Kvinner i Etiopia

Flere ville sultet uten mikrolån

I en verden hvor fattigdom og matmangel utgjør alvorlige trusler, har mikrolån og grønne kredittordninger vist seg å være kritiske redskaper for bærekraftig utvikling.

En bærekraftig investering

Utviklingsfondet spiller en nøkkelrolle i å tilrettelegge for økonomiske løsninger, som gir småbønder muligheten til å investere i sin egen produksjon og sitt lokalsamfunn. Vi iverksetter prosjekter hvor småbønder får tilgang til små lån for å kjøpe frø, redskaper eller drive dyrehold. Lånet betales tilbake etter innhøstningen. Det tilbys også lavere renter for bønder som forplikter seg til miljøtiltak, som jordbevaring og nyplanting av trær, som fremmer bærekraftig landbruk.

Ringvirkninger som sikrer bøndene

Mikrolån og grønne kreditter bidrar til økt matproduksjon og inntekter, som igjen sikrer essensiell helsehjelp og utdanningsmaterialer for bøndenes familier. Særlig viktig er tilgangen til lån for kvinner, som har vist seg å ha stor effekt på økonomisk vekst i utviklingsland.

Vil du bidra i kampen for en rettferdig og bærekraftig verden?

Kvinnene bokfører lån som tas opp av andre kvinner i en spare- og lånegruppe

Harald Herland

Fem grunner til å engasjere deg i vårt arbeid

1. Avverge Matkriser: Grønne mikrolån bidrar til å forhindre dype matkriser og sultkatastrofer.


2. Støtte Kvinner: Kvinner får muligheten til å ta opp lån, noe som fører til økt matproduksjon og økonomisk vekst.


3. Øke Bærekraft: Lånene stimulerer til miljøtiltak som bevarer jord og fremmer bærekraftig landbruk.


4. Styrke Lokalsamfunn: Bidrar til økt matsikkerhet og bedre levekår i lokalsamfunn.


5. Fremme Økonomisk Vekst: Mikrolån og grønne kreditter legger til rette for økonomisk vekst i fattige land, noe som kan redusere antall mennesker som sulter betraktelig.

Støtt vårt arbeid i dag!

Kvinner står foran traktor
Julie Lunde Lillesæter

Støtt vårt arbeid i dag

Ditt bidrag gjør en forskjell i verden!