Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

tomatoesfieldethiopia

En bedre verden er fullt mulig — når kvinner får like muligheter som menn!

Kvinner står for den største arbeidsbyrden i landbruket i utviklingsland, men har dårligere vilkår enn menn. Hadde de hatt bedre vilkår, ville de fått mulighet til å forbedre avlingene og tjene mer penger på det de produserer.

tomatoesfieldethiopia

Bli utviklingsinvestor og gi kvinner ressursene som trengs for å bekjempe sult og fattigdom!

Ekte historierEt bedre liv med vedbesparende ovner

Vannpumpe drevet av solceller i Nepal

Ekte historierSolceller som øker matsikkerheten

Kvinne med barn på armen

Invester i vedbesparende ovner der strømnettet slutter

Invester i solceller der strømnettet slutter

Invester i biogass der strømnettet slutter

Utviklingsminister Tvinnereim på besøk i Etiopia

- Endelig konkret satsing på matsikkerhet

5 gode grunner til å investere i kvinner på landsbygda

Invester i kvinner som bekjemper sult

Vil du bidra til å bekjempe sult og urettferdighet? Som utviklingsinvestor gjør du småbønder bedre rustet mot klimaendringene. Kanskje den beste investeringen du kan gjøre for å skape en bedre verden!

Invester i sterke kvinners framtid

Aksel Nærstad til minne

22. oktober døde Utviklingsfondets tidligere kollega Aksel Nærstad etter noe tids sykdom. Utviklingsfondet og Spire skriver her noen ord til minne av våre kjære kollega.

- Avlingene våre minsket årlig på grunn av klimaendringer.

Viktig og tidsriktig bidrag fra Norge