Barn poserer forran kamera i Somalia

Hvor raskt kan vi få signaturen din?

Publisert .

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler. Signer aksjonen nå for å gi din støtte og vise at det haster.

Bønder med spader over skulderen
5 gode grunner

Hvorfor skal du signere?

1.

77 forskere fra 23 ulike land har analysert 500 000 forskningsartikler i rapporten Ceres2030. Konklusjonen er tydelig – løsningen på verdens sultproblem er å investere i verdens småbønder.

2.

Konflikt, klimaendringer og pandemi gjør at antallet barn og voksne som sulter øker. Slik verden ser ut nå er det viktigere enn noen gang å styrke småbøndene, som kan sikre lokal matproduksjon til de mest sårbare.

3.

Hvis vi ikke løser sultproblemet i verden, vil det bli vanskelig å oppnå fremgang på andre områder som helse, utdanning og økonomisk utvikling. Uten mat, stopper alt.

4.

Dersom alle land dobler støtten til småbøndene kan vi nå bærekraftsmål 2 om å utrydde sult innen 2030, samtidig som vi håndterer klimakrisen og sørger for matsikkerhet i en usikker tid. Dette bør Norge være med på.

5.

Det finnes altså en løsning på verdens sultproblem, men det mangler politisk gjennomslag. Det haster, og din signatur kan bidra til å få dette gjennom. Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland.

Skjønner. Nå er jeg klar til å signere.

La vår generalsekretær, Jan Thomas Odegard, bruke 2 minutter på å forklare deg hvorfor signaturen din er viktig.

Barn ser i kamera
Fordyp deg

Det haster å få på plass en løsning, det er derfor vi har forsøkt å fatte oss i korthet. Likevel, det viktigste er at du forstår nok til å signere. Her kan du fordype deg:

Det finnes en løsning på verdens sultproblem

Årlig dør så mange som 3,1 millioner barn av sult, og tallet øker. De fleste av dem er barn av bønder. Heldigvis vet vi hvordan vi kan løse dette.

Av de 800 millionene menneskene som sulter i dag, er mer enn halvparten tilknyttet landbruket. I en banebrytende studie kalt Ceres2030 fastslås det at det mest effektive vi kan gjøre for å utrydde sult og håndtere klimakrisen, er å satse på verdens 500 millioner småbønder. 77 forskere fra 23 land har analysert over 500 000 forskningsartikler, og svaret de fant er tydelig; hvis rike land dobler støtten til småbønder, kan vi innen 2030 redusere antallet som lever i sult og fattigdom med 500 millioner mennesker.

En løsning med store ringvirkninger

Ved å øke støtten til småbønder, gjennom for eksempel opplæring i nye og mer effektive måter å dyrke mat på eller bedre tilgang til vanningssystemer, vil de kunne produsere nok mat, selv om klimaet endrer seg. Småbønder får da sikret mat til seg og barna. I tillegg kan avlingen selges videre, og bli en inntektskilde og verdikjede som bidrar til å få hele samfunn ut av sult og fattigdom.

Mat i en konfliktfylt verden

Konflikt, klimaendringer og pandemi er de viktigste årsakene til at antallet som sulter øker. I dagens situasjon, med økte matvarepriser og stor usikkerhet knyttet til verdens matfat, er det avgjørende å styrke småbøndene, som kan sørge for lokal matproduksjon til de mest sårbare.

Får minst av dagens finansiering

Til tross for at småbøndene er løsningen, blir de i dag overlatt til seg selv. De får minst av dagens finansiering, samtidig som de rammes hardest av klimaendringene. På klimatoppmøtet i Glasgow ble det klart at fattige land per i dag har betalt tre ganger så mye for klimaendringenes konsekvenser enn rike land. Støtten har vært alt for lav, alt for lenge.

Hva kan Norge gjøre?

Konsekvensen av for lite og dårlig mat handler om mye mer enn sult. Hvis folk ikke har mat i magen, vil vi heller ikke lykkes med bistand til helse, utdanning eller arbeid. I dag er Norge et av landene som bruker minst andel av bistanden på å støtte småbønder og utvikle lokalt landbruk. Skal vi utrydde sult og håndtere klimakrisen, må vi endre dette. Pengene må gå til dem som sitter på løsningen – til småbøndene som står i front.

Enig! Jeg er klar til å signere.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Norges nye utviklingsminister har selv uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder i utviklingsland må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Det haster.

Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Utviklingsfondet vil sørge for at hver signatur når helt frem til utviklingsministeren og resten av regjeringen.

Jeg samtykker: