Rapporter

Her legger vi ut fagrapporter og dokumenter som blant annet viser det konkrete arbeidet vi gjør i felt hos Utviklingsfondet. Dette er dokumenter basert på studier, forskning og erfaringer over tid.

Utviklingsfondets kafferapport 2023

Last ned rapport

Kaffens reise fra bonde til kaffekopp: Hvordan kan vi sikre en bærekraftig kaffebransje?

Dyrket av bønder i det globale sør, er kaffen en bro mellom verdens fattige og rike. Inntektene er avgjørende for mange bønder. Klimaendringer truer kaffeproduksjonen og krever klimatilpasningstiltak og økt finansiering. Samtidig påvirker produksjon og forbruk miljøet, og det trengs handling fra kaffenasjonene, forbrukerne og industrien for å sikre en bærekraftig framtid for kaffeproduksjonen.

Last ned

Last ned rapport

Strategi: Hvordan vi skal nå våre mål

I Utviklingsfondets strategi kan du lese mer om oss som organisasjon og hvordan vi jobber, våre verdier og mål, samarbeidspartnere, endringsteori og program.

Last ned

Last ned rapport

Ceres2030: Bærekraftige løsninger for å utrydde sult

I Ceres2030 fastslås det at det mest effektive vi kan gjøre for å utrydde sult og håndtere klimakrisen, er å satse på verdens småbønder. 77 forskere fra 23 land har analysert over 500 000 forskningsartikler, og svaret de fant er tydelig; hvis rike land dobler støtten til småbønder, kan vi innen 2030 redusere antallet som lever i sult og fattigdom med 500 millioner mennesker.

Last ned

Last ned rapport

Er matsikkerheten truet? Klimaendringer i Norge og Malawi.

Ingen andre sektorer er så fundamentalt avhengig av været som landbruket. Når regnet uteblir eller flommen kommer, er det bønder som merker det først og hardest. Klimaendringene kommer til å merkes mer og mer i årene som kommer — over hele verden. Last ned rapporten "Er matsikkerheten truet?" — helt gratis.

Last ned

Last ned rapport

Mat, krig og fred: Sårbare stater og matproduksjon

Er det mulig å bygge stat uten mat? I dette notatet fra 2017 argumenterer Morten Bøås, seniorforsker ved NUPI, for en bredere tilnærming til norsk bistand til sårbare stater. Last ned helt gratis og få mer innsikt i bærekraftig matproduksjon.

Last ned

Last ned rapport

The Impact of the Development Fund’s and LI-BIRD’s Community-based Agrobiodiversity Programme in South Asia – with emphasis on Nepal

Last ned rapport fra 2019 om effekten av utviklingsfondets og LI-BIRDs samfunnsbaserte agrobiodiversitetsprogram i Sør-Asia – med hovedvekt på Nepal. Rapporten er skrevet av Regine Andersen fra Fridtjof Nansens Institutt. Innholdet er på engelsk og er gratis.

Last ned

Last ned rapport

Klimatilpassede landsbyer

Klimatilpassede landsbyer (CAV) er Utviklingsfondets metode for lokal klimatilpasning. Denne rapporten er en gjennomgang av CAV-metoden og hvordan den har blitt implementert i Etiopia. Her kan du laste ned rapporten gratis!

Last ned

Last ned rapport

Økonomisk vekst i Afrika

I denne rapporten går Astrid Een Thuen og Eivinn Fjellhammer (AgriAnalyse) i dybden på den sterke sammenhengen mellom landbruk, økonomisk vekst og fattigdom. Innholdet er på norsk og kan lastes ned helt gratis her!

Last ned

Last ned rapport

Kvinner i landbruket

I denne rapporten diskuterer vi kvinners bidrag til matsikkerhet, helse og næringsutvikling i utviklingsland. Rapporten er fra 2016 og er skrevet på norsk. Last den ned gratis her!

Last ned

Last ned rapport

Her kan du laste ned Utviklingsfondets GMO Policy

I denne rapporten kan du lese Utviklingsfondets GMO policy - helt gratis!

Last ned

Last ned rapport

En bank for framtida: Lokale frøbanker og deres bidrag til såfrøsikkerhet.

Lokale frøbanker sikrer bønders tilgang på lokalt tilpassede såfrø. De bidrar også til å ta vare på det biologiske mangfoldet i landbruket. Dette mangfoldet er avgjørende for planteforedling og forbedring av sorter i framtiden, og dermed vår evne til å sikre en matproduksjon under endrete klimatiske forhold. Frøbankene forvaltes av bønder og lokalsamfunnene. Denne rapporten viser ulike erfaringer fra lokale frøbanker i forskjellige land i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

Last ned

Last ned rapport

Utviklingsfondets Farmer's rights to seeds policy

Les Utviklingsfondets policy position på bønders rettigheter til såfrø.

Last ned
Fordyp deg

Last ned rapport

Matsikkerhet og ernæring

Lær mer om hvordan Utviklingsfondet arbeider med småbønder for å styrke deres matsikkerhet og ernæring.

Last ned
Fordyp deg

Last ned rapport

Klimatilpasning og klimarobusthet

Lær mer om hvordan Utviklingsfondet arbeider med småbønder for å styrke klimatilpasning i landbruket og klimarobusthet.

Last ned
Learn more

Last ned rapport

Biologisk mangfold i landbruket

Learn more about The Development Fund's with strengthening small scale farmer's efforts towards biological diversity.

Last ned
Fordyp deg

Last ned rapport

Styrking av sivilsamfunnet

Lær mer om hvordan Utviklingsfondet arbeider med småbønder for å styrke grasrotorganisasjoner og sivilsamfunn.

Last ned
Fordyp deg

Last ned rapport

Kvinners rettigheter og likestilling

Lær mer om hvordan Utviklingsfondet arbeider med småbønder for å styrke kvinners rettigheter og likestilling.

Last ned
Fordyp deg

Last ned rapport

Grønne kreditter og spare- og lånegrupper

Lær mer om hvordan Utviklingsfondet arbeider med grønne kreditter og spare- og lånegrupper.

Last ned
Fordyp deg

Last ned rapport

Forvaltning av naturressurser

Lær mer om hvordan Utviklingsfondet arbeider med småbønder og forvaltning av naturressurser.

Last ned