farmerGemechu Tola Nishuaddis aemero ethiopia wheat cropsfield

Støtt Utviklingsfondet: En investering i framtiden

I en verden hvor sult i økende grad er en realitet for millioner av mennesker, er nøkkelen til en bærekraftig fremtid i hendene på småbøndene i det globale sør.

Småbønder i frontlinjen

Hardtarbeidende småbønder står i frontlinjen i kampen mot sult, men de trenger støtte for å overvinne de voksende utfordringene klimaendringene bringer med seg. Det er her Utviklingsfondet, en norsk organisasjon med en unik tilnærming, spiller en kritisk rolle.

Småbønder kan utrydde sult

Småbønder produserer en svært stor andel av verdens matforsyning - i noen land opp til 70% av den totale matforsyningen. Dette gjør de på en fjerdedel av verdens landbruksareal. Dette er imponerende tall som understreker småbønders potensial til å bekjempe sult. Men for å realisere dette potensialet, trengs det tilgang til kunnskap, ressurser og teknologi for å tilpasse seg et stadig mer uforutsigbart klima.

tomatoesfieldethiopia
Addis Aemero

Utviklingsfondets unike rolle

Utviklingsfondet er den eneste norske organisasjonen som har klimatilpasning som sin hovedsatsing. Gjennom vårt arbeid støtter vi småbønder i å bli mer motstandsdyktige mot klimaendringer. I våre samarbeidsprosjekter tilbys opplæring i bærekraftige jordbruksmetoder, det gis tilgang til klimaresistente frøsorter samt støtte til utviklingen av lokale markeder. Vårt mål er ikke bare å bekjempe sult, men også å styrke småbønders evne til å bidra til en bærekraftig fremtid.

Vårt arbeid er avgjørende for å sikre at verden kan mette sin befolkning uten å ødelegge planeten. Ved å støtte småbønder i deres klimatilpasningsarbeid, bidrar Utviklingsfondet direkte til en mer rettferdig og bærekraftig global matsikkerhet. Som en norsk organisasjon, representerer vi også en mulighet for nordmenn til å ta del i en global innsats mot sult og klimaendringer.

Din støtte gjør en forskjell

Kvinner står foran traktor
Julie Lunde Lillesæter

Nå mer enn noen gang, trenger vi ditt bidrag for å gjøre en konkret forskjell i livene til småbønder over hele verden. Ved å gi et fast beløp til Utviklingsfondet i dag, blir du en del av løsningen.

Sammen kan vi utrydde sult og bygge en bærekraftig fremtid for alle

La oss stå sammen for småbønder, for klimaet, og for en verden uten sult. Din støtte til Utviklingsfondet er ikke bare en donasjon; det er en investering i fremtiden. Gi et fast beløp i dag, og bli med i kampen for en bedre verden.