Malawi Mikrolan matmarked

Slik fungerer mikrolån og kredittordninger

Dype matkriser kan unngås. Her kan du lære mer om hvordan mikrolån og kredittordninger kan sikre familier som er avhengige av mat og inntekter fra sin egen jordlapp.

Slik fungerer grønne mikrolån  

I tøffe tider og under kriser sliter mange med å ha råd til å kjøpe frø eller redskaper før plantesesongen starter. I Utviklingsfondets prosjekter kan bøndene ta opp et lite lån i starten av sesongen. Pengene kan de bruke til å kjøpe frø, redskaper eller til å drive dyrehold. Lånet betaler bøndene tilbake etter innhøstningen, når de får solgt varene sine på markedet.

Matproduksjon i Malawi. Maten selges på markedet og sikrer familier inntekt.
Julie Lunde Lillesæter

Ved å forplikte seg til å gjennomføre et eller flere miljøtiltak på jordlappen sin eller i lokalsamfunnet, får bøndene lavere renter enn i en vanlig bank. Miljøtiltak kan for eksempel være bevaring av jord, plante frukttrær, bygge demninger, nyplante skog eller bygge terrasser i åssiden for å hindre jorderosjon. Det er de lokale bøndene selv som sammen med Utviklingsfondets partnere, kommer fram til hvilke miljøtiltak som skal gjennomføres. Det er småbøndene som kjenner de lokale forholdene best!

Ringvirkninger for hele lokalsamfunnet  

Dersom bøndene får mulighet til å ta opp små grønne lån, kan de investere i jordlappen sin. Et grønt lån vil gi bøndene mulighet til å øke matproduksjonen eller investere i andre tiltak som kan gi de økte inntekter.  Det gir inntekter som er viktige for å kunne sikre barna helsehjelp og skolemateriell. 

Familie i Malawi viser stolt frem matvarer
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Ekstra stor betydning har det at kvinner får mulighet til å ta opp grønne lån. Når kvinner får tilgang til innsatsfaktorer, som teknologi, gjødsel, såfrø, markeder og kapital, får det også store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland. FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) har beregnet at dersom kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter i verden reduseres med 100-150 millioner. 


Kvinner selger mat på markedet
Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Grønne mikrolån sørger for å avverge dype matkriser og hindrer fattigdom. Lokale landsbyer får nok mat på bordet i krisesituasjoner og bøndene kommer raskt på beina igjen. En smart og bærekraftig løsning for å forhindre nye sultkatastrofer! 

Last ned rapport

Økonomisk vekst i Afrika

I denne rapporten går Astrid Een Thuen og Eivinn Fjellhammer (AgriAnalyse) i dybden på den sterke sammenhengen mellom landbruk, økonomisk vekst og fattigdom. Innholdet er på norsk og kan lastes ned helt gratis her!

Last ned