Patricia: — Avlingene våre minsket årlig på grunn av klimaendringer.

Patricia og mannen Chancy dyrker kål, soyabønner, nøtter og mais. I et stadig varmere og tørrere klima kan livet være utfordrende som småbonde. I årevis minsket avlingene i størrelse og mengde. På gården har de nå kunnet investere i bærekraftig matproduksjon. Selv i et klimarammet Malawi ser Patricia lyst på familiens framtid.

Småbonde i et varmere og tørrere klima

Patricia Mkandawire er som andre småbønder i Mzimba-distriktet i Malawi: sterk og hardtarbeidende. Hun tilbringer lange timer i åkeren fra morgen til kveld. Der sår hun frø, pløyer jord og høster grønnsaker. De siste årene har livet blitt vanskeligere for småbønder i lokalsamfunnet der hun bor. Gradvis har det blitt varmere og tørrere. Regnet kommer sjeldnere, og temperaturene svinger mer enn før. Det er oftere nå at man kan skimte jordbrune, tørre åker uten levelige avlinger. Likevel føler Patricia seg trygg på framtiden.

Bærekraftige metoder skaper endring

Stolt viser Patricia fram den grønne åkeren sin. Rad på rad av fersk kål, soyabønner, nøtter og mais. Sammen med mannen Chasey, dyrker hun nok avlinger til å kunne selge på det lokale markedet. De har også investert i høner, geiter og griser. Slik har det ikke alltid vært.

- Avlingene våre minsket årlig på grunn av klimaendringer og bruk av jordbruksteknikker som ikke er bærekraftige. Dette er det om primært inspirerte meg til å bli med i Utviklingsfondets programmer, forteller Patricia.

Etter iherdig innsats i åkeren valgte lokalsamfunnet Patricia til å bli modellbonde* i 2015. Gjennom prosjektet har hun lært nye jordbruksteknikker for å øke produksjonen i et endret klima. Det har gjort enorme forskjeller for familien som nå kan fortsette å dyrke selv om tørke stadig truer avlingene.

Kvinner står sterkere sammen

Nå har Patricia blitt en foregangskvinne i lokalsamfunnet. Hun har mange følgebønder som hun gir opplæring, slik at de også skal kunne investere i egen jordlapp. Det utgjør en viktig forskjell for kvinnene. I Malawi er det et fåtall kvinner som eier jorda de dyrker, selv om de står for mesteparten av arbeidet i åkeren. Tross lite utdanning, begrensede rettigheter og med få økonomiske ressurser har kvinnene likevel en unik evne og vilje til å finne nye veier. Sammen styrker Patricia og følgebøndene kvinners posisjon i samfunnet.

Les også: Frykter at barna skal arve en ørken

Takket være prosjektet har jeg fått selvtillit og tro på at kvinner kan bli innflytelsesrike ledere.

Patricia

Investering i egen framtid

Gjennom spare- og lånegrupper får kvinner mulighet til å legge seg opp kapital og etablere små bedrifter. Samtidig får de en felles arene og et trygt rom til å dele erfaringer og opplevelser. Det gir kvinnene flere ben å stå på, et lag å jobbe sammen med sine rettigheter løftet.

Som medlem i en slik gruppe har Patricia økt inntektene sine betraktelig. Nå har hun råd til å investere i flere løsninger på gården som vil bidra til at hun og familien fortsatt kan produsere mat i et endret klima. Hun har kunnet kjøpe et irrigasjonssystem slik at avlinger får vann, og har samtidig råd til å sende barna på skolen.

Selv i et klimarammet Malawi ser Patricia lyst på framtiden. Ved å ta i bruk bærekraftige jordbruksteknikker og ved å få opplæring gjennom spare- og lånegrupper er hun trygg på familiens framtid.

* Utviklingsfondets modellbønder er valgt ut fra utvalgte kriterier om engasjement og formidlingsevne. Modellbøndene får opplæring i måter å drive landbruk på, som tåler det nye ekstremværet som rammer alle bønder i Malawi. Forutsetningen er at de skal lære opp mot 30 nye bønder de samme teknikkene. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. Med svært lite ressurser og på kort tid kan denne opplæringen av én bonde transformere en hel landsby i Malawi.