Kaffe

Slik kan vi redde kvalitetskaffen

Er du en av dem som ikke kan leve uten kaffe? Endringer i klima skaper store utfordringer for kaffebøndene. Dette kan føre til dårligere kvalitet på kaffen vår, og gjøre livet vanskeligere for kaffebøndene som allerede får minst av det du betaler for kaffekoppen din. En felles dugnad kan likevel gi håp for framtidens kaffe.

Nordmenn elsker kaffe

Butikkhyllene tilbyr i dag et bredt spekter av ulike kaffevarianter. Voksne nordmenn skal ikke veldig langt tilbake i tid for å huske at mange slettes ikke visste hva en kaffe latté eller macchiato var. Norge har i dag en sterk kaffekultur og kaffe er vår viktigste sosiale drikk. Hele syv av ti nordmenn drikker kaffe hver dag — faktisk 160 liter kaffe i året. Det er nok vanskelig for 2,8 millioner kaffedrikkende nordmenn å forestille seg en verden uten kaffe.

En omfattende rapport fra anerkjente Science Advances viser at et varmere klima truer verdens kaffeproduksjon. Ifølge studier fra The Climate Institute vil all dyrkbar mark til kaffeproduksjon halveres innen 2050.

Rammer kaffebønder hardt

Kaffe er en av de mest sårbare matplantene vi har og rammes hardest av økte temperaturer. Med økt temperatur følger mer tørke, nye skadedyr og økt forekomst av sykdommer. Det blir vanskeligere å dyrke kaffe i lavtliggende områder, noe som skaper store problemer for småbøndene. De fleste kaffeprodusentene lever i land som mangler både infrastruktur og statlig kapasitet til å tilpasse seg et endret klima. Målt i pengeverdi er kaffe en av verdens største eksportvarer og millioner av småbønder verden over lever helt eller delvis av kaffedyrking.

Kaffebonde holder fram en bunt med umodne kaffebær

Maria Mendoza er en kaffebøndene som selger kaffen sin til Norge gjennom samarbeidet med Kjeldsberg. Hun er stolt over at kaffen hun dyrker på den lille jordlappen sin har nådd så langt!

Carlos Zaparolli

Sertifisering og felles innsats — viktig for å sikre framtidens kaffebønder

For å tilpasse verdens landbruk til klimaforholdene og unngå mangel på viktige råvarer, er vi nødt til å investere i de gode løsningene. Det handler om å gjøre landbruket mer robust i møte med endrede værmønstre, samtidig som vi tar vare på miljøet, og sikrer bedre avlinger og god inntekt til bonden. Verdens kaffeproduksjon avhenger av at småbonden styrkes. En felles dugnad må til med innsats både fra:

  • Næringslivet som handler råvarer.
  • Myndighetene som regulerende instans.
  • Forbrukere (deg) som kan bidra ved å etterspørre varer som er ansvarlig produsert.

Hva er fordelene og ulempene med sertifiseringsordninger?

Sertifiseringsordninger som Fairtrade og UTZ/Rainforest Alliance er per i dag den beste guiden vi som forbrukere har for å vite om arbeidsforholdene til bøndene som dyrker kaffen vi drikker. Organisasjonene har som mål å jobbe etter FNs bærekraftsmål, og følger opp kaffebøndene for å sikre at at kaffen er avlet frem under kontrollerte forhold, uten barnearbeid, slaveri og svindel. Sertifiseringsorganene jobber også med retten til å organisere seg, minstelønn, HMS og miljø. I tillegg opererer de ofte med en “minstelønn” som sikrer at bøndene får bedre betalt enn markedspris i periodene hvor markedsprisen er lav.

Kaffepose

Fairtrade og andre sertifiseringsordninger har likevel sine utfordringer. Det å bli sertifisert krever en lang prosess som ikke alle bønder har ressursene til. Organisering gjør det mer tilgjengelig også for de mindre ressurssterke bøndene, men noen vil alltid falle utenfor. Sertifiseringsordninger endrer heller ikke de strukturelle problemene i dagens handelssystem, men lindrer noen av symptomene.

Sertifiseringsordninger er likevel en av de beste pekepinnene du som forbruker har for hvilke alternativer som er mest bærekraftig når du ser etter kaffe i butikkhylla. I tillegg gir det at du kjøper sertifiserte alternativer et signal om hvordan man ønsker at kaffeindustrien skal fungere, samtidig som det viser at folk er villig til å betale mer for kaffe som er produsert på en rettferdig og bærekraftig måte.

Hva kan du gjøre for å sikre kaffens framtid?

For det første bør du passe på å velge kaffe som er ansvarlig produsert. Maria Mendoza, en av kaffebøndene Utviklingsfondet støtter i Huehuetenango, er stolt over å produsere kaffe til kaffetørste nordmenn. I samarbeid med oss, tilbyr Kjeldsberg nå den unike kaffen og dobbelsertifiserte fra kaffebøndene i Huehuetenango i kaffehyllene på REMA1000. I tillegg til å velge bærekraftig kaffe, kan du bidra til å sikre kunnskap og kapasitet hos småbøndene ved å bli utviklingsinvestor i Guatemala. Du velger selv beløp og pengene går til investering i blant annet:

  • Infrastruktur for vasking av kaffebær, slik at bøndene kan utføre en større del av verdikjeden selv og øke kvaliteten på kaffen sin
  • Vanntanker, så det er nok vann til å vaske kaffebærene etter innhøstning
  • Grønne kreditter, slik at bønder kan ta rimelige lån når det trengs.
  • Frøbank, slik at bønder alltid har tilgang til frø

Invester i kaffens framtid

I vårt Guatemala-fond kan du investere i klimatilpasning som sikrer både kaffen og kaffebøndenes framtid.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.