Prosjektevaluering

Utviklingsfondet igangsetter jevnlig evalueringer av vårt arbeid for å sørge for at vi på best og effektiv mulig måte arbeider med å gjøre småbønder på landsbygda mer robuste mot klimaendringene, slik at de kan dyrke nok og næringsrik mat til seg og familiene sine. Evalueringsrapportene kan du lese her.

Last ned rapport

Midterm Review of The Development Fund's Climate Resilient Rural Livelihoods Programme

Denne midtveisgjennomgangen evaluerer framgangen til Utviklingsfondets program for å styrke klimarobusthet hos lokalsamfunn på landsbygda i løpet av de første tre årene av programavtalen (2021-2023). Utviklingsfondet gjennomfører programmet i seks land, med fokus på integrering av landsbyutvikling med klimatilpasning og forvaltning av naturressurser: Etiopia, Guatemala, Malawi, Mosambik, Nepal og Somalia. Last ned rapporten på engelsk her.

Last ned

Last ned rapport

End-term review of strategic partnership - Sustainable Vegetable Value Chain (SVVC) project

The 'Sustainable Vegetable Value Chain (SVVC) project in Guba Lafto and Fogera Woredas aimed to boost small-scale farmers' livelihoods and empower medium/large-scale farmers for export-oriented vegetable production. Key players included the Development Fund, JoyTech Fresh, SNV (Netherlands Development Organization), and two national partner organizations.

Last ned

Last ned rapport

Sluttevaluering av Joint Resilience Building Project

Joint Resilience Building Project (JRBP) ble implementert i tre woredas i Somali og Oromia-regionen, med mål om å bidra til å styrke levebrødet f over 35 000 pastoralister og agropastoralister og 6000 internt fordrevne. Prosjektgjennomføringsperioden var fra august 2017 til mai 2021. En sluttevaluering ble gjennomført fra mai til juli 2021 for å vurdere gjennomføringen og oppnåelsen av prosjektet opp mot dets planlagte mål. Evalueringen er på engelsk og kan lastes ned her.

Last ned

Last ned rapport

Sluttevaluering av Honey Value Chain

Etiopia har ideelle forhold for honningproduksjon med mangfoldig biologisk mangfold og gode klimatiske forhold, men mange bønder sliter med å utvikle kvaliteten og få solgt honningen sin på markedet. Prosjektet "Honey Value Chain (HVC)" ble implementert av DF i samarbeid med EWNRA i perioden 2018-2021 for å styrke lokalsamfunnenes produksjon, utvikling og salg av honning. Prosjektet ble støttet økonomisk av Norads Section for Private Sector Development. En endelig evaluering ble gjennomført av ABBABOR Development Consult for å vurdere prosjektets suksess og partnerens ansvarlighetsprosedyrer. Den er på engelsk og kan leses her.

Last ned

Last ned rapport

Sluttevaluering av Community Resilience in Somaliland and Puntland

Prosjektet "Community Resilience in Somaliland and Puntland (CRISP)" ble støttet av Den europeiske union (EU) gjennom Den europeiske unions nødfond for bærekraft (EU ETFS). Målet var å styrke motstandskraften til lokalsamfunn i Somaliland og Puntland mot klimarelaterte utfordringer. Gjennom samarbeid med lokale partnere som HAVOYOCO, Candlelight, ADO og KAALO, arbeidet prosjektet med å øke beredskapen for katastrofer, styrke bærekraftige produksjonssystemer og skape inntektsmuligheter. Prosjektet, som var aktivt mellom 2018 og 2022, med en seks måneders forlengelse. Her kan du lese sluttevalueringen til prosjektet.

Last ned