Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Visste du at noen kan ta patent på tomatplanten din?

Har du også blitt bitt av plantetrenden? Da er du ikke alene. Vi har alle et forhold til frø og planter, på ett eller annet vis. Men visste du at det er mulig å ta patent på planter og såfrø?

Jente viser fram søtpoteter

Når klimaendringer hindrer tilgang på mat

Det er viktig å beskytte skogen. Den hjelper oss å ta vare på vannet.

Regnet kommer til feil tid. Det gjør det vanskeligere å drive gård.

- Alt vi har kommer fra regnet.

– Vi rammes også av klimaendringer her. Men vi klarer å dyrke ulike vekster. Vi har begynt å plante i groper fordi det gir større avlinger. Gropene bevarer fuktigheten bedre, forteller Esther mens hun viser fram maisplantene på gården sin.

Det er mye mer jorderosjon nå enn før, på grunn av klimaendringene.

- Min drøm er å skaffe meg mer land slik at jeg kan dyrke enda flere plantesorter.

Anastazia Chavula (41) har for lengst lagt om jordbruket på gården sin. Klimatilpasning er en nødvendighet her. Det er over ti år siden folk i landsbyen først la merke til endringene. Regntiden kommer ikke når den skal, og det regner uregelmessig. Den nedarvede kunnskapen fra tidligere generasjoner er ikke så nyttig som den engang var. Det betyr at bøndene i området er nødt til å tenke nytt.

Frykter barna skal arve en ørken

Huset mitt ble vasket vekk av flom.

Nå kan jeg høste 18 til 20 sekker med mais. Før var det bare rundt ti.

Når jeg kombinerer husdyrgjødsel og vanlig gjødsel får jeg veldig gode avlinger.

Laston Mphepo driver et lite småbruk i landsbyen Zombwe, et stykke nord i Malawi. Han begynte med klimatilpasning for fem år siden. Det har gitt ham gode resultater.