Rapporter

Her legger vi ut fagrapporter og dokumenter som blant annet viser det konkrete arbeidet vi gjør i felt hos Utviklingsfondet. Dette er dokumenter basert på studier, forskning og erfaringer over tid.

Last ned rapport

Strategi: Hvordan vi skal nå våre mål

I Utviklingsfondets strategi kan du lese mer om oss som organisasjon og hvordan vi jobber, våre verdier og mål, samarbeidspartnere, endringsteori og program.

Last ned

Last ned rapport

Sluttevaluering av Joint Resilience Building Project

Joint Resilience Building Project (JRBP) ble implementert i tre woredas i Somali og Oromia-regionen, med mål om å bidra til å styrke levebrødet f over 35 000 pastoralister og agropastoralister og 6000 internt fordrevne. Prosjektgjennomføringsperioden var fra august 2017 til mai 2021. En sluttevaluering ble gjennomført fra mai til juli 2021 for å vurdere gjennomføringen og oppnåelsen av prosjektet opp mot dets planlagte mål. Evalueringen er på engelsk og kan lastes ned her.

Last ned

Last ned rapport

Sluttevaluering av Honey Value Chain

Etiopia har ideelle forhold for honningproduksjon med mangfoldig biologisk mangfold og gode klimatiske forhold, men mange bønder sliter med å utvikle kvaliteten og få solgt honningen sin på markedet. Prosjektet "Honey Value Chain (HVC)" ble implementert av DF i samarbeid med EWNRA i perioden 2018-2021 for å styrke lokalsamfunnenes produksjon, utvikling og salg av honning. Prosjektet ble støttet økonomisk av Norads Section for Private Sector Development. En endelig evaluering ble gjennomført av ABBABOR Development Consult for å vurdere prosjektets suksess og partnerens ansvarlighetsprosedyrer. Den er på engelsk og kan leses her.

Last ned

Last ned rapport

Sluttevaluering av Community Resilience in Somaliland and Puntland

Prosjektet "Community Resilience in Somaliland and Puntland (CRISP)" ble støttet av Den europeiske union (EU) gjennom Den europeiske unions nødfond for bærekraft (EU ETFS). Målet var å styrke motstandskraften til lokalsamfunn i Somaliland og Puntland mot klimarelaterte utfordringer. Gjennom samarbeid med lokale partnere som HAVOYOCO, Candlelight, ADO og KAALO, arbeidet prosjektet med å øke beredskapen for katastrofer, styrke bærekraftige produksjonssystemer og skape inntektsmuligheter. Prosjektet, som var aktivt mellom 2018 og 2022, med en seks måneders forlengelse. Her kan du lese sluttevalueringen til prosjektet.

Last ned

Last ned rapport

Ceres2030: Bærekraftige løsninger for å utrydde sult

I Ceres2030 fastslås det at det mest effektive vi kan gjøre for å utrydde sult og håndtere klimakrisen, er å satse på verdens småbønder. 77 forskere fra 23 land har analysert over 500 000 forskningsartikler, og svaret de fant er tydelig; hvis rike land dobler støtten til småbønder, kan vi innen 2030 redusere antallet som lever i sult og fattigdom med 500 millioner mennesker.

Last ned

Last ned rapport

Er matsikkerheten truet? Klimaendringer i Norge og Malawi.

Ingen andre sektorer er så fundamentalt avhengig av været som landbruket. Når regnet uteblir eller flommen kommer, er det bønder som merker det først og hardest. Klimaendringene kommer til å merkes mer og mer i årene som kommer — over hele verden. Last ned rapporten "Er matsikkerheten truet?" — helt gratis.

Last ned

Last ned rapport

Mat, krig og fred: Sårbare stater og matproduksjon

Er det mulig å bygge stat uten mat? I dette notatet fra 2017 argumenterer Morten Bøås, seniorforsker ved NUPI, for en bredere tilnærming til norsk bistand til sårbare stater. Last ned helt gratis og få mer innsikt i bærekraftig matproduksjon.

Last ned

Last ned rapport

The Impact of the Development Fund’s and LI-BIRD’s Community-based Agrobiodiversity Programme in South Asia – with emphasis on Nepal

Last ned rapport fra 2019 om effekten av utviklingsfondets og LI-BIRDs samfunnsbaserte agrobiodiversitetsprogram i Sør-Asia – med hovedvekt på Nepal. Rapporten er skrevet av Regine Andersen fra Fridtjof Nansens Institutt. Innholdet er på engelsk og er gratis.

Last ned

Last ned rapport

Klimatilpassede landsbyer

Klimatilpassede landsbyer (CAV) er Utviklingsfondets metode for lokal klimatilpasning. Denne rapporten er en gjennomgang av CAV-metoden og hvordan den har blitt implementert i Etiopia. Her kan du laste ned rapporten gratis!

Last ned

Last ned rapport

Økonomisk vekst i Afrika

I denne rapporten går Astrid Een Thuen og Eivinn Fjellhammer (AgriAnalyse) i dybden på den sterke sammenhengen mellom landbruk, økonomisk vekst og fattigdom. Innholdet er på norsk og kan lastes ned helt gratis her!

Last ned

Last ned rapport

Kvinner i landbruket

I denne rapporten diskuterer vi kvinners bidrag til matsikkerhet, helse og næringsutvikling i utviklingsland. Rapporten er fra 2016 og er skrevet på norsk. Last den ned gratis her!

Last ned

Last ned rapport

Her kan du laste ned Utviklingsfondets GMO Policy

I denne rapporten kan du lese Utviklingsfondets GMO policy - helt gratis!

Last ned

Last ned rapport

En bank for framtida: Lokale frøbanker og deres bidrag til såfrøsikkerhet.

Lokale frøbanker sikrer bønders tilgang på et lokalt tilpassete såfrø. De bidrar også til å ta vare på det biologiske mangfoldet i landbruket. Dette mangfoldet er avgjørende for planteforedling og forbedring av sorter i framtiden, og dermed vår evne til å sikre en matproduksjon under endrete klimatiske forhold. Frøbankene forvaltes av bønder og lokalsamfunnene. Denne rapporten viser ulike erfaringer fra lokale frøbanker i forskjellige land i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

Last ned
Utviklingsfondets kafferapport 2023

Kaffens reise fra bonde til kaffekopp: Hvordan kan vi sikre en bærekraftig kaffebransje?

Kaffens reise fra bonde til kaffekopp: Hvordan kan vi sikre en bærekraftig kaffebransje?

Dyrket av bønder i det globale sør, er kaffen en bro mellom verdens fattige og rike. Inntektene er avgjørende for mange bønder. Klimaendringer truer kaffeproduksjonen og krever klimatilpasningstiltak og økt finansiering. Samtidig påvirker produksjon og forbruk miljøet, og det trengs handling fra kaffenasjonene, forbrukerne og industrien for å sikre en bærekraftig framtid for kaffeproduksjonen.

Last ned