Skog_Guatemala_naturressurser_klimatilpasning

Kaffebonde fra Guatemala besøker Norge

Utviklingsfondet tok med kaffebonden Candelaria (30) til Norge for å styrke samarbeidet mot klimaendringenes konsekvenser. Samarbeidet er svært viktig for å sikre matsikkerhet og bærekraftig matproduksjon.

Landbruket knytter verdens bønder sammen

Candelaria bor i Guatemala hvor klimaendringene truer kaffeavlingene. Når ekstremværet herjer, er det bøndene som rammes hardest. Bønder i klimasårbare land som Guatemala kjemper mot klimaendringer hver eneste dag. Vil de lykkes med å dyrke mat denne sesongen, eller kommer det en ny flom eller tørkperiode, slik at arbeidet er forgjeves? Eller det verste spørsmålet en bonde kan stille seg — kommer familien min til å sulte?

Matprodusenter fra ulike kulturer og bakgrunner må samarbeide for å løse klimautfordringer og forebygge fremtidige matkriser. Candelaria var innom flere norske bygder og byer, for å dele sin kunnskap og erfaring med norske bønder.Klimatilpasning må til når klima truer

Candelaria er en stolt bonde som forteller med stort engasjement om utfordringene småbøndene står ovenfor. Hun forteller at klimaendringer truer kaffeavlinger i Guatemala, men at bøndene tilpasser seg ved å bruke lokale kooperativer, investere i motstandsdyktige trær og dyrke andre frukter. Klimatilpasning handler om å tilpasse seg endringer i klima. Ved å dele kunnskap, metoder og teknikker, kan bøndene bli bedre rustet i møte med klimaendringene.

Under kan du se film med Candelaria som snakker om utfordringene til småbøndene i Guatemala.

Her besøker Candelaria Norges Bygdekvinnelag på Jæren

Her besøker Candelaria Norges Bygdekvinnelag på Jæren

Hør Candelaria snakke om klimautfordringene hun opplever som kaffebonde i Guatemala.

Bærekraftig landbruk

Bønder i Guatemala og Norge deler ønsket om å kjempe for bærekraftig landbruk og bidra i verdens klimakamp. Samarbeid på tvers av kulturer er helt grunnleggende for å finne globale løsninger for matproduksjon og bekjempe konsekvensene av klimaendringene. Besøket av Candelaria gjorde inntrykk på bonde og lokalpolitiker Bente Gro Milwertz Slettebø. Hun forteller at erfaringene viser at uansett hvor vi kommer fra, så har vi alle en viktig rolle i å bevare jordbruk og matproduksjon i en stadig mer utfordrende verden, preget av endret klima. Sammen kan vi gjøre noe for en mer bærekraftig framtid for alle.

Vil du støtte småbønder i Guatemala, som kjemper en beinhard kamp mot klimaendringene? Signer vår aksjon her!

Åker i Nepal
Verdens småbønder trenger din underskrift!

Signer aksjonen som krever at Norge flerdobler sin støtte til verdens småbønder, som kjemper en beinhard kamp mot klimaendringene.