Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Vår reise med Operasjon Dagsverk

Tidligere i år ble Utviklingsfondets prosjekt «Uten mat, stopper alt» valgt av norske ungdommer som årets Operasjon Dagsverk-prosjekt. Arbeidet er nå godt i gang, og i mai reiste Utviklingsfondets OD-koordinator Annett sammen med OD-leder Tobias og ODs kommunikasjonsrådgivere Anine og Fredrik til Guatemala for å møte ungdommene i årets prosjekt.

Bli med på årets Operasjon Dagsverk!

Såfrø og klimatilpamning

Utviklingsfondets offisielle uttalelse til Panorama-saken

Ulf Flink inntar rollen som ny generalsekretær i Utviklingsfondet.

Ulf Flink – Utviklingsfondets nye generalsekretær

Darwinprogrammet i Guatemala: Biologisk mangfold i jordbruket

Utviklingsfondet styrker arbeidet med klimatilpasning og matsikkerhet i Guatemala gjennom et nytt program: The Darwin Initiative.

AgricultureFarmerFarmingSmall Scale FarmerClimate adapted agriculturehappysmilewomanfoodvegetablesportrait formatGMN

Midtveisgjennomgang viser viktige framskritt innen klimarobusthet og matsikkerhet

REDEmpowermentWomanToolsFarmerClimate adapted agricultureSmall Scale Farmerorganization

Slik svarer kvinnene om arbeidet for likestilling og deltakelse

Utviklingsfondets pågående spørreundersøkelse innen vårt arbeid med kvinners deltakelse i grasrotorganisasjoner, viser viktigheten av å styrke deres stemmer i beslutningsprosesser.

Årets Operasjon Dagsverk tildelt Utviklingsfondet

farmerGemechu Tola Nishuaddis aemero ethiopia wheat cropsfield

Støtt Utviklingsfondet: En investering i framtiden

Åker i Malawi

Klimatilpasning kan løse verdens sultkrise

Jente i Guatemala

Uten mangfold taper vi livsgrunnlag

Biologisk mangfold i landbruket er essensielt for matsikkerhet og for å møte framtidens utfordringer, inkludert klimaendringer.

Kvinner i Etiopia

Flere ville sultet uten mikrolån

Kvinner i landbruket, Nepal

Kvinners avgjørende betydning i landbruket

I hjertet av landbruket i det globale sør, står kvinner som en kraftig, men ofte oversett motor for vekst og stabilitet.

Julehilsen fra Senterpartiet!

Nama: – Jeg vil at barna mine skal få et bedre liv enn meg selv