Anastazia, modellbonde, Malawi

Anastazia: —si Min drøm er å skaffe meg mer land slik at jeg kan dyrke enda flere plantesorter.

Anastazia Chavula (41) har for lengst lagt om jordbruket på gården sin. Klimatilpasning er en nødvendighet her. Det er over ti år siden folk i landsbyen først la merke til endringene. Regntiden kommer ikke når den skal, og det regner uregelmessig. Den nedarvede kunnskapen fra tidligere generasjoner er ikke så nyttig som den engang var. Det betyr at bøndene i området er nødt til å tenke nytt.

- Jeg vil også gjerne bygge meg et moderne hus, forteller Anastazia. I dag bor hun og familien i en enkel jordhytte med tak av strå.

Vi befinner oss i landsbyen Zulu Nkhambule nord i Malawi. Dette er et svært fattig område, og det er langt til nærmeste by. Her finnes det verken strøm eller tilgang til rent vann.

Det er kvinnene i landsbyen som har ansvaret for å hente vann. Det er tungt arbeid når man må gå ned en bratt skråning for å komme til elva. Vannet i elva er heller ikke rent. Derfor må kvinnene gjøre et møysommelig arbeid hvor de først graver hull i sanden slik at vannet kan filtreres gjennom det og slik bli kvitt det verste av rusk og skitt. I tillegg må vannet kokes før det kan drikkes og brukes til matlaging.

Les også: Damiano dyrker et mangfold av vekster for å spre risiko

Anastazia har nå begynt å dyrke en rekke ulike vekster og matplanter. Tidligere dyrket hun kun mais. Det gjorde henne svært sårbar for klimaendringer som for eksempel tørkeperioder på grunn av endringer i regntiden. Hun har blitt modellbonde* og har fått opplæring i hvordan man kan drive et mer klimatilpasset landbruk.

Ved å øke sin kunnskap om hvordan naturen fungerer, og det å spille på lag med den, så kan avlingene økes på tross at klimaet endrer seg. Bærekraftig landbruk, med få innsatsvarer, er godt egnet for bønder som lever i fattigdom. De har ikke mulighet til å kjøpe store mengder innsatsvarer som kunstgjødsel og sprøytemidler. Derfor lønner det seg å fokusere på enklere metoder for å øke produksjonen, som for eksempel gjødsel fra husdyrhold og plantedekke.

Anastazia har flere husdyr som gir stabil tilgang til husdyrgjødsel. Hun har også plantet en rekke trær som både forbedrer jordkvaliteten og sørger for at jorden ikke vaskes bort når regnet først kommer.

Tine Poppe

Det viktigste grepet hun har tatt er likevel variasjonen i åkeren. Hun sørger for å dyrke ulike vekster som egner seg godt sammen. Ved å dyrke ertebønner sammen med jordnøtter bindes nitrogenet i jorda og gir mer næring til jordnøttene. Chili har hun også fått plass til mellom andre planter. Maisen har hun begynt å dyrke i groper for å spare på vannet og ha mulighet til å gjødsle mer konsentrert. Andre vekster som kassava og søtpoteter tåler tørke bedre enn mais. Alt dette gjør at Anastazia får flere ben å stå på dersom en av avlingene svikter. Det er klimatilpasning i praksis.

* Utviklingsfondets modellbønder er valgt ut fra utvalgte kriterier om engasjement og formidlingsevne. Modellbøndene får opplæring i måter å drive landbruk på, som tåler det nye ekstremværet som rammer alle bønder i Malawi. Forutsetningen er at de skal lære opp mot 30 nye bønder de samme teknikkene. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. Med svært lite ressurser og på kort tid kan denne opplæringen av én bonde transformere en hel landsby i Malawi.

Les også: Tor Jacob dyrker mange ulike planter, slik at det er større sjans at noen trives uansett vær

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.