Åker i Nepal

Krev rettferdighet for verdens småbønder!

Klimaendringer gjør det å dyrke mat til en desperat kamp. De som rammes hardest av tørke og flom, er småbøndene som lever av maten de selv dyrker. Når skal vi ta dem på alvor? For å utrydde sult må vi kreve at Norge mer enn dobler den langsiktige bistanden til verdens småbønder!

Bønder i åkeren i Nepal
4 gode grunner

Hvorfor skal du signere?

1.

77 forskere fra 23 ulike land har analysert 500.000 forskningsartikler i den banebrytende rapporten Ceres2030. Konklusjonen er tydelig – løsningen på verdens sultproblem er å investere i verdens småbønder.

2.

Konflikt, klimaendringer og helseutfordringer gjør at antallet barn og voksne som sulter øker. Det er viktigere enn noen gang å styrke verdens småbønder som sikrer matproduksjon i sitt lokalsamfunn.

3.

Dersom alle land dobler støtten til småbøndene, kan vi nå bærekraftsmål 2 om å utrydde sult innen 2030. Samtidig håndterer vi klimakrisen og sørger for matsikkerhet i usikre tider. Norge må bidra for å oppnå våre felles mål!

4.

Det er håp, men det mangler politisk handling. For å legge press på politikerne, trenger vi din underskrift. Signer og krev at Norge mer enn dobler den langsiktige støtten til verdens småbønder.

Skjønner. Nå er jeg klar til å signere.

Vår generalsekretær, Jan Thomas Odegard, forklarer på 30 sekunder hvorfor din signatur er viktig.

Denne videoen krever at du godtar målrettings-cookies. Du kan oppdatere innstillingene her:
Girl in Nepal in front of water pump
Fordyp deg

Det haster for verdens bønder som kjemper en hard kamp, derfor har vi fattet oss i korthet. Vil du vite mer? Her kan du fordype deg i løsningen på verdens sultproblem:

Det finnes en løsning på verdens sultproblem

Årlig dør så mange som 3,1 millioner barn av sult, og tallet øker. De fleste av dem er barn av bønder. Vi vet hvordan vi kan løse dette, men det krever handling.

Av de over 800 millionene av menneskene som sulter i dag, er mer enn halvparten knyttet til landbruket. Rapporten Ceres2030 slår fast: Det mest effektive vi kan gjøre for å utrydde sult og håndtere klimakrisen, er å satse på verdens 500 millioner småbønder. 77 forskere fra 23 land har analysert over 500.000 forskningsartikler, og svaret de fant er tydelig. Hvis rike land dobler støtten til småbøndene, sammen med de landene hvor matsikkerheten er truet, kan vi innen 2030 redusere antallet som lever i sult og fattigdom med en halv milliard mennesker.

En løsning med store ringvirkninger

Ved å øke støtten til småbønder, kan de for eksempel få opplæring i nye og mer effektive måter å dyrke mat på eller forbedre tilgang til vanningssystemer. Da klarer de å produsere nok mat, selv om klimaet endrer seg. Småbønder sikrer dermed mat til seg og barna. I tillegg kan avlingen selges på markedet og bli en inntektskilde — en verdikjede som bidrar til å løfte et helt lokalsamfunn ut av sult og fattigdom.

Mat i en konfliktfylt verden

Konflikt er sammen med klimaendringer blant de viktigste årsakene til at flere sulter. Med økte matvarepriser og stor usikkerhet knyttet til verdens matfat, er det viktigere enn noen gang å styrke småbøndene. Det er nettopp dem som sikrer mat til lokalsamfunnet.

Bøndene blir ikke tatt på alvor

Norsk bistand har riktignok økt de siste årene. Men for lite av bistanden går til langsiktig støtte til verdens småbønder. Stortinget vedtok i februar 2023 et femårig støtteprogram til Ukraina på hele 15 milliarder kroner per år. Da kom også en ettårig ekstrabevilgning for å styrke matsikkerheten i utviklingsland som er særlig rammet av ringvirkningene av krigen mot Ukraina. Denne støtten er på 2,5 milliarder, og er ikke langsiktig.

Hva kan Norge gjøre?

Norge må øke den langsiktige bistanden til verdens småbønder. Vi er nødt til å styrke matsikkerhet, fordi konsekvensen av for lite mat eller feilernæring handler om mye mer enn sult. Vi kan ikke forbedre helse og utdanning, dersom folk ikke har noe så grunnleggende som nok næringsrik mat.

I følge Ceres2030 må rike land doble andelen utviklingshjelp til landbruk og matsikkerhet fra 7 til 14% om vi skal klare å bekjempe verdens sultproblem. Norge sin andel var så liten som 4,2% i 2021 og 5,4% i 2022. I årets budsjett med ekstrabevilgningene er andelen oppe i omtrent 10%. Det er en solid økning, men bare for ett år, og det er fortsatt en lang vei å gå til 14%.

For å utrydde sult og håndtere klimakrisen, må vi rette blikket mot løsningen! Pengene må gå dit de får effekt – nemlig hos småbøndene.

Enig! Jeg er klar til å signere.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge mer enn dobler støtten til verdens småbønder

Norges utviklingsminister har selv uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én globalt og at økt støtte må prioriteres. Nå krever vi handling!

Signer aksjonen og krev at Norge mer enn dobler den langsiktige støtten til verdens småbønder. Utviklingsfondet sørger for at hver signatur overbringes utviklingsministeren og resten av regjeringen.