Kvinne viser fram kaffe på egen gård

Kvinnekamp i kaffekoppen

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. En dag vi hadde ønsket det ikke var behov for, men som i 2020 dessverre bare er blitt mer aktuell. Foreløpige rapporter tyder på at vold mot kvinner har økt kraftig også i utviklingsland som følge av korona-pandemien og nedstenging av samfunnet.

Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Guatemala er blant landene som er helt i topp på den internasjonale statistikken over vold mot kvinner. Bare i år er over 200 guatemalanske kvinner blitt drept. Drapsbølgen mot kvinner i Guatemala og andre latinamerikanske land er så omfattende at det omtales som et «femicide». Årsaken kan forklares med langvarig undertrykkelse og diskriminering av urfolk og kvinner. Et svakt rettsvesen gjør at nesten ingen dømmes for slike drap. Et lyspunkt er at kvinner i Guatemala nå organiserer protester over hele landet etter en rekke grusomme drap gjennom høsten.

En av tingene som knytter oss nordmenn til landet Guatemala – kanskje uten at vi vet det – er kaffe. Nordmenn er et kaffetørst folk, og mange småbønder i Guatemala er helt avhengig av kaffeproduksjon for inntekt og mat på bordet. Livet som bonde og kaffeprodusent er tøft. Lave råvarepriser er én utfordring, økende temperaturer og mer ekstremvær er en annen. Klimaendringer fører blant annet til økt tørke, styrtregn og forekomst av sykdommer hos kaffeplanten. Dette skaper store problemer for Guatemalas kaffeproduserende bønder.

Sammen for økonomisk selvstendighet

Gjennom mange år har Utviklingsfondet erfart at tiltak rettet mot kvinnelige bønder og kaffeprodusenter, etablering av lokale kooperativer og kvinnegrupper, har stor utviklingseffekt. Det handler om å finne de gode praktiske løsningene som gjør at flere kan klare seg selv og bli økonomisk uavhengige. Slik får flere kvinner økt sin motstandskraft, ikke bare mot utfordringene klimaendringer medfører for dyrking av mat og kaffe, men også mot diskriminering og vold.

I hundre år har bygdekvinner i Norge arbeidet for å bedre kvinners kår, matsikkerhet, ernæring og likestilling. Norges Bygdekvinnelag kjenner betydningen av god organisering og deler gjerne sin erfaring med kvinnegrupper i Guatemala. I organisasjoner som kvinnegrupper og kaffekooperativene, drevet av Guatemalske kvinner, opplever vi at deltakerne får ny kunnskap om dyrkningsmetoder og inntektsbringende aktiviteter. Kunnskapen bidrar til å bedre kvinnenes levekår.

Kaffekooperativene jobber for å bedre økonomien, kaffekvaliteten og ikke minst rettighetene for de kaffeproduserende kvinnene i området. Egne kvinnegrupper er blitt en viktig arena hvor kvinner kan møtes og diskutere utfordringer de møter i hverdagen, og støtte hverandre i forsøket på å redusere vold, overgrep og diskriminering.

Kaffe
Waldo Lopez

Kaffekoppen din spiller en rolle

I fjor var en liten gruppe småbønder fra Guatemala på besøk i Norge. De kom for å promotere kvalitetskaffen de selv produserer. Besøket resulterte i at det nå finnes kaffe fra disse produsentene i kaffehyllene på REMA 1000. Det norske kaffehuset Kjeldsberg Kaffe har valgt å importere 300 sekker med kaffe, og har betalt 50 dollar mer per sekk for kaffen enn småbøndene ville fått på det hjemmemarkedet i Guatemala.

På veien til å utrydde diskriminering og vold mot kvinner i Guatemala, er en kopp kaffe et bidrag på veien til å løse de store og komplekse problemene som Guatemalas kvinner står overfor. I arbeidet med å oppnå likestilling og avskaffe vold mot kvinner er det avgjørende å styrke kvinners rolle, eierskap over eiendommer og inntekter, og rett til demokratisk makt. Det er dette Utviklingsfondet og Norges Bygdekvinnelag i praksis gjør gjennom å støtte kvinnelige bønder og kaffeprodusenter i høylandet i Guatemala.

Jan Thomas Odegard,
Leder for Utviklingsfondet

Cesilie Aurbakken,
Generalsekretær for Norges Bygdekvinnelag

Bli utviklingsinvestor i Guatemala

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.