Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Såfrø og klimatilpamning

Utviklingsfondets offisielle uttalelse til Panorama-saken

Nylig har Panorama Nyheter skrevet en kritisk reportasje om Utviklingsfondet og vårt arbeid. Reportasjen handler om en sak som ble lukket for et år siden. Vi understreker at det ikke ble gjort funn av hverken mislighold eller misligheter av midler ved vårt kontor i Malawi eller ved vårt hovedkontor i Oslo.

Ulf Flink inntar rollen som ny generalsekretær i Utviklingsfondet.

Ulf Flink – Utviklingsfondets nye generalsekretær

Darwinprogrammet i Guatemala: Biologisk mangfold i jordbruket

AgricultureFarmerFarmingSmall Scale FarmerClimate adapted agriculturehappysmilewomanfoodvegetablesportrait formatGMN

Midtveisgjennomgang viser viktige framskritt innen klimarobusthet og matsikkerhet

REDEmpowermentWomanToolsFarmerClimate adapted agricultureSmall Scale Farmerorganization

Slik svarer kvinnene om arbeidet for likestilling og deltakelse

Utviklingsfondets pågående spørreundersøkelse innen vårt arbeid med kvinners deltakelse i grasrotorganisasjoner, viser viktigheten av å styrke deres stemmer i beslutningsprosesser.

Årets Operasjon Dagsverk tildelt Utviklingsfondet

farmerGemechu Tola Nishuaddis aemero ethiopia wheat cropsfield

Støtt Utviklingsfondet: En investering i framtiden

I en verden hvor sult i økende grad er en realitet for millioner av mennesker, er nøkkelen til en bærekraftig fremtid i hendene på småbøndene i det globale sør.

Åker i Malawi

Klimatilpasning kan løse verdens sultkrise

Jente i Guatemala

Uten mangfold taper vi livsgrunnlag

Kvinner i Etiopia

Flere ville sultet uten mikrolån

Kvinner i landbruket, Nepal

Kvinners avgjørende betydning i landbruket

I hjertet av landbruket i det globale sør, står kvinner som en kraftig, men ofte oversett motor for vekst og stabilitet.

Julehilsen fra Senterpartiet!

Nama: – Jeg vil at barna mine skal få et bedre liv enn meg selv

Nama Gaha (33) er en sterk kvinne fra landsbyen Bagasoti, Nepal. Hun gjør alt i sin makt for å tilpasse gårdsdriften for å møte de stadig mer uforutsigbare værforholdene – fordi hun drømmer om en bedre framtid for barna sine.

Chet: – Bøndenes stemmer er sterkere gjennom gruppen

Shabir: – Jeg aner ikke hva som kan skje med klimaet framover