Kvinner fra Guatemala

Bøndenes kamp mot de brutale konsekvensene

Utviklingsfondets, Alice Ennals, forteller hvordan det egentlig står til med bøndene i Guatemala - midt i krisen som handler om deres livsgrunnlag.

Guatemala er ett av landene i verden som er hardest rammet av klimaendringer. Kan man allerede nå se konsekvensene av klimaendringene?

- Jeg husker en bonde sa til meg: «Vi har ikke fått noe regn. Det er som om vinden bare blåste bort skyene før de fikk gjort noe nytte».

Det har alltid vært noe variasjon i Guatemala på grunn av den geografiske posisjonen, men det finnes ny forskning som viser at denne variasjonen øker. Ifølge forskerne vil temperaturen øke mellom 1,1 til 1,2 grader de neste ti årene. Frem til 2050 kan temperaturen øke med opptil 3,5 grader, mens regnet vil minke 30%.

Edwin Castellanos, som har bidratt i denne forskningen forteller at temperaturen stiger stadig og regnet har variert veldig de siste seks årene. Regnet er ofte mer intenst i kortere perioder og dette ødelegger avlingene. Klimaendringer leder til ekstremvær som lengre tørkeperioder, ekstremregn og skiftende temperaturer fra høyt til lavt. Omfanget av skadedyr øker også.

Ifølge Global Climate Risk Index 2015, rangeres Guatemala blant de ti mest sårbare land i verden. Hvorfor er landet så sårbart?

- Sårbarheten og skjørheten som forskeren trekker frem skyldes faktorer som politikk, økonomi og sosiale forhold. Samfunnet er dårlig beredt for å håndtere naturkatastrofer og miljøutfordringer. De aller fleste er helt avhengige av landbruk, både for inntekter, men også som kilde til familiens mat gjennom årene. Det er mye fattigdom, feilernæring og lavt utdanningsnivå blant bøndene. Disse faktorene gjør at landet vil streve med å takle utfordringene som kommer med klimaendringer. Landet er fortsatt preget av stor sosial urettferdighet. Det er åpne sår etter en borgerkrig som varte i 36 år — fram til freden i 1996. Politisk urettferdighet er en del av systemet og gir utslag i voldsutøvelser. 16 urfolksaktivister ble drept bare i 2018 ifølge Global Witness.

To kvinner fra Guatemala

Hva kan man gjøre for å lykkes med bærekraftig utvikling og skape et mer rettferdig samfunn for bøndene?

- Handling må skje på ulike nivå både individuelt, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Å tilpasse seg konsekvensene av klimaendring kan konkret være å opprette lokale frøbanker. Frøbankene er med på å ta vare på mangfoldet og fungerer som en back-up når avlingene går tapt. Med tilgang til frø kan man også innføre mer klimarobuste matplanter som tåler endringer i klima. Med større avlinger øker livsgrunnlaget. Andre tiltak kan være å lage vern mot flom og bedre tilgang til markedet. Utviklingsfondet jobber for å promotere slikt arbeid. Hos oss kan du investere i frøbanker i Guatemala for å sikre tilgang til frø.

Vil du være med å investere i en ny frøbank?

Har du en investor i magen? Trigges du av tanken på å delta i et konkret prosjekt der dine penger brukes på å opprette en bank? Nå kan du være med fra start! Blir du utviklingsinvestor i Guatemala-fondet, går pengene dine direkte til opprettelse av en ny frøbank. Avkastningen bøndene får kommer i form av økt matsikkerhet og en fortjeneste de kan investere i sin egen fremtid. Du får kvartalsrapporter som viser fremdrift i prosjektet og du får høre fra de lokale bøndene som skal bruke banken. Du velger selv hvor mye du vil bidra med.

Bli utviklingsinvestor i Guatemala

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.