Bondekvinne fra Guatemala viser frem kaffebønner

Klimatilpasning og klimarobusthet

I takt med at verden står overfor stadig mer alvorlige klimaendringer, blir begrepene klimatilpasning og klimarobusthet mer relevante enn noensinne.

Hvordan tilpasse seg klimaendringer?

Klimarobusthet handler om evnen til å forberede seg på, håndtere, og tilpasse seg klimarelaterte utfordringer, fra ekstremvær til langvarige klimaendringer. Dette er spesielt viktig for lokalsamfunn som står i frontlinjen av klimaendringenes direkte konsekvenser.

Klimarobusthet refererer til et samfunns evne til å opprettholde sine funksjoner og strukturer i møte med klimaendringer. Dette kan innebære alt fra forbedrede infrastrukturer som tåler ekstreme værforhold, til landbruksmetoder som sikrer matsikkerhet under skiftende klimatiske forhold. For eksempel, et lokalsamfunn med høy klimarobusthet vil kunne håndtere tørkeperioder eller flommer uten at det går utover matproduksjonen eller folks livsgrunnlag.

Esinta Kafera (32) fra Malawi vanner åkeren sin der hun dyrker mais og bønner.

Esinta Kafera (32) vanner åkeren sin der hun dyrker mais og bønner.

Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Utfordringene klimaendringer fører med seg

Klimaendringene fører med seg en rekke utfordringer som krever umiddelbar handling. Økende temperaturer, hyppigere ekstremvær, havnivåstigning og uforutsigbare nedbørsmønstre truer ikke bare naturmiljøer, men også menneskers liv og økonomi. For småbønder, som er avhengige av stabile klimaforhold for å produsere mat, kan disse endringene være katastrofale.

Kvinnelige bønder i Malawi i kampen mot klimaendringer
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Kampen mot sult og fattigdom

Klimaendringene har direkte konsekvenser for global matsikkerhet og økonomisk stabilitet, spesielt i samfunn som allerede er sårbare. Når klimaet blir mer uforutsigbart, blir det vanskeligere å dyrke mat, noe som fører til lavere avlinger, inntektstap og økte matpriser. Dette har en spiralvirkning som kan forverre sult og fattigdom. Derfor er klimarobusthet ikke bare et miljøspørsmål, men også en essensiell del av kampen mot sult og fattigdom.

Såfrø og klimatilpamning
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Utviklingsfondets arbeid for klimarobusthet

Klimatilpasning handler om å investere i løsninger som demper konsekvensene av klimaendringene. Utviklingsfondet støtter lokale samfunn med veiledning og økonomisk støtte, slik at småbøndene står bedre rustet i møte med flom og tørke. Utviklingsfondet legger stor vekt på klimarobust utvikling gjennom en rekke programmer og tiltak. I samarbeid med lokale partnere utvikles metoder for klimatilpasning i lokalsamfunnene vi jobber i. Her er det lokalbefolkningen selv som peker på utfordringer klimaendringene har skapt for deres landsby og de kommer også med forslag til hvordan utfordringene kan løses. Tiltakene kan være alt fra opplæring i klimatilpassede landbruksteknikker, til støtte for oppsamling av regnvann og etablering av frøbanker. På denne måten styrkes småbønders evne til å tilpasse seg klimaendringer, noe som bidrar til økt matsikkerhet og økonomisk stabilitet i sårbare samfunn.

Klimarobusthet krever innsats på tvers

Å bygge klimarobusthet er en kompleks prosess som krever innsats fra alle samfunnsnivåer. Det er ikke nok å bare fokusere på kortsiktige tilpasninger; vi må også jobbe for å adressere de dypere årsakene til sårbarhet, som fattigdom, mangel på infrastruktur, og sosial ulikhet. Ved å kombinere tiltak for klimatilpasning med bredere sosioøkonomiske strategier, kan vi skape mer robuste og bærekraftige samfunn som er bedre rustet til å møte framtidens utfordringer.

Klimarobusthet er derfor ikke bare et mål i seg selv, men en nødvendig forutsetning for å sikre en bærekraftig utvikling for alle, spesielt i en verden hvor klimaendringene fortsetter å utfordre våre tradisjonelle måter å leve på. Det krever innsats, innovasjon, og samarbeid på tvers av grenser og sektorer.

Fordyp deg

Last ned rapport

Klimatilpasning og klimarobusthet

Lær mer om hvordan Utviklingsfondet arbeider med småbønder for å styrke klimatilpasning i landbruket og klimarobusthet.

Last ned

Last ned rapport

Er matsikkerheten truet? Klimaendringer i Norge og Malawi.

Ingen andre sektorer er så fundamentalt avhengig av været som landbruket. Når regnet uteblir eller flommen kommer, er det bønder som merker det først og hardest. Klimaendringene kommer til å merkes mer og mer i årene som kommer — over hele verden. Last ned rapporten "Er matsikkerheten truet?" — helt gratis.

Last ned
Kvinne og barn

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Les mer om klimatilpasning

Klimakrisen fører til mangel på mat og vann

Jente ser rett inn i kamera

Enkel tilgang til vann har gjort at Raruba Aden Bodaya (16) er frisk og har muligheten til å skaffe seg utdanning. Hun bor like ved et av vannprosjektene i Afar, nord i Etiopia.

Med frø som valuta

For noen er frø mer verdt enn penger. Her kan du lese om hva en frøbank egentlig er, hvorfor den har så stor verdi og hvordan du selv kan investere i frø.

Bøndenes kamp mot de brutale konsekvensene

Kvinner fra Guatemala

Utviklingsfondets, Alice Ennals, forteller hvordan det egentlig står til med bøndene i Guatemala - midt i krisen som handler om deres livsgrunnlag.

Slik kan vi redde kvalitetskaffen

Kaffe

Er du en av dem som ikke kan leve uten kaffe? Endringer i klima skaper store utfordringer for kaffebøndene. Dette kan føre til dårligere kvalitet på kaffen vår, og gjøre livet vanskeligere for kaffebøndene som allerede får minst av det du betaler for kaffekoppen din. En felles dugnad kan likevel gi håp for framtidens kaffe.

Den farlige flukten fra landsbygda

Søsken plukker blomster

Se for deg at du er tretten år og må flytte hjemmefra for å bygge veier i et fremmed land. Du jobber lange dager under forferdelige arbeidsforhold. Det tar fire år før du kommer hjem igjen, men det er ingen jobber å få i hjembyen din. Familien har ikke råd til å ha deg boende hjemme hvis du ikke bidrar økonomisk. Du har ikke valg og må reise ut igjen. Dette er historien til Deepak.

Einar: — Vi var helt uforberedt.

Mann står forran høyball

Einar driver en økologisk melkegård i Spydeberg i Østfold. Han leverer over 400 000 liter melk i året, i tillegg til kjøtt og livdyr. På gården dyrkes i tillegg både korn, bønner og raps.