Chet: – Bøndenes stemmer er sterkere gjennom gruppen

Chet Nath Uchahi Magar (45) er ikke bare en bonde i landsbyen Bhulke i Nepal. Han er også rektor ved ungdomsskolen, leder av flere samarbeidsgrupper i landsbyen og eier av en liten butikk. Men det er jobben som bonde han liker aller best.

– Jeg elsker jordbruk

Chet er en kommersiell bonde som dyrker et imponerende utvalg av avlinger, inkludert ulike grønnsaker, samt ris, hvete og bønner. Noe av overskuddet selger han i landsbybutikken sin, men han har også nok til å selge på et større lokalt marked i nærheten.

Av husdyr driver han med oppdrett av 200 fjærkre og 5 griser. Chet bor med sin kone og en sønn på 19 år, som går på skolen i år 12. Han har også en datter på 26 som er gift og bor med mannen sin.

– Jeg elsker jordbruk. Jeg elsker å jobbe med planter. Hvis jeg kan dyrke dem på gode og sunne måter, er det også nyttig for helsen min. Det er derfor jeg elsker jordbruk, sier Chet.


Regnet faller ikke når det skal

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land. Det preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Dette rammer livsgrunnlaget til småbønder som Chet aller hardest.

Chet sier den mest merkbare endringen i klimaet er regntiden. Værmønsteret for nedbør var stabilt og forutsigbart i mange hundre år, før det de siste årene begynte å endre seg.

– Jeg har følt endringer i nedbørsmønstre. Noen ganger regner det for mye, og noen ganger for lite. Noen ganger regner det nesten ikke i det hele tatt. Det påvirker tilgjengeligheten av vannressurser. Før, når regnet kom tidlig, ble bekkefarene fylt med vann. Når det ikke kommer regn, tørker bekkene ut og vi har ikke vannressurser til åkrene, sier han.

Klimaendringene gjør livet som småbonde i Nepal ekstremt utfordrende. De opplever lengre og lengre tørkeperioder, og når det først regner, er det i enorme mengder som skaper flom.

Klimatilpasningstiltak

Til tross for endrede værmønster, klarer Chet å dyrke nok mat til seg og familien sin, og har overskudd som han selger både til landsbyen og på markedet. Gjennom Utviklingsfondets lokale partnerorganisasjon i området, NCDC, har Chet og den lokale gruppen i landsbyen fått tilgang til ressurser og opplæring. Dette har hjulpet dem med å implementere tiltak som plasttunneler for grønnsaksdyrking, og ikke minst – forbedrede vanningssystemer. Disse tiltakene har økt produksjonen i landsbyen betydelig.

– Sammenlignet med tidligere år har det åpenbart bidratt til å forbedre produksjonen vår. Før vi begynte å støpe vannkanaler til åkrene, måtte vi vente lenge på å få vannet åkrene ordentlig. Mye av vannet gikk tidligere tapt på veien, på grunn av de dårlige vanningskanalene, sier Chet.


Økt produksjon og variert kosthold

Chet er stolt av sin innsats som bonde. Han er spesielt stolt over tunnelproduksjonen av grønnsaker som tomater, kål, blomkål og mer. De har også introdusert nye arter. Den økte produksjonen bidrar til et mer variert kosthold til hele landsbyen.

– Tidligere var det ikke nok lokale produkter til alle i landsbyen. I disse dager produserer vi tilstrekkelig med poteter til alle. Vi trenger ikke å kjøpe fra markedet. Og noen nye arter er lagt til, som granateple og lichi, sier Chet.

Styrken i fellesskapet

Chet er engasjert i å styrke landsbyen og sitt lokalsamfunn. Som leder av implementeringsgruppen for støpning av vannkanaler, og aktiv deltaker i ulike komiteer og prosjekter, har han vært en talsmann for småbøndene i sitt område.

– Bøndenes stemmer er sterkere gjennom gruppen. Det er ikke bare vår lokale gruppe det er snakk om, men de ulike implementeringsgruppene for hvert prosjekt. I hver landsby er det også et gjennomføringsorgan for statlige prosjekter. Alle disse komiteene har hevet stemmen sammen mot lokale myndigheter. De hører mer på oss nå. Det er fortsatt ikke alltid vi blir hørt, men jeg er glad for at vi i det minste har prøvd, forteller Chet.

– Vi bør få hjelp av de som har ansvaret

Småbønder som Chet står fortsatt overfor store utfordringer. Klimaendringene har ført til uforutsigbare nedbørsmønstre, og Chet har opplevd både tørke og oversvømmelser. Disse klimautfordringene påvirker produksjonen og dermed matvaretilgjengeligheten for hans familie og landsby. Chet understreker behovet for støtte fra rikere land som Norge for å hjelpe småskalabønder i Nepal med å tilpasse seg klimaendringene.

– Siden vi ikke er i stand til å takle klimakatastrofene, bør vi få hjelp av de som har ansvaret, slår Chet fast.

Chets dedikasjon til jordbruket og hans innsats for å forbedre samfunnet viser at småskalabønder som ham spiller en avgjørende rolle i å styrke matsikkerheten og bærekraften i Nepal. Ved å signere Utviklingsfondets underskriftskampanje for økt støtte til småbønder som Chet, kan du bidra til å gjøre en positiv forskjell i livet til folk som ham og deres samfunn. Sammen kan vi styrke innsatsen deres for å tilpasse seg klimaendringer, øke matproduksjonen og sikre en bedre framtid for alle.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge mer enn dobler støtten til verdens småbønder

Norges utviklingsminister har selv uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én globalt og at økt støtte må prioriteres. Nå krever vi handling!

Signer aksjonen og krev at Norge mer enn dobler den langsiktige støtten til verdens småbønder. Utviklingsfondet sørger for at hver signatur overbringes utviklingsministeren og resten av regjeringen.