Jente i Guatemala

Uten mangfold taper vi livsgrunnlag

Biologisk mangfold i landbruket er essensielt for matsikkerhet og for å møte framtidens utfordringer, inkludert klimaendringer.

Bevaring av biologisk mangfold

Biologisk mangfold omfatter et bredt spekter av planter, dyr og mikroorganismer som bidrar til varierte matplanter og genetiske ressurser. Dette mangfoldet gjør det mulig å dyrke mat under varierte og endrende forhold, ved å bevare planter med unike egenskaper som motstandskraft mot skadedyr, sykdommer, og evnen til å tåle ekstremvær. Bevaring av biologisk mangfold er kritisk for å opprettholde en bærekraftig matproduksjon og for å støtte småbønders evne til å tilpasse seg klimaendringer.

Hvordan øke biologisk mangfold?

Utviklingsfondet arbeider for å øke biologisk mangfold gjennom støtte til bærekraftig landbruk, bevaring av frøsorter, og styrking av småskala bønders evne til å tilpasse seg klimaendringer. Det legges stor vekt på styrking av bønders rettigheter til såfrø og muligheter til å bevare mangfoldet i egen åker. Prosjektene våre fokuserer på å fremme praksiser som bevarer og utnytter det genetiske mangfoldet i landbruket, og øke bevisstheten om viktigheten av biologisk mangfold for matsikkerhet og motstandsdyktighet mot klimaendringer.

Kaffebønder i Guatemala
Waldo Lopez

5 grunner til hvorfor du bør engasjere deg

Biologisk mangfold:

  • Støtter matsikkerhet ved å bevare et bredt utvalg av matkilder.
  • Bidrar til klimatilpasning gjennom bevaring av arter med unike overlevelsesegenskaper.
  • Fremmer økosystemtjenester som pollinering, vannrensing, og jordforbedring.
  • Opprettholder genetisk diversitet som er kritisk for sykdomsresistens og avlingsforbedring.
  • Styrker lokalsamfunn ved å beskytte naturressurser og tradisjonell kunnskap.

Støtt vårt arbeid

Kvinner står foran traktor
Julie Lunde Lillesæter

Støtt vårt arbeid i dag

Ditt bidrag gjør en forskjell.