AgricultureFarmerFarmingSmall Scale FarmerClimate adapted agriculturehappysmilewomanfoodvegetablesportrait formatGMN

Våre samarbeidspartnere

I Utviklingsfondets arbeid mot sult og urettferdighet er vi avhengige av gode samarbeidspartnere. Her finner du en oversikt over våre viktigste avtaler og partnere. Ved å klikke på deres navn ledes du til den aktuelle partnerens nettside.