Patricia: — Avlingene våre minsket årlig på grunn av klimaendringer.

Publisert . | Oppdatert

Patricia og mannen Chancy dyrker kål, soyabønner, nøtter og mais. I et stadig varmere og tørrere klima kan livet være utfordrende som småbonde. I årevis minsket avlingene i størrelse og mengde. På gården har de nå kunnet investere i bærekraftig matproduksjon. Selv i et klimarammet Malawi ser Patricia lyst på familiens framtid.

Småbonde i et varmere og tørrere klima

Patricia Mkandawire er som andre småbønder i Mzimba-distriktet i Malawi: sterk og hardtarbeidende. Hun tilbringer lange timer i åkeren fra morgen til kveld. Der sår hun frø, pløyer jord og høster grønnsaker. De siste årene har livet blitt vanskeligere for småbønder i lokalsamfunnet der hun bor. Gradvis har det blitt varmere og tørrere. Regnet kommer sjeldnere, og temperaturene svinger mer enn før. Det er oftere nå at man kan skimte jordbrune, tørre åker uten levelige avlinger. Likevel føler Patricia seg trygg på framtiden.

Bærekraftige metoder skaper endring

Stolt viser Patricia fram den grønne åkeren sin. Rad på rad av fersk kål, soyabønner, nøtter og mais. Sammen med mannen Chasey, dyrker hun nok avlinger til å kunne selge på det lokale markedet. De har også investert i høner, geiter og griser. Slik har det ikke alltid vært.

- Avlingene våre minsket årlig på grunn av klimaendringer og bruk av jordbruksteknikker som ikke er bærekraftige. Dette er det om primært inspirerte meg til å bli med i Utviklingsfondets programmer, forteller Patricia.

Etter iherdig innsats i åkeren valgte lokalsamfunnet Patricia til å bli modellbonde* i 2015. Gjennom prosjektet har hun lært nye jordbruksteknikker for å øke produksjonen i et endret klima. Det har gjort enorme forskjeller for familien som nå kan fortsette å dyrke selv om tørke stadig truer avlingene.

Kvinner står sterkere sammen

Nå har Patricia blitt en foregangskvinne i lokalsamfunnet. Hun har mange følgebønder som hun gir opplæring, slik at de også skal kunne investere i egen jordlapp. Det utgjør en viktig forskjell for kvinnene. I Malawi er det et fåtall kvinner som eier jorda de dyrker, selv om de står for mesteparten av arbeidet i åkeren. Tross lite utdanning, begrensede rettigheter og med få økonomiske ressurser har kvinnene likevel en unik evne og vilje til å finne nye veier. Sammen styrker Patricia og følgebøndene kvinners posisjon i samfunnet.

Les også: Frykter at barna skal arve en ørken

Takket være prosjektet har jeg fått selvtillit og tro på at kvinner kan bli innflytelsesrike ledere.

Patricia

Investering i egen framtid

Gjennom spare- og lånegrupper får kvinner mulighet til å legge seg opp kapital og etablere små bedrifter. Samtidig får de en felles arene og et trygt rom til å dele erfaringer og opplevelser. Det gir kvinnene flere ben å stå på, et lag å jobbe sammen med sine rettigheter løftet.

Som medlem i en slik gruppe har Patricia økt inntektene sine betraktelig. Nå har hun råd til å investere i flere løsninger på gården som vil bidra til at hun og familien fortsatt kan produsere mat i et endret klima. Hun har kunnet kjøpe et irrigasjonssystem slik at avlinger får vann, og har samtidig råd til å sende barna på skolen.

Selv i et klimarammet Malawi ser Patricia lyst på framtiden. Ved å ta i bruk bærekraftige jordbruksteknikker og ved å få opplæring gjennom spare- og lånegrupper er hun trygg på familiens framtid.

* Utviklingsfondets modellbønder er valgt ut fra utvalgte kriterier om engasjement og formidlingsevne. Modellbøndene får opplæring i måter å drive landbruk på, som tåler det nye ekstremværet som rammer alle bønder i Malawi. Forutsetningen er at de skal lære opp mot 30 nye bønder de samme teknikkene. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. Med svært lite ressurser og på kort tid kan denne opplæringen av én bonde transformere en hel landsby i Malawi.

Bli utviklingsinvestor

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.