Bønder i beinhard kamp for matsikkerhet

Klimatilpasning i Malawi

Tørke og flom i Malawi gjorde det umulig for Patricia å dyrke mat. Familien sultet, og det var en tøff kamp for å skaffe nok mat. Da hun ble ledebonde i et lokalt program, tok livet en helt ny vending.

Fra sult til overskudd av mat

Patricia viser stolt frem den ryddige grønnsakshagen sin. Her dyrker hun blant annet gresskar og mais. For over syv år siden ble hun valgt som ledebonde av folk i lokalmiljøet. Mannen hennes Chasey er tydelig beveget når han tenker tilbake på den gangen det hele startet. Han forteller at de sultet og ikke hadde nok avlinger til å bygge opp matlagre, for å komme seg gjennom perioder med tørke. Kampen for nok mat må dessverre mange småbønder kjempe for daglig i Malawi — et svært klimasårbart land med mange utfordringer i forbindelse med tørke og flom.

For Patricia og hennes familie endret den beinharde kampen seg da Patricia ble med i Utviklingsfondets programmer hvor bønder får opplæring i klimatilpasset landbruk. Her fikk Patricia ny kunnskap som gjorde at hun lyktes med matproduksjonen, på tross av klimautfordringer. Hun ble valgt som ledebonde og gir kunnskapen sin videre til andre bønder, slik at flere kan lykkes i kampen for nok næringsrik mat. I dag har familien hennes utvidet eiendommen sin, slik at de har bedre tilgang til vann. Her kan hun dyrke mer vannkrevende avlinger som for eksempel tomater. Det er takket være overskuddet fra gården at hun har fått mulighet til å utvide produksjonen.

Patricia og klimatilpasning i Malawi

Patricia har lyktes med klimatilpasning på gården sin.

Klimatilpasset landbruk — tiltak som øker produksjonen

Patricia forteller at hun i dag ikke har de samme bekymringene som hun hadde før. Takket være klimatilpasset landbruk lykkes hun med å gjøre avlingene mer motstandsdyktige i møte med tørke og et endret klima. Hun opplever at tiltakene hun gjør fører til et bedre jordsmonn og økning i avlinger. Tiltakene hun trekker fram er kompostlagring i to meters dype groper, som dekkes med maisløv og kvister. Kvistene holder komposten fuktig og blir til en meget god jordforbedrer. Hun har utviklet flere metoder for å forbedre jordsmonnet og dermed få bedre avlinger. Hun har gjennom programmene lært mye også om konservering, entreprenørskap, likestilling og småskala forretningsdrift. Livet er veldig annerledes nå, sammenlignet med livet de levde før, sier hun. Før hadde de verken råd til skolemateriell eller skolegang til barna. Nå har de mat året rundt og nok midler til grunnleggende behov.


Framgang i likestilling


Gjennom programmene har Patricia som kvinnelig ledebonde bidratt til å endre holdninger i lokalsamfunnet. Hun forteller at som kvinne er det ofte en utfordring å bli respektert av de mannlige bøndene som hun lærer opp. Likevel ser hun positiv endring, og Patricia trekker fram sin egen mann. Hun sier at gjennom rollen som ledebonde har mannen hennes endret holdning til henne som kvinne.

— Han er veldig stolt av meg, sier hun med et smil.

Bonden Patricia med grisen sin i Malawi

Bonden Patricia med en av husdyrene sine.

Bondekvinner Malawi

Bli utviklingsinvestor

Vil du investere i klimatilpasset landbruk i Malawi? Som utviklingsinvestor i Malawi, bidrar du til prosjekter hvor bønder får opplæring i klimasmart landbruk. Jo flere bønder med kunnskap om å møte nye klimautfordringer, desto mer vellykket matproduksjon. Gi småbøndene det de trenger for å vinne kampen mot klimaendringene, slik at de kan dyrke nok næringsrik mat! Du velger selv hvor mye du vil investere og får løpende oppdateringer om hvordan det går med prosjektene du investerer i.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Henter prosjekter.