Bli utviklingsinvestor

Utviklingsfondet har fem fond i fem forskjellige land hvor du kan investere månedlig. Målet er å utrydde sult og fattigdom ved å sikre småbønders framtid i møte med ekstremvær og vanskelige dyrkingsforhold.

Som utviklingsinvestor blir du mer enn en giver — du får være med på hele reisen. Avkastningen kommer de fattige til gode og slik bidrar du til bærekraftig utvikling — kanskje den beste investeringen du kan gjøre for en bedre verden.

Hva er en utviklingsinvestor?

Som utviklingsinvestor investerer du månedlig i helt konkrete løsninger på sult og fattigdom. Avkastningen er det ikke du, men småbøndene vi jobber med som får. Vi gir deg kvartalsvise rapporter som forteller om utviklingen i fondet du investerer i. Dersom fondet investerer i en ny traktor, kan du følge prosjektet fra avgjørelsen blir tatt, til traktoren pløyer sin første åker.