Malawi Mikrolan matmarked

Slik fungerer mikrolån og kredittordninger

Dype matkriser kan unngås. Her kan du lære mer om hvordan mikrolån og kredittordninger kan sikre familier som er avhengige av mat og inntekter fra sin egen jordlapp.

Slik fungerer grønne mikrolån  

I tøffe tider og under kriser sliter mange med å ha råd til å kjøpe frø eller redskaper før plantesesongen starter. I Utviklingsfondets prosjekter kan bøndene ta opp et lite lån i starten av sesongen. Pengene kan de bruke til å kjøpe frø, redskaper eller til å drive dyrehold. Lånet betaler bøndene tilbake etter innhøstningen, når de får solgt varene sine på markedet.

Matproduksjon i Malawi. Maten selges på markedet og sikrer familier inntekt.
Julie Lunde Lillesæter

Ved å forplikte seg til å gjennomføre et eller flere miljøtiltak på jordlappen sin eller i lokalsamfunnet, får bøndene lavere renter enn i en vanlig bank. Miljøtiltak kan for eksempel være bevaring av jord, plante frukttrær, bygge demninger, nyplante skog eller bygge terrasser i åssiden for å hindre jorderosjon. Det er de lokale bøndene selv som sammen med Utviklingsfondets partnere, kommer fram til hvilke miljøtiltak som skal gjennomføres. Det er småbøndene som kjenner de lokale forholdene best!

Ringvirkninger for hele lokalsamfunnet  

Dersom bøndene får mulighet til å ta opp små grønne lån, kan de investere i jordlappen sin. Et grønt lån vil gi bøndene mulighet til å øke matproduksjonen eller investere i andre tiltak som kan gi de økte inntekter.  Det gir inntekter som er viktige for å kunne sikre barna helsehjelp og skolemateriell. 

Familie i Malawi viser stolt frem matvarer
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Ekstra stor betydning har det at kvinner får mulighet til å ta opp grønne lån. Når kvinner får tilgang til innsatsfaktorer, som teknologi, gjødsel, såfrø, markeder og kapital, får det også store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland. FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) har beregnet at dersom kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter i verden reduseres med 100-150 millioner. 


Kvinner selger mat på markedet
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Grønne mikrolån sørger for å avverge dype matkriser og hindrer fattigdom. Lokale landsbyer får nok mat på bordet i krisesituasjoner og bøndene kommer raskt på beina igjen. En smart og bærekraftig løsning for å forhindre nye sultkatastrofer! 

Last ned rapport

Økonomisk vekst i Afrika

I denne rapporten går Astrid Een Thuen og Eivinn Fjellhammer (AgriAnalyse) i dybden på den sterke sammenhengen mellom landbruk, økonomisk vekst og fattigdom. Innholdet er på norsk og kan lastes ned helt gratis her!

Last ned

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Les mer om mikrolån og kredittordninger

5 grunner til å investere i grønne mikrolån

Kvinner står foran kaffeplanter

Vil du gjøre en god investering som kommer de mest sårbare familiene til gode? Hos Utviklingsfondet kan du investere i prosjekter som er selve nøkkelen til det vi alle drømmer om — en mer bærekraftig og rettferdig verden. Her er fem grunner til at du bør bli utviklingsinvestor og investere i grønne mikrolån.

Hvordan mikrolån gir kvinner muligheter på markedet

Kvinne med åndedrettsvern kjøper bananer på markedet

For å lykkes med å selge mat på markedet, må det først produseres nok mat — både til egen familie og for å sikre seg inntekt. Mikrolån gir familiene mulighet til å drive gårdene sine på en bærekraftig og langsiktig måte, slik at de har nok mat — også når en krise oppstår.

Slik hindrer vi dype matkriser!

Kvinne som bærer strå

Koronapandemien har sammen med klimakrisen og ekstremvær skapt en sultkatastrofe for millioner av mennesker i Mellom-Amerika. Det kan virke håpløst å få bukt med krisene som rammer verden, men det finnes langsiktige løsninger som styrker matsikkerheten i sårbare land.

Korona skaper nød i Guatemala

Kvinne veiver med et hvitt flagg

De hvite flaggene vaier tungt i nedstengte gater. Siden Guatemala ble satt i korona-lockdown, har folk flagget med ulike farger for å symbolisere tilstanden hjemme hos familien sin.

Slik senker vi de hvite flaggene i Guatemala

Mann og barn viser frem kaffeplanter

Folk sulter i hjemmene sine, mens de venter på at stillstanden skal ta slutt. Koronapandemien er grunnen til at man ser hvite flagg i stadig flere hjem — et signal som varsler at familien ikke har nok mat. For landets fattigste har pandemien blitt en matkrise, men det finnes en måte å senke flaggene på!