Huset mitt ble vasket vekk av flom.

Publisert . | Oppdatert

Det forteller 26 år gamle Janet Shawa. Siden har hun bodd i et trangt butikklokale sammen med mannen og deres to barn. Landsbyen de bor i heter Matchonesa og ligger nord i landet.

Flommen kommer stadig oftere

Flom er blitt nokså vanlig i Malawi. Mellom 1946 og 2013 sto flom for nesten halvparten av de store krisene i landet. De senere årene har flom rammet stadig oftere, og flommene har tiltatt i styrke. Flom rammer både på landsbygda og i urbane områder, og får store konsekvenser for mange mennesker. Janet og familien er blant disse.

En dag for en malawisk småbruker

En vanlig dag for Janet starter i sekstiden. Da bærer det rett ut i egen åker for å stelle plantene. Når første skift er unnagjort går hun tilbake til familien og ordner med frokost. Litt senere på dagen, som regel etter lunsj, tar hun turen til en åker hun og naboene driver i fellesskap, og steller der. Her forsøker hun også å tilegne seg så mye kunnskap hun klarer om klimatilpasset landbruk.

- Det er nødvendig for å overleve som bonde i framtiden, mener Janet. Familien er ennå ikke helt selvforsynte, og i de månedene av året hvor hun ikke får produsert er det sjelden familien får spist middag.

Les også:

Tine Poppe

Engasjerer seg lokalt for å spre kunnskap om klimaendringene

Janet er svært engasjert i klimakampen. Hun kjemper mot klimaendringer og for at lokalsamfunnet skal klare å tilpasse seg endringene som de fører med seg. Det gjør hun blant annet ved å jobbe frivillig i en lokal ungdomsklubb. Hun er i tillegg modellbonde* og har 25 følgebønder som hun har ansvaret for å lære opp i klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. Det vil gi bedre muligheter for flere enn hun selv.

Les også: Einar deler erfaringer med andre norske bønder

Janets hus ble tatt av flommen

Huset hun en gang bodde i er det bare noen rester av mursteinsvegger igjen av. Naturen har tatt over. Men Janet driver fortsatt jordbruk på åkerlappen sin i nærheten, i tillegg til at hun som modellbonde har hovedansvaret for den åkeren som driftes av det lokale bondekooperativet.

Tine Poppe

Bønder står sterkere sammen

I et samvirke eller kooperativ går mennesker sammen for å jobbe mot felles mål. Ved at de står samlet kan bøndene få bedre gjennomslagskraft, forhandle frem bedre priser for varene, nå ut til større og nye markeder utenfor landsbyen, og unngå kostbare mellomledd. Ved å være organisert i kooperativer eller spare- og lånegrupper er det også lettere for bønder å få tilgang på økonomiske ressurser, for eksempel slik at flere kan utvikle foredlingsbedrifter og bearbeide produktene sine. En bedre økonomisk situasjon gjør familier mindre sårbare og bedre i stand til å investere i sin egen produksjon. Det gjør både lokalsamfunn bedre rustet i møte med både klimaendringer og andre kriser.

Les også: Frøydis finner styrke i fellesskap

* Utviklingsfondets modellbønder er valgt ut fra utvalgte kriterier om engasjement og formidlingsevne. Modellbøndene får opplæring i måter å drive landbruk på, som tåler det nye ekstremværet som rammer alle bønder i Malawi. Forutsetningen er at de skal lære opp mot 30 nye bønder de samme teknikkene. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. Med svært lite ressurser og på kort tid kan denne opplæringen av én bonde transformere en hel landsby i Malawi.

Bli utviklingsinvestor i Malawi

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
2 100 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.