Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Kvinne holder en klynge umodne kaffebær i hånden

Sammen redder vi kaffekoppen

Kaffen trues av klimaendringer, og i frontlinjen står fattige kaffebønder som lever av å dyrke den. Norsk Kaffeinformasjon og Utviklingsfondet inviterer til et felles løft – kaffebransjens egen «rosa sløyfe»-aksjon. Kaffeaksjonen går til Utviklingsfondets prosjekter i Guatemala. Sammen redder vi framtidens kaffe og styrker kaffebonden som er helt avhengig av den.

- Rask liberalisering ikke riktig vei å gå

addis ameromulunush beleteethiopiachildwomanfamilyfarmer

Ekte historierKampen for maten

Bir viser vekstene sine i Nepal — Klimatilpasning

Ekte historierSlik tilpasser Bir seg et endret klima

Klimatilpasning i Malawi

Ekte historierBønder i beinhard kamp for matsikkerhet

Tørke og flom i Malawi gjorde det umulig for Patricia å dyrke mat. Familien sultet, og det var en tøff kamp for å skaffe nok mat. Da hun ble ledebonde i et lokalt program, tok livet en helt ny vending.

tomatoesfieldethiopia

5 grunner til å investere i kvinners framtid i Etiopia

tomatoes field ethiopia

Slik øker perma-kjøkkenhager kvinners tilgang til mat og inntekt!

Matmangel er et utbredt problem på landsbygda i Etiopia. En perma-kjøkkenhage bidrar til å gi kvinner inntekt, som blant annet kan sikre mer mat og skolegang til barna.

Syklonen Freddy

Ekte historierSyklonen Freddy: Våre bønder mistet alt over natten

tomatoesfieldethiopia

En bedre verden er fullt mulig — når kvinner får like muligheter som menn!

tomatoesfieldethiopia

Bli utviklingsinvestor og gi kvinner ressursene som trengs for å bekjempe sult og fattigdom!

Ved å bygge vedbesparende ovner får kvinnene bedre inntekt og det blir mindre hogst i skogen.

Ekte historierKvinner som bygger ovner

Tradisjonelle vedovner bruker store mengder vedhogst fra lokale skoger i Etiopia. Jo mer ved i ovnen, desto mer farlig røyk innendørs som i verste fall kan gi alvorlige luftveisinfeksjoner. Nå tar kvinnene tak i problemet og lærer seg å bygge vedbesparende ovner sammen med ungdommen i bygda.

Vannpumpe drevet av solceller i Nepal

Ekte historierSolceller som øker matsikkerheten

Kvinne med barn på armen

Invester i vedbesparende ovner der strømnettet slutter

Invester i solceller der strømnettet slutter

Invester i biogass der strømnettet slutter