Barn på vei til skolen

Slik får vi jentene tilbake til skolebenken!

På en skole, i Holeta i Etiopia, høres det sang fra klasserommene. Vi er her for å besøke Fanose Lalisa (17), som er leder for en ungdomsklubb — en klubb som har reddet mange unge jenter fra tidlig ekteskap.

Klubbene som redder liv

Fanose smiler mye og bredt når vi møter henne. Gleden og entusiasmen hun utstråler, røper ingenting om de dystre historiene hun skal fortelle. Tidlig ekteskap er ikke er uvanlig i landsbyen hennes. Jenter som giftes bort slutter ofte på skolen og blir husmødre. Fanose forteller at klubben har gjort store fremskritt for å avvikle den eldgamle praksisen, hvor det er vanlig å bruke seksuell vold for å tvinge jenter til ekteskap.

- Dette er vanlig praksis i vårt samfunn. Mange dør også på grunn av fødsler i ung alder. De får barn veldig ungt. Så unge at de ikke klarer å ta seg av barna. De mister selvtillit, og blir psykisk og fysisk syke av volden de blir utsatt for. Du vet ikke hva som kan skje når du går til og fra skolen. Redselen for overgrep hindrer jenter å gå ut eller på skolen. Vi mister så mange jenter som kan være ingeniører, doktorer og tjene landet.

forteller Fanose.

Invester direkte i fond som styrker kvinners rettigheter

Arbeidet for å hindre tidlig ekteskap, handler blant annet om å kontakte berørte familier direkte. De informerer om hvor viktig det er for jentene å gå på skolen og at det finnes bedre alternativer enn å gi fra seg døtrene til ekteskap. Det er knyttet mye skam til overgrep og derfor blir løsningen å gifte bort døtrene. Å synliggjøre problematikken og snakke om hvor viktig utdanning er for jenter - endrer holdningene i landsbyen.

Fakta om kvinnegrupper

Kvinnegrupper i Etiopia er lag eller klubber hvor kvinner organiserer seg for å hjelpe jenter og sårbare grupper ut i utdanning og arbeid. De jobber aktivt mot tidlig ekteskap, men driver også med opplæring i klimatilpasset jordbruk og annet inntektsgivende arbeid — slik at familiene kan produsere nok mat og klare seg selv. I klubbene får ungdommene kunnskap, verktøy og mot til å ta opp kampen i sine lokalsamfunn for å forebygge vold, kriminalitet og matmangel.

Fanose sin historie

Før Fanose ble med i klubben, ble hun selv forsøkt giftet bort. Dette skjedde da hun var 14 år og skulle hjem fra skolen. På veien ble hun overfalt av flere eldre gutter. Hun forteller at de slo og puttet papir i munnen hennes, så hun ikke kunne rope om hjelp. Etter overfallet kom familien til en av guttene hjem til Fanose og ba hennes foreldre om å gifte henne bort til sønnen som forgrep seg på henne. Foreldrene vurderte ekteskapet og Fanose sluttet på skolen. Det var da den lokale ungdomsklubben kom på banen for å hjelpe Fanose. Sammen klarte de å overtale foreldrene til å ikke gifte henne bort. Fanose fikk fortsette på skolen og anmeldte guttene til politiet. Gutten som forgrep seg på henne ble arrestert.

I dag har Fanose toppkarakterer og ønsker å bli ingeniør. Som leder i klubben inspirerer hun mange unge jenter til å drømme om en framtid, og til å forstå at det finnes muligheter. Hun har vært med på å få mange jenter tilbake på skolen og er stolt av hvordan klubben bidrar til store forandringer i lokalsamfunnet. Du kan lese mer om Fanose her.

Nøden øker under koronapandemien

Tallene på overgrep stiger under koronapandemien. Stengte skoler gjør at flere jenter gifter seg tidlig og blir gravide. Nå trengs klubbene mest! Når skolene åpner igjen, vil mange skolepulter stå tomme. Da starter det intense arbeidet med å få jentene tilbake til skolebenken. Dette arbeidet kan du være med på ved å investere direkte i klubbene og kvinnegruppene.

Tre jenter fra Afar i Etiopia

Du kan investere i kvinners rettigheter i Etiopia

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.