Bondekvinne Malawi med redskap i hånd
Likestilling og deltakelse

Slik jobber vi med å styrke kvinners rettigheter og likestilling

Likestilling og styrking av kvinners rettigheter er svært viktig for å hindre matkriser og fattigdom. Når kvinner får tilgang og kontroll over ressurser på lik linje som menn, viser erfaring at det får store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland.

Likestilling i landbruket

Kvinner står for over halvparten av arbeidsbyrden i landbruket, men har gjennomgående dårligere vilkår enn menn til å drive landbruk. Det resulterer i at selv om kvinnene jobber mer enn menn, har de ofte dårligere avlinger og tjener mindre penger på det de produserer. Hadde kvinnene hatt tilgang til de samme ressursene som menn, som for eksempel økonomiske støtteordninger, oppdatert kunnskap, innsatsfaktorer, opplæring og mulighet til å eie land – så ville mellom 100 og 150 millioner færre sulte, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk.

Bondekvinner Malawi
Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Forskjellsbehandlingen mellom kjønnene er et resultat av manglende anerkjennelse av kvinners rettigheter og samfunnsbidrag, og har store konsekvenser for verdens kvinner. Kvinner er overrepresentert blant verdens fattige, blant under- og feilernærte, analfabeter, landløse og en rekke andre statistikker. Forskning viser også at kvinner er mer utsatt i katastrofesituasjoner som flom og ekstremvær. Kvinner har for eksempel et omsorgsansvar som gjør at de er mindre mobile når det er behov for flukt under flom, eller andre naturkatastrofer. Kvinner er også oftere ansvarlige for å produsere mat til familien, og dette ansvaret blir vanskelig å oppfylle når tørken inntreffer i åkeren. Kvinner rammes dermed hardere av klimaendringenes konsekvenser. 

Hvordan jobber Utviklingsfondet med kvinner og likestilling?

Kvinner er en viktig målgruppe og likestilling er en viktig målsetning for Utviklingsfondet. Det å styrke kvinners økonomiske, politiske og sosiale rettigheter er et viktig mål for Utviklingsfondet. Vi jobber med å redusere de store forskjellene mellom kvinner og menn i våre land og for å øke kvinners deltakelse og innflytelse i beslutningsprosesser.

Jente snakker i ungdomsklubb

Fanose (14) kjemper for jenters rett til skolegang i sitt lokalsamfunn

Vi jobber med spare- og lånegrupper og gir kvinner opplæring i hvordan de kan etablere små bedrifter. Gjennom spare- og lånegrupper kan de ta opp små lån og starte små bedrifter. Gruppene gir også kvinner eget rom for å diskutere utfordringer, finne felles løsninger, og de får en felles, sterkere stemme inn i lokale beslutningsprosesser. Vi er opptatt av å gjøre kvinner bevisst på sin egen situasjon, og å mobilisere kvinner til deltakelse i lokalsamfunnet og samfunnsdebatten.

For å redusere kjønnsgapet i landbruket jobber vi for å sikre kvinner tilgang på opplæring i bærekraftig landbruk og klimatilpasning og øke kvinners tilgang til markeder slik at de kan selge sine produkter. Vi jobber også med unge kvinner gjennom blant annet “Unge kvinner kan”-klubber hvor de får opplæring i rettigheter og kan gjennomføre aktiviteter som når ut til flere jenter og gutter, og påvirke lokale myndigheter til å iverksette tiltak styrker unge kvinner og jenters rettigheter.

Last ned rapport

Kvinner i landbruket

I denne rapporten diskuterer vi kvinners bidrag til matsikkerhet, helse og næringsutvikling i utviklingsland. Rapporten er fra 2016 og er skrevet på norsk. Last den ned gratis her!

Last ned

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Les mer om kvinners rettigheter og likestilling

Likestilling er en nøkkel til matsikkerhet

I en rapport fra 2016 retter Utviklingsfondet fokus på kvinners bidrag til matsikkerhet, helse og næringsutvikling i utviklingsland.

Slik får vi jentene tilbake til skolebenken!

Barn på vei til skolen

På en skole, i Holeta i Etiopia, høres det sang fra klasserommene. Vi er her for å besøke Fanose Lalisa (17), som er leder for en ungdomsklubb — en klubb som har reddet mange unge jenter fra tidlig ekteskap.

Jentene som ikke får gå på skolen

Jenter med skolebøker

Tenåringsgraviditeter og tidlig ekteskap er noen av grunnene til at mange jenter i Etiopia ikke får gå på skolen. Koronapandemien forverrer situasjonen. Stengte skoler og et land i lockdown har ført til en økning i overgrep, men jentene får ikke hjelp.

5 grunner til å investere i kvinnegrupper!

En mer rettferdig verden med mindre nød og fattigdom er mulig! En liten investering kan gi store ringvirkninger. Her er fem gode grunner til å investere i fond for å styrke kvinner!

Kvinner i kampen for et bedre livsgrunnlag

Mor og barn

Det klimasårbare landet Nepal preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Slike kriser fører til matmangel. For å skaffe seg levebrød, tvinges de mest sårbare menneskene på flukt. Gjennom Utviklingsfondets prosjekter, har kvinnene på landsbygda i Nepal tatt grep i kampen for et bedre livsgrunnlag.

Kvinnekamp i kaffekoppen

Kvinne viser fram kaffe på egen gård

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. En dag vi hadde ønsket det ikke var behov for, men som i 2020 dessverre bare er blitt mer aktuell. Foreløpige rapporter tyder på at vold mot kvinner har økt kraftig også i utviklingsland som følge av korona-pandemien og nedstenging av samfunnet.