Bonde sammen med kuene sine
Petter Harald, melkebonde, Trøndelag

Petter Harald: — I Norge er vi heldig stilt. Det er noen andre som må betale prisen for vårt overforbruk.

Petter Harald Kimo er melkebonde i Indre Fosen, Trøndelag. Han kjenner klimaendringene på kroppen fremfor alt fordi vekstsesongen har blitt lengre.

– En lengre vekstsesong har for meg hatt en positiv effekt. Jeg kan nå som standard slå graset tre ganger. Før kunne jeg bare regne med to slåtter.

Været blir mer ekstremt

Petter sier imidlertid at han har mer vær enn før – både lengre varmeperioder og kraftigere regnskyll. Det kan by på problemer. Er det for vått er det for eksempel vanskelig å få tørket graset ordentlig før det skal konserveres og bli til fôr.

Selv om vekstsesongen blir lengre, har det altså mye å si hvor mye og når det regner.

Les også: Einar utnytter større deler av vekstsesongen for å spre risiko

Tilpasser seg på flere ulike måter

– En måte jeg tilpasser meg på er at jeg må være mer våken, følge bedre med på værvarselet og planlegge godt. Jeg har en elv i nærheten av gården, så et viktig tiltak for å forberede seg på våtere vær fremover er å prøve å unngå at elva tar med seg jorda når den flommer over oftere enn før.

Det er lite Petter får gjort med elva i seg selv, men det er allikevel noen ting han råder over.

– Det jeg som bonde kan gjøre er å bevare kantvegetasjon langs med elva, der røttene på trærne binder og holder jorda på plass når det flommer over. Jeg må også tenke på hvor jeg vinterlagrer rundballene mine, slik at de ikke blir tatt av vannet.

Gårdsarbeid

Tre slåtter i året har nå blitt standard for Petter.

Inga Rossing/Trøndelag Bondelag

Norge er relativt heldig stilt, men vi må forberede oss på å endre både produksjonsmetoder og hva vi produserer. Jeg tror ikke det er gitt at alle områder som i dag er egnet for kornproduksjon eller grasproduksjon alltid vil være det.

Petter Harald Kimo

Bønder er prisgitt naturkreftene

Petter forteller at han som bonde er helt avhengig av hva som skjer med miljøet og klimaet.

- Naturen bestemmer i stor grad både kvaliteten og mengden på det vi produserer, så vi må selvfølgelig tilpasse oss. Det er helt essensielt.

Petter er også opptatt av hvordan klimaendringene har oppstått.

Les også: Janet forteller at flom nå rammer oftere og hardere

Mann i traktor

Petter mener det er urettferdig at klimaendringene rammer ulikt.

Inga Rossing/Trøndelag Bondelag

Det er nok ikke vi som betaler prisen for vårt overforbruk her i vesten. Det er andre som må betale den prisen.

Petter Harald Kimo

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Årlig dør så mange som 3,1 millioner barn av sult. De fleste av dem er barn av bønder. I en banebrytende studie kalt Ceres2030 fastslås det at det mest effektive vi kan gjøre for å utrydde sult og håndtere klimakrisen, er å satse på verdens småbønder. Hvis rike land dobler støtten til småbønder, kan vi innen 2030 redusere antallet som lever i sult og fattigdom med 500 millioner mennesker.

Vi trenger trenger politisk handling nå og din signatur vil vise utviklingsministeren at det haster. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Utviklingsfondet vil sørge for at hver signatur når helt frem til utviklingsministeren og resten av regjeringen.