Kvinner i landbruket, Nepal

Kvinners avgjørende betydning i landbruket

I hjertet av landbruket i det globale sør, står kvinner som en kraftig, men ofte oversett motor for vekst og stabilitet.

Kvinner kan hindre sult

Til tross for at kvinner utgjør over halvparten av arbeidskraften i landbrukssektoren, står de overfor betydelige barrierer som begrenser deres potensial. Disse barrierene inkluderer dårligere tilgang til ressurser, opplæring, og markeder sammenlignet med menn. Imidlertid viser forskning at dersom kvinner hadde lik tilgang til disse ressursene, kunne antallet sultende i verden reduseres betydelig.

Utviklingsfondets arbeid med kvinner i landbruket

Utviklingsfondet anerkjenner viktigheten av kvinners rolle i landbruket og jobber målrettet for å styrke deres økonomiske, politiske, og sosiale rettigheter. Gjennom initiativer som spare- og lånegrupper, opplæring i bærekraftig landbruk og klimatilpasning, samt styrking av kvinners deltakelse i beslutningsprosesser, sikter våre prosjekter mot å minske kjønnsgapet og forbedre kvinners livskvalitet og innflytelse i samfunnet.

Kvinner i landbruket, Nepal

Harald Herland

Fem grunner til å engasjere seg i arbeidet for kvinner i landbruket

1. Fremmer økonomisk vekst i utviklingsland.


2. Bidrar til å redusere sult og forbedre ernæring.


3. Styrker kvinner økonomisk og sosialt.


4. Bidrar til klimatilpasning og bærekraftig landbruk.


5. Forbedrer samfunnets generelle velvære og stabilitet.

Støtt vårt arbeid i dag

Kvinner står foran traktor
Julie Lunde Lillesæter

Å støtte kvinners engasjement i landbruket er ikke bare en investering i deres fremtid, men også en investering i en mer bærekraftig og rettferdig verden.

Gi et beløp