Årsrapporter

Les våre årsrapporter som gir innblikk i hva som har skjedd i Utviklingsfondet gjennom året og inneholder blant annet regnskap og resultater.

Årsmelding 2022

En verden i rask endring

Økende konsekvenser av klimaendringer samt konfliktene i 2022 viste hvor sårbar den globale matforsyningen er. Det har gjort lokal matproduksjon og Utviklingsfondets tilnærming enda viktigere. Vår erfaring med klimatilpasning og lokalt landbruk har gitt oss et godt utgangspunkt for å finne nye mer effektive løsninger. Årsmelding 2022 viser hvordan Utviklingsfondet, med våre støttespillere og samarbeidspartnere, er godt i gang med å håndtere både kortsiktige og langsiktige utfordringer samtidig.

Last ned

Annual report 2021

A year of impact

2021 was in many ways a year of breakthroughs for The Development Fund. At the same time, we faced major challenges as a result of the pandemic, the war in Ethiopia and climate change, as did our target groups and partners. Read more by downloading our Annual report here.

Last ned

Årsrapport 2021

Et år for gjennomslag

2021 ble et gjennombruddsår på flere fronter for Utviklingsfondet. Samtidig skapte pandemi, krigen i Etiopia og klimaendringene store utfordringer for våre målgrupper, partnere og vår egen organisasjon.

Les rapporten

Årsrapport 2021

Et år for gjennomslag

Her kan du laste ned en PDF-versjon av årsrapporten for 2021.

Last ned

Årsrapport 2020

Et krevende og kritisk koronaår

2020 ble et krevende år også for Utviklingsfondet, men aller mest for verdens småbønder.

Da 2020 startet, hadde vi store planer for året. Utover vanlig drift skulle vi lande vår nye organisasjonsstrategi fram mot 2030, sikre grunnfinansieringen for de neste fem årene, og holde regjeringens ansvarlig for sitt løfte om økt norsk innsats for landbruk og klimatilpasning i utviklingsarbeidet.

Last ned

Årsrapport 2019

Et år for fornyelse

I 2019 fastslo forskere, politikere og sivilsamfunn at verdens fattigste småbønder mer enn noen gang trenger økt støtte for å stå imot de økende klimaendringene. I Utviklingsfondet samlet vi oss for å øke innsatsen, og lanserte en rekke nye initiativ.

Last ned

Årsrapport 2018

I front for klimarettferdighet for verdens småbønder

Jirde Mahamoud Ahmed ser meg rett i øynene og svarer: – Jeg gjør det for de kommende generasjoner og fordi det er dette jeg vil bli husket for i lokalsamfunnet. Han er en småbonde med åtte barn i Somalia. Spørsmålet mitt var hvorfor han låner ut halvparten av jorda si for å bygge opp den lokale frøbanken.

Last ned

Årsrapport 2017

Utviklingsfondet vokser

Utviklingsfondet jobber med å bekjempe sult og fattigdom i Nicaragua, Guatemala, Etiopia, Somalia, Malawi og Mosambik. Hovedkontoret vårt ligger i Oslo og mye av oppfølgingen av programmene våre skjer herfra.

Last ned

Årsrapport 2016

Millioner trues av sult

Millioner av mennesker i Somalia, Sør-Sudan, Nigeria og Jemen er rammet av en av de alvorligste sultkatastrofeneverden har sett på lenge. Dette er ikke første gang vi har reagert for sent eller vært vitne til de alvorlige konsekvensene av ekstremvær. Men når skal vi ta innover oss at klimaendringene truer livsgrunnlaget til millioner mennesker?

Last ned

Årsrapport 2015

Naturkatastrofer og ekstremvær

Naturkatastrofer og ekstremvær truer befolkningene i landene hvor Utviklingsfondet jobber. De aller fattigste er ekstra utsatt når krisene rammer.

Last ned

Årsrapport 2014

En framtid for bygdene i utviklingsland

Bærekraftig vekst på landsbygda er vesentlig for å bekjempe fattigdom og for å gi ungdom som vokser opp i bygdene et alternativ til å flytte til en ofte usikker fremtid i byene.

Last ned