Bondekvinne fra Guatemala viser frem kaffebønner
Klimatilpasning

Klimatilpasning og klimarobusthet

Hvordan kan verdens småbønder kjempe mot konsekvensene av klimaendringene? For at bøndene skal ha nok mat med god næring, må landbruket tilpasses et klima i endring.

Hvordan tilpasse seg klimaendringer?

Klimaendringene fører til mer ekstremvær i form av flere og kraftigere orkaner, lengre tørkeperioder og kraftigere regnskyll. Dette påvirker matproduksjonen, særlig i områder hvor folk allerede har lite mat. Fattige småbønder, som ofte er avhengige av det de selv dyrker, er spesielt utsatt. Når avlinger tørker inn eller oversvømmes av flomvann fører det til matmangel og fattigdom. Ifølge FN er klimaendringene blant de viktigste årsakene til at stadig flere mennesker i verden sulter.

Utfordringene klimaendringer fører med seg

Klimaendringene fører med seg en rekke utfordringer som krever umiddelbar handling. Økende temperaturer, hyppigere ekstremvær, havnivåstigning og uforutsigbare nedbørsmønstre truer ikke bare naturmiljøer, men også menneskers liv og økonomi. For småbønder, som er avhengige av stabile klimaforhold for å produsere mat, kan disse endringene være katastrofale.

Kvinnelige bønder i Malawi i kampen mot klimaendringer
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Kampen mot sult og fattigdom

Klimaendringene har direkte konsekvenser for global matsikkerhet og økonomisk stabilitet, spesielt i samfunn som allerede er sårbare. Når klimaet blir mer uforutsigbart, blir det vanskeligere å dyrke mat, noe som fører til lavere avlinger, inntektstap og økte matpriser. Dette har en spiralvirkning som kan forverre sult og fattigdom. Derfor er klimarobusthet ikke bare et miljøspørsmål, men også en essensiell del av kampen mot sult og fattigdom.

Såfrø og klimatilpamning
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Utviklingsfondets arbeid for klimarobusthet

Klimatilpasning handler om å investere i løsninger som demper konsekvensene av klimaendringene. Utviklingsfondet støtter lokale samfunn med veiledning og økonomisk støtte, slik at småbøndene står bedre rustet i møte med flom og tørke. Utviklingsfondet legger stor vekt på klimarobust utvikling gjennom en rekke programmer og tiltak.

En klimatilpasset landsby gjør det lettere å drive landbruk. Med mer matproduksjon blir det nok næringsrik mat til familien og overskuddet kan selges på det lokale markedet. Økte inntekter gir mulighet for helsehjelp og utdannelse.

Last ned rapport

Er matsikkerheten truet? Klimaendringer i Norge og Malawi.

Ingen andre sektorer er så fundamentalt avhengig av været som landbruket. Når regnet uteblir eller flommen kommer, er det bønder som merker det først og hardest. Klimaendringene kommer til å merkes mer og mer i årene som kommer — over hele verden. Last ned rapporten "Er matsikkerheten truet?" — helt gratis.

Last ned
Kvinne og barn

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Les mer om klimatilpasning

Klimakrisen fører til mangel på mat og vann

Jente ser rett inn i kamera

Enkel tilgang til vann har gjort at Raruba Aden Bodaya (16) er frisk og har muligheten til å skaffe seg utdanning. Hun bor like ved et av vannprosjektene i Afar, nord i Etiopia.

Med frø som valuta

For noen er frø mer verdt enn penger. Her kan du lese om hva en frøbank egentlig er, hvorfor den har så stor verdi og hvordan du selv kan investere i frø.

Bøndenes kamp mot de brutale konsekvensene

Kvinner fra Guatemala

Utviklingsfondets, Alice Ennals, forteller hvordan det egentlig står til med bøndene i Guatemala - midt i krisen som handler om deres livsgrunnlag.

