mer

Slik jobber vi med å styrke kvinners rettigheter og likestilling

Likestilling og styrking av kvinners rettigheter er svært viktig for å hindre matkriser og fattigdom. Når kvinner får tilgang og kontroll over ressurser på lik linje som menn, viser erfaring at det får store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland.

Les mer

Betydningen av å styrke sivile samfunn

Et organisert og sterkt sivilsamfunn er viktig for at samfunnsendringene skal skje på demokratisk vis og for at sårbare og marginaliserte gruppers rettigheter blir ivaretatt.

Les mer

Hva er klimatilpasning i landbruket?

Hvordan kan verdens småbønder kjempe mot konsekvensene av klimaendringene? For at bøndene skal ha nok mat med god næring, må landbruket tilpasses et klima i endring.

Les mer
1/6

Seks land i tre verdensdeler
- Her jobber vi

SomaliaEtiopaMalawiMosambik
Utviklingsinvestor

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Støtt Kaffeaksjonen

Kaffekoppen er truet av klimaendringer og fattige kaffebønder står i frontlinjen. Norsk Kaffeinformasjon og Utviklingsfondet inviterer til et felles løft – kaffebransjens egen «rosa sløyfe»-aksjon. Kaffeaksjonen går til Utviklingsfondets prosjekter i Guatemala. Sammen redder vi framtidens kaffe og styrker kaffebonden.

Støtt Kaffeaksjonen
Kaffe
Waldo Lopez