Jenter med skolebøker

Jentene som ikke får gå på skolen

Publisert .

Tenåringsgraviditeter og tidlig ekteskap er noen av grunnene til at mange jenter i Etiopia ikke får gå på skolen. Koronapandemien forverrer situasjonen. Stengte skoler og et land i lockdown har ført til en økning i overgrep, men jentene får ikke hjelp.

Overgrepstall øker under korona

Situasjonen i Etiopia er alvorlig. Smittetallene øker hver dag og skolene er stengt. Dalawit Teklay, som jobber med likestilling på Utviklingsfondets landkontor i Etiopia, forteller at det er rapportert høye overgrepstall under koronapandemien, og vi vet at mørketallene er desto større. Utviklingsfondet støtter ungdomsklubber hvor unge jenter og gutter i fellesskap kan ta opp kampen mot urettferdighet og overgrep. Sammen jobber de for å få jenter og sårbare grupper ut i utdanning og arbeid. De jobber aktivt mot tvangsekteskap, men driver også med opplæring i klimatilpasset jordbruk og opplæring i inntektsbringende aktiviteter— slik at familiene kan produsere nok mat og klare seg selv. I klubbene får ungdommene kunnskap, verktøy og mot til å ta opp kampen i sine lokalsamfunn for å forebygge vold, kriminalitet og matmangel.

Tidlig ekteskap — tapt skolegang

Fanose Lalisa (17) fra Holeta i Etiopia, er blant dem som fikk hjelp av sin lokale klubb. Da hun var 14 år ble hun overfalt av flere eldre gutter på vei hjem fra skolen. Etter det voldelige overfallet kom familien til en av guttene hjem til Fanuse og ba hennes foreldre om å gifte henne bort til sønnen som forgrep seg på henne. Fanuse sluttet på skolen. Hun turte ikke gå ut og var redd. Mens foreldrene vurderte å si ja til frieriet, kom den lokale ungdomsklubben heldigvis på banen. De overtalte Fanoses foreldre til å ikke gifte henne bort til overgriperen. Fanose fikk fortsette skolen.

I dag er Fanose selv leder i klubben. Vi møtte henne like før koronapandemien brøt ut i verden. Hun fortalte oss at tvangsekteskap dessverre ikke er uvanlig i landsbyen, men at ungdommene ved å stå sammen, har gjort store fremskritt med å avvikle praksisen og reddet livet til mange jenter.

Jente snakker i ungdomsklubb

Fanose (14) kjemper for jenters rett til skolegang i sitt lokalsamfunn

Korona forverrer situasjonen

Det er ikke overgrep alene som gjør at jentene ikke får gå på skole, men også matmangel. Koronasituasjonen fører til økonomisk ruin for mange familier og da har familiene heller ikke råd til å sende barna på skole. Sønnene blir prioritert når familien må velge hvem som får gå på skole. En løsning for mange familier i økonomisk krise, kan også være å gifte bort døtrene. De stengte skolene gjør at tallene på overgrep stiger. Det blir flere tidlige ekteskap og flere jenter blir gravide. Det er akkurat nå klubbene trengs mest. Når skolene etter hvert åpner igjen, vil mange skolepulter stå tomme. Da starter et intenst arbeid med å få jentene tilbake til skolebenken.

Du kan investere i fond for å styrke kvinners rettigheter

Du kan investere direkte i fond som styrker kvinnenes rettigheter. Vær med å forhindre tidlig ekteskap og gi jentene mulighet til å komme seg tilbake på skolebenken.

Du kan investere i kvinners rettigheter i Etiopia

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.