Tor Jacob, melkebonde, Østfold

Tor Jacob: — Vi dyrker mange ulike planter, slik at det er større sjans at noen trives uansett vær.

Tor Jacob driver en økologisk melkegård i Skiptvet i Østfold. Tor Jacob er engasjert både i politikk og klima, og 2014 ble han kåret til Årets unge bonde.

Trenger rett blanding

Tor Jacob var en av bøndene som ble hardt rammet av tørkesommeren 2018. Han forteller hvordan han som bonde merker av klimaendringene.

- Vi merker at det kan bli lengere sammenhengende værtype noen ganger. Typisk regnvær i ukesvis eller tørke.

Han sier at selv om gjennomsnittstallene for et år ikke ser så dramatiske ut, kan det ha store konsekvenser for veksten i åkeren.

- Plantene vi dyrker er helt avhengig av den rette blandingen av sol og regn. Derfor er disse periodene der været "henger seg opp" alvorlige.

Investerer i fleksibilitet

For en bonde er det mye som må gjøres akkurat til riktig tid. For å tilpasse seg mer ustabile dyrkingsforhold har Tor Jacob investert i utstyr som gjør at de er mindre avhengig av perfekte værforhold for å utføre enkelte oppgaver.

- Vi har kjøpt utstyr som gjør at vi kan spre husdyrgjødsel enten det er tørt eller bløtt. Det er en stor investering, men jeg tror den vil lønne seg på sikt. En annen ting vi prøver å være nøye på er å dyrke mange ulike planter, slik at det er større sjans at noen trives uansett vær.

Les også: Anastazia dyrker et mangfold av vekster for å ha flere bein å stå på

Siri Rasmussen

Gode rammevilkår er en forutsetning

Selv om klimaendringene fører til en lenger vekstsesong i Norge, tror Tor Jacob at det vil bli mer krevende å produsere mat i Norge.

- At vi får et varmere klima kan være positivt, men det er helt avhengig at vi får den rette blandingen av sol og regn. I tillegg kan det være vanskelig å planlegge for en lenger vekstsesong fordi ingen år er like.

- Mye avhenger av en politikk som setter bonden i stand til å gjøre jobben. Det er større fare for at matvarer vi importerer kan bli mer utsatt, fordi de noen ganger er dyrket langt unna og i land som muligens vil være mer utsatt for klimaendringer en Norge.

Viktige valg

Det er ikke bare politikerne som har en jobb å gjøre, mener Tor Jacob. Også valgene til vanlig folk betyr noe.

- Jeg drømmer om at forbrukerne forstår hvor viktig deres valg av matvarer er, slik at vi i felleskap kan klare å skape en bedre matproduksjon en i dag.

- Jeg ser for meg at barna mine vil kunne bety noe i framtiden hvis de får en fair sjanse, men samtidig tør å se mulighetene. De største oppgavene for deres generasjon blir nok hvordan vi klarer å holde samfunnet sammen, og ikke minst løse utfordringene som kommer fra måten vi lever på i dag.

Les også: Petter Harald tror vi må forberede oss på å endre både produksjonsmetoder og hva vi produserer

Tor Jacob Solberg

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.