Grønne kreditter og spare
- og lånegrupper

I en verden der 1,4 milliarder mennesker lever uten tilgang til en bankkonto, står vi overfor en alvorlig utfordring.

Økonomisk framskritt for småbønder i det globale sør

Til tross for at 76% av verdens voksne befolkning nå har tilgang til banktjenester, er det fortsatt et stort antall mennesker, spesielt i landene i det globale sør, som står utenfor det formelle finanssystemet. Dette er en problemstilling som ikke bare påvirker individets evne til å spare og investere, men også deres muligheter til å håndtere uforutsette økonomiske situasjoner.

Matproduksjon i Malawi. Maten selges på markedet og sikrer familier inntekt.
Julie Lunde Lillesæter

Viktigheten av tilgang til kreditt

Mangelen på tilgang til spareordninger og kreditt gjør det vanskelig for individer å investere i aktiviteter som kan generere inntekt, eller dekke grunnleggende behov i tider med økonomisk usikkerhet. Fattige og marginaliserte grupper, inkludert kvinner, unge og personer med funksjonsnedsettelser, er spesielt utsatte. For mange er den eneste tilgjengelige kilden til lån de med høye renter og dårlige betingelser, noe som kan føre til en gjeldsspiral som er vanskelig å komme ut av.

Bærekraftige løsninger med grønne kreditter

Utviklingsfondets initiativ med grønne kreditter tilbyr en innovativ løsning på dette problemet. Ved å forplikte seg til å utføre miljøtiltak som jordbevaring, planting av frukttrær, eller bygging av demninger, får bøndene tilgang til lån med lavere renter enn det som tilbys av tradisjonelle banker. Dette initiativet ikke bare fremmer økonomisk utvikling, men bidrar også til miljøvern.

Lånene som tildeles gjennom dette programmet kan brukes til å kjøpe frø, redskaper, eller til dyrehold. Tilbakebetaling skjer etter innhøstingen, noe som gjør det mulig for småbønder å investere i sin produksjon uten å pådra seg uoverkommelig gjeld.

Kvinne i etiopisk regnskog
Harald Herland

Spare- og lånegrupper styrker fellesskapet

En annen viktig komponent i arbeidet for økonomisk inkludering er opprettelsen av spare- og lånegrupper. Disse gruppene, som ofte starter med en startkapital fra Utviklingsfondet, fungerer som mikrofinansinstitusjoner hvor medlemmene selv står for innskudd og utlån. Dette gir medlemmene tilgang til kreditt for investeringer i egen produksjon eller oppstart av forretninger. Over tid bidrar dette til økt økonomisk robusthet i lokalsamfunnet.

Fordelene med disse gruppene strekker seg utover den økonomiske gevinsten. De gir økt kunnskap, selvtillit og en følelse av fellesskap blant medlemmene. Gjennom årlige muligheter for utmelding, hvor medlemmer får tilbake sine innskudd, kombineres fleksibilitet med økonomisk sikkerhet.

Kvinner selger mat på markedet
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Opplæring og kunnskapsdeling

For å sikre suksessen til disse programmene, tilbyr Utviklingsfondet og dets partnere opplæring i økonomistyring, utforming av vedtekter, og gjennomføring av møter og spare- og lånerutiner. Dette sikrer at gruppene drives effektivt og demokratisk, og at medlemmene føler et eierskap til prosessen.

Til tross for at utfordringene er store, viser initiativer som grønne kreditter og spare- og lånegrupper at det finnes håp. Ved å kombinere økonomisk støtte med opplæring og selvstyre, kan vi skape en mer inkluderende økonomi som gagner alle.

Fordyp deg

Last ned rapport

Grønne kreditter og spare- og lånegrupper

Lær mer om hvordan Utviklingsfondet arbeider med grønne kreditter og spare- og lånegrupper.

Last ned