Slik kan vi redde kvalitetskaffen

Kaffe

Er du en av dem som ikke kan leve uten kaffe? Endringer i klima skaper store utfordringer for kaffebøndene. Dette kan føre til dårligere kvalitet på kaffen vår, og gjøre livet vanskeligere for kaffebøndene som allerede får minst av det du betaler for kaffekoppen din. En felles dugnad kan likevel gi håp for framtidens kaffe.

Den farlige flukten fra landsbygda

Søsken plukker blomster

Se for deg at du er tretten år og må flytte hjemmefra for å bygge veier i et fremmed land. Du jobber lange dager under forferdelige arbeidsforhold. Det tar fire år før du kommer hjem igjen, men det er ingen jobber å få i hjembyen din. Familien har ikke råd til å ha deg boende hjemme hvis du ikke bidrar økonomisk. Du har ikke valg og må reise ut igjen. Dette er historien til Deepak.

Einar: — Vi var helt uforberedt.

Mann står forran høyball

Einar driver en økologisk melkegård i Spydeberg i Østfold. Han leverer over 400 000 liter melk i året, i tillegg til kjøtt og livdyr. På gården dyrkes i tillegg både korn, bønner og raps.

Klimaendringer hindrer matproduksjon

Klimaendringene fører til mer ekstremvær i form av flere og kraftigere orkaner, lengre tørkeperioder og kraftigere regnskyll. Dette påvirker matproduksjonen, særlig i områder hvor folk allerede har lite mat. Fattige småbønder, som ofte er avhengige av det de selv dyrker, er spesielt utsatt. Når avlinger tørker inn eller oversvømmes av flomvann fører det til matmangel og fattigdom. Ifølge FN er klimaendringene blant de viktigste årsakene til at stadig flere mennesker i verden sulter.

Esinta Kafera (32) fra Malawi vanner åkeren sin der hun dyrker mais og bønner.

Esinta Kafera (32) vanner åkeren sin der hun dyrker mais og bønner.

Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Klimatilpasning er nøkkelen

Klimatilpasning handler om å investere i løsninger som demper konsekvensene av klimaendringene. Utviklingsfondet støtter lokale samfunn med veiledning og økonomisk støtte, slik at småbøndene står bedre rustet i møte med flom og tørke.

Kvinnelige bønder i Malawi i kampen mot klimaendringer
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Her er noen eksempler på hvordan vi jobber med klimatilpasning.

Opplæring - landbruk som tåler klimaendringer
Et viktig klimatilpasningstiltak er å spre kunnskap om landbruksmetoder som tåler et mer ustabilt vær. Utviklingsfondet gir blant annet opplæring i ulike teknikker for å bevare fuktigheten i jorda, samt kunnskap hvordan nye og flere plantetyper kan brukes på samme åkerlapp. Bøndene deler så kunnskapen videre med andre bønder.

Tilgang til såfrø – når avlingene svikter
Sikker og stabil tilgang til såfrø er ekstra viktig for bønder som rammes av ekstremvær som flom og tørke. Utviklingsfondet støtter oppstart og drift av frøbanker hvor bøndene kan både lagre og låne såfrø i tilfelle avlinger slår feil. I frøbankene kan bøndene også oppbevare samlinger av ulike lokale og tradisjonelle sorter.

Klimatilpassede landsbyer — lokale løsninger
Utviklingsfondet har i samarbeid med lokale partnere utviklet metoder for klimatilpasning i lokalsamfunnene vi jobber i. Her er det lokalbefolkningen selv som peker på utfordringer klimaendringene har skapt for deres landsby og de kommer også med forslag til hvordan utfordringene kan løses. Utviklingsfondet bidrar med økonomisk støtte og faglig veiledning, mens ansvaret for gjennomføringen ligger hos lokalbefolkningen.

En klimatilpasset landsby gjør det lettere å drive landbruk. Med mer matproduksjon blir det nok næringsrik mat til familien og overskuddet kan selges på det lokale markedet. Økte inntekter gir mulighet for helsehjelp og utdannelse.