Din klimaframtid

Lurer du på hvordan klimaendringene påvirker deg akkurat der du bor? Da er Din klimaframtid noe for deg! Her kan du også sammenligne ditt bosted med Malawi i Afrika eller Guatemala i Mellom-Amerika, to veldig forskjellige områder som påvirkes ulikt av klimaendringene.

Velg fylke

Sammenlign hvordan klimaet endrer seg ved økte temperaturer.

Agder (Agder)

Malawi

Gjennomsnittstemperaturen er ca. 8 grader.

Temperatur

Gjennomsnittstemperaturen er 22 grader. De varmeste månedene er sept-nov.

Gjennomsnittlig årsnedbør er ca. 1000 mm.

Nedbør

Gjennomsnittlig årsnedbør er 750-1600 mm. Malawi har én regnperiode; fra november til april.

Vekstsesongen er i dag 7-8 måneder.

Vekstsesong

Mais er bærebjelken i malawisk landbruk og står for over 60 prosent av all mat som produseres i landet.

Norge har generelt god dyrehelse.

Skadegjørere

Ensidig maisdyrking betyr sårbarhet for skadedyr og plantesykdommer.

Agder (Agder) med 0 graders global oppvarming

Det aller meste av jordbruksarealet i Norge blir brukt for å produsere fôr til husdyr. Det har vært en bevisst politikk å prioritere korn- og planteproduksjon i områdene med de beste forholdene, mens husdyrproduksjonen i større grad foregår i områder som på grunn av terreng eller klima egner seg best til slått og beite. Vekstsesongen har blitt lengre over hele landet de siste tiårene. Mye bebyggelse i Agder har beliggenhet i nærheten av elver, noe som medfører utsatthet for oversvømmelse og erosjon.

Oppsummering

Malawi med 0 graders global oppvarming

Landet har store høydeforskjeller og dermed store regionale variasjoner i temperatur og nedbør. Malawi er et av landene i verden som rammes hardest av klimaendringene. Mellom 1960 og 2006 økte gjennomsnittstemperaturen med nesten én grad. Lavtliggende områder er allerede i dag utsatte for flom. De siste årene har Malawi opplevd kraftig tørke og flom om hverandre, noe som har ført til kraftige tilbakeslag i landets kornproduksjon og en alvorlig matsituasjon for store deler av landets befolkning. Fra 2013 til 2016 gikk kornproduksjonen ned 40 prosent.

Film fra Malawi

Denne videoen krever at du godtar målrettings-cookies. Du kan oppdatere innstillingene her:

Klimaendringene gjør det vanskeligere å produsere mat. Mat trenger vi, alle sammen. Derfor må vi gjøre noe. Så enkelt er det!

Einar Kiserud, melkebonde fra Spydeberg

Krev rettferdighet for verdens bønder!

Klimaendringer gjør det å dyrke mat til en desperat kamp. De som rammes hardest av tørke og flom, er småbøndene som lever av maten de selv dyrker. Når skal vi ta dem på alvor? For å utrydde sult må vi kreve at Norge mer enn dobler den langsiktige bistanden til verdens småbønder!

Signer oppropet!
GrandmotherGrandchildWater hoseWaterCAV
Rica Chaudary (4) og bestemor Budhani Chaudary viser fram vannslangene som fører vannet ut på åkeren.

Hva er klimatilpasning?

Å tilpasse arbeidsmetoder, ta framtidsrettede valg og spesielle tiltak i et endret klima, kalles for klimatilpasning. Dagens klimaendringer er et faktum, og vi står i møte med våtere vintrer og tørrere somrer. Dette påvirker matproduksjonen, og spesielt utsatte er småbøndene.

Småbøndene lever av det de dyrker og opplever stadig oftere at avlingene blir dårligere på grunn av klimaendringene. Heldigvis finnes det metoder som kan brukes for å klimatilpasse. Gjennom å ha opplæring om klimaendringer, landbruksmetoder for ustabilt vær og tiltak som kan føre til bedre dyrkinger – kan bøndene få bedre avlinger.

Her møter du vår generalsekretær, Jan Thomas, som snakker om klimatilpasning.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge mer enn dobler støtten til verdens småbønder

Norges utviklingsminister har selv uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én globalt og at økt støtte må prioriteres. Nå krever vi handling!

Signer aksjonen og krev at Norge mer enn dobler den langsiktige støtten til verdens småbønder. Utviklingsfondet sørger for at hver signatur overbringes utviklingsministeren og resten av regjeringen.