Om oss

Utviklingsfondet jobber for å bekjempe sult og urettferdighet med en visjon om en bærekraftig og rettferdig verden. Her finner du praktisk informasjon om Utviklingsfondet og litt om hvordan vi er satt sammen.

Om Utviklingsfondet

Bonder Malawi styrker lokalsamfunn

Utviklingsfondet jobber for å bekjempe sult og urettferdighet. Vår visjon er en rettferdig og bærekraftig verden uten sult, fattigdom og ekskludering. Vi bidrar til at småbønder står sterkere når klimaendringer gir ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold.

Organisasjonen

Utviklingsfondet ble i 2022 omdannet fra en forening til en stiftelse. Styret i stiftelsen nomineres av en valgkomité og velges på årsmøtet i tråd med til vedtektene. Styret rapporterer til årsmøtet og Stiftelsestilsynet, og har ansvar for at stiftelsen forvaltes tilfredsstillende i henhold til formålsparagrafen, stiftelsesloven, og andre gjeldende lover og bestemmelser. Styret avholder vanligvis seks møter i året.

Ledige stillinger

Ledige stillinger Utviklingsfondet

Her vil du finne ledige stillinger i Utviklingsfondet. Hvis du ikke finner en passende stilling, kan du sende en åpen søknad.

Presse

Presse_Utviklingsfondet_Malawi

Her finner du pressebilder og logoer som kan lastes ned i høy oppløsning. Vi setter pris på at fotografen krediteres og at det lenkes til utviklingsfondet.no der det er mulig.

Vilkår og personvern

Såfrø og klimatilpamning

Her finner du våre vilkår i forbindelse med kjøp, donasjoner, avtaler og skattefradrag samt informasjon om hvordan vi tar hånd om ditt personvern.

Varsling

Utviklingsfondet har nulltoleranse for korrupsjon, definert som all misbruk av makt, penger eller stilling til lovstridig fordel for enkeltersoner eller grupper. Her finner du informasjon om hvordan å rapportere korrupsjon og kritikkverdige forhold.

Whistleblowing: raising complaints and concerns

The Development Fund has zero tolerance for all kinds of corruption: all abuse of power, money or position for illegitimate personal or group benefits. Here you will find information on how to raise concern and complaints of corruption, also known as whistleblowing.

Våre samarbeidspartnere

AgricultureFarmerFarmingSmall Scale FarmerClimate adapted agriculturehappysmilewomanfoodvegetablesportrait formatGMN

I Utviklingsfondets arbeid mot sult og urettferdighet er vi avhengige av gode samarbeidspartnere. Her finner du en oversikt over våre viktigste avtaler og partnere. Ved å klikke på deres navn ledes du til den aktuelle partnerens nettside.