Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

- Endelig konkret satsing på matsikkerhet

Regjeringen lanserte denne uken strategien «Kraftsamling mot svolt – ein politikk for auka sjølvforsyning». Samtidig har regjeringspartiene og SV kommet til enighet om statsbudsjett 2023, med økninger på viktige områder som klimatilpasning, regionalbevilgningen til Afrika og sivilt samfunn.

5 gode grunner til å investere i kvinner på landsbygda

Invester i kvinner som bekjemper sult

Invester i sterke kvinners framtid

Aksel Nærstad til minne

22. oktober døde Utviklingsfondets tidligere kollega Aksel Nærstad etter noe tids sykdom. Utviklingsfondet og Spire skriver her noen ord til minne av våre kjære kollega.

- Avlingene våre minsket årlig på grunn av klimaendringer.

Viktig og tidsriktig bidrag fra Norge

Regjeringen vil bidra med 40 millioner kroner til Food and Agriculture Organizations (FAOs) fond for såfrømangfold. Dette er et viktig og tidsriktig bidrag fra Norge for å styrke verdens matsikkerhet og bønders rettigheter, mener Utviklingsfondet.

5 gode grunner til å bli utviklingsinvestor i Somalia

Kvinne står foran frø i frøbank

5 gode grunner til å investere i frøbanker

Ekte historierDen verste tørken på over 40 år

Frøbank

En annerledes bank

For noen er frø mer verdt enn penger. Her kan du lese om hva en frøbank egentlig er, hvorfor den har så stor verdi og hvordan du selv kan investere i frø.

Ekte historierCarmen dro med mannen i frøbanken

Visste du at noen kan ta patent på tomatplanten din?

Har du også blitt bitt av plantetrenden? Da er du ikke alene. Vi har alle et forhold til frø og planter, på ett eller annet vis. Men visste du at det er mulig å ta patent på planter og såfrø?

Lokal innflytelse beskytter urskogen i Etiopia

Bondekvinne Malawi med redskap i hånd

Årets suksess og lærepenge