AgricultureFarmerFarmingSmall Scale FarmerClimate adapted agriculturehappysmilewomanfoodvegetablesportrait formatGMN

Biologisk mangfold i landbruket

I en verden hvor klimaendringer og økende befolkning setter matsikkerheten på prøve, blir bevaringen av biologisk mangfold en stadig viktigere oppgave.

Hva er biologisk mangfold?

Biologisk mangfold, eller biodiversitet, refererer til variasjonen av liv på jorden – fra genetisk mangfold innen arter, til mangfoldet av arter og økosystemer. Dette mangfoldet er avgjørende for å opprettholde balansen i naturen og sikre matproduksjon for framtidige generasjoner.

Biologisk mangfold omfatter alt levende på vår planet, inkludert plantesorter og matplanter med unike egenskaper som gjør dem robuste mot ulike utfordringer. Agrobiodiversitet, en underkategori av biodiversitet, fokuserer spesifikt på de plantene vi mennesker dyrker for mat og de økosystemene de inngår i. Dette mangfoldet er essensielt for småbønders overlevelse, da det gir dem tilgang til planter som er tilpasset lokale forhold og som kan motstå klimautfordringer, skadedyr, og sykdommer.

Betydningen av biologisk mangfold for matsikkerhet

Den økende sulten i verden er en voksende bekymring, spesielt blant småbønder i det globale sør, som er spesielt sårbare for klimaendringenes innvirkninger. Et bredt spekter av plantesorter fungerer som en kritisk sikkerhetsmekanisme, reduserer risikoen for avlingstap og sikrer mat på bordet selv under ekstreme værforhold.

Mais i Guatemala. Illustrerer biologisk mangfold.
Carlos Zaparolli

Bønders rettigheter

Bønder spiller en avgjørende rolle i å bevare det genetiske mangfoldet gjennom deres såfrøsystemer, hvor de bevarer, bruker, bytter, og selger såfrø. Disse systemene er vitale for å opprettholde og utvikle plantesorter som kan møte framtidens utfordringer.

Bønders rettigheter til bruk av såfrø og plantegenetisk mangfold er en viktig del av det internasjonale samarbeidet for å bevare biodiversitet. Disse rettighetene inkluderer beskyttelse av tradisjonell kunnskap, rettferdig fordeling av fordeler fra bruken av genressurser, og deltagelse i beslutninger om bevaring og bærekraftig bruk.

Utviklingsfondet praksis for bevaring av mangfold

Mangfoldet er i fare. Opptil 75% av det plantegenetiske mangfoldet er anslått å ha gått tapt over de siste hundre årene. Årsakene er mange, inkludert klimaendringer, internasjonale markeder, og innføring av moderne plantesorter som truer det tradisjonelle plantemangfoldet.

Frø i frøbank bilogisk mangfold
Kristoffer Nyborg

Arbeid for å bevare biologisk mangfold

Utviklingsfondet arbeider aktivt for å bevare biologisk mangfold gjennom ulike prosjekter. Disse inkluderer opprettelse og støtte til lokale frøbanker, deltakende sortsutvelgelse, og rehabilitering av plantesorter som er i fare for å forsvinne. Prosjektene støtter også bønders rettigheter og arbeider for sterkere nasjonale og internasjonale rammeverk for å beskytte disse rettighetene.

Bevaring av biologisk mangfold er fundamentalt for å sikre matsikkerhet og bevare jordens livsstøttesystemer. Gjennom bøndenes uunnværlige arbeid, støttet av organisasjoner som Utviklingsfondet, kan vi sikre en bærekraftig framtid der både mennesker og natur kan trives. Det er gjennom kollektiv innsats og en forpliktelse til å verne om vår planet at vi kan sikre en bærekraftig framtid for alle.

Learn more

Last ned rapport

Biologisk mangfold i landbruket

Learn more about The Development Fund's with strengthening small scale farmer's efforts towards biological diversity.

Last ned

Last ned rapport

The Impact of the Development Fund’s and LI-BIRD’s Community-based Agrobiodiversity Programme in South Asia – with emphasis on Nepal

Last ned rapport fra 2019 om effekten av utviklingsfondets og LI-BIRDs samfunnsbaserte agrobiodiversitetsprogram i Sør-Asia – med hovedvekt på Nepal. Rapporten er skrevet av Regine Andersen fra Fridtjof Nansens Institutt. Innholdet er på engelsk og er gratis.

Last ned