Laston: — Når jeg kombinerer husdyrgjødsel og vanlig gjødsel får jeg veldig gode avlinger.

Laston Mphepo driver et lite småbruk i landsbyen Zombwe, et stykke nord i Malawi. Han begynte med klimatilpasning for fem år siden. Det har gitt ham gode resultater.

Kombinerer planteproduksjon og husdyrhold

Gården er nokså stor i malawisk målestokk. Laston dyrker en rekke ulike matplanter og har integrert mye forskjellig i gårdsdriften sin.

For eksempel har han flere avokadotrær. Han forteller at disse trærne er veldig nyttige siden de bruker mye vann. I området her regner det nemlig mye, og jorda er svært fuktig. Frukten fra trærne sikrer også bedre ernæring til familien.

På gården finnes høns, men det er kua Alinafe som er det viktigste innslaget. Hun har båret frem to kalver, og begge disse har Laston gitt videre til andre bønder i landsbyen.

Bikuber er det nyeste innslaget. Honningen de får derfra er særlig barnebarnet Tumbikani på fire begeistret for. Honningen selger de på det lokale markedet. Bikubene gir dermed en viktig inntekt.

Les også: Damiano har lagt om til et mer variert landbruk for å redusere risiko.

Leder vei for andre bønders gårdsdrift

Laston er modellbonde*. Det betyr at han videreformidler kunnskapen sin om bærekraftig og klimatilpasset jordbruk til andre bønder, slik at de også kan forbedre gårdsdriften sin.

- Det beste med å være modellbonde er at jeg kan hjelpe andre i lokalsamfunnet til et bedre liv, sier Laston. De neste kalvene som kommer skal han imidlertid selge for å kunne gjøre flere investeringer på gården. Med opptil flere barnebarn som drømmer om universitetsutdannelse trengs det et solid inntektsgrunnlag også for framtida.

Tine Poppe

Chimwemwe er et av parets sju barn. Hun vil gjerne ta over gården når tiden er inne. Hun har selv to barn, Cliveness på ni år og Tumbikani på fire. Cliveness drømmer om å bli lege når hun blir stor, mens Tumbikani foreløpig er mest opptatt av å leke.

- Vi begynner jo å bli gamle, Laston og jeg, forteller kona Florence. Nå må snart barna ta over!

Les også: Tor Jacob tenker på utfordringene barna hans vil arve

Bedre avlinger med bedre tilgang til gjødsel

- Nå får jeg større avlinger enn vanlig. Dersom jeg blander naturgjødsel med litt kunstgjødsel får jeg mye bedre avlinger enn om jeg bare bruker én av dem, forteller Laston.

Tine Poppe

Du kan investere i klimatilpasning i Malawi

* Utviklingsfondets modellbønder er valgt ut fra utvalgte kriterier om engasjement og formidlingsevne. Modellbøndene får opplæring i måter å drive landbruk på, som tåler det nye ekstremværet som rammer alle bønder i Malawi. Forutsetningen er at de skal lære opp mot 30 nye bønder de samme teknikkene. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. Med svært lite ressurser og på kort tid kan denne opplæringen av én bonde transformere en hel landsby i Malawi.

Bli utviklingsinvestor i Malawi

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.