Daminao, kornbonde, Malawi

Daminao: — Nå kan jeg høste 18 til 20 sekker med mais. Før var det bare rundt ti.

Daminao og familien hans dyrker kornsorter som durra, hirse og mais. De dyrker også grønnsaker, i tillegg til at de har noen geiter som gir kjøtt og husdyrgjødsel til åkeren. Familien bor i Kayenda Village i det sentrale Malawi, ikke langt unna hovedstaden Lilongwe. De har fire barn som fortsatt bor hjemme.

Klimaendringene gjør det vanskeligere å være bonde i Malawi

Damiano har opplevd både tørke og kraftig regn. Det er en dårlig kombinasjon. I 2014 la han om til klimasmarte dyrkingsmetoder. Klimatilpasning er en nødvendighet for å klare seg som bonde i Malawi nå. Familiens avlinger har nesten doblet seg siden den gang – til tross for at klimaendringene gjør det stadig vanskeligere å være bonde. For Damiano er det viktig å lære kunnskapen om klimatilpasning videre til andre bønder i området. Som modellbonde* gjør han nettopp det.

Les også: Frøydis sprer risikoen for å være sikret mot både våtere og tørrere vær

I møte med uforutsigbare dyrkingsforhold kreves ny kunnskap

Det er kun én regnsesong i året i Malawi. Når regnsesongen blir uforutsigbar og regnmønsteret endrer seg, så forsvinner all den lokale kunnskapen med den. Når skal man så? Hva skal man gjøre når regner bøtter ned i en kort periode? Hva skal man gjøre når den kunnskapen man fikk av sine forfedre, ikke lenger gjelder?

Heldigvis har Damiano lært seg nye metoder for å møte utfordringene han har møtt på. En at metodene han benytter seg av er å legge et dekke av planterester på jorda. Dette bevarer fuktigheten i jorda, reduserer ugress og forbedrer jordkvaliteten. Han har også begynt med husdyrhold. Geitene hans gir stabil tilgang til husdyrgjødsel som også forbedrer avlingene.

Tine Poppe

Klimatilpasning i praksis

Nå dyrker Damiano og familien et mangfold av planter. De har også satt av et lite forsøksfelt på gården hvor de tester ut ulike mer tørkerobuste plantesorter. Maisen dyrker han nå i groper i stedet for i tradisjonelle rekker. Det er en enkel og effektiv måte å samle og holde på vann. Omleggingen har gitt flere fordeler til familien. De spiser mer variert og næringsrik mat, og alle de fire guttene går på skolen.

Les også: Laston dyrker ulike vekster for å ha flere bein å stå på

Nok mat hele året

Med nok mat på bordet og bedre råd kan familien investere i gården sin. Damiano viser fram noen nyinnkjøpte byggematerialer, og forteller at han straks skal i gang med oppussing – nå skal det gamle jordtaket på huset skiftes ut.

- Nå er jeg glad, forteller hans kone Felesta.

Familien har nok mat hele året, og guttene hennes har store drømmer for framtiden. En vil bli lege, en pilot, en vil helst jobbe i bank – mens minstemann på fem er fast bestemt på å bli bussjåfør. Felesta er ikke bekymret for framtiden lengre.

Tine Poppe

* Utviklingsfondets modellbønder er valgt ut fra utvalgte kriterier om engasjement og formidlingsevne. Modellbøndene får opplæring i måter å drive landbruk på, som tåler det nye ekstremværet som rammer alle bønder i Malawi. Forutsetningen er at de skal lære opp mot 30 nye bønder de samme teknikkene. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. Med svært lite ressurser og på kort tid kan denne opplæringen av én bonde transformere en hel landsby i Malawi.

Bli utviklingsinvestor i Malawi

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.