Jente viser fram søtpoteter

Når klimaendringer hindrer tilgang på mat

I landsbyen Kavuzi i Malawi bor familien Mphepo. Her bor Cliveness på ni år sammen med sine søsken, foreldre og besteforeldre. De er tre generasjoner på samme gård, som lever av det de selv dyrker.

Flom og tørke ødelegger avlingene

For å overleve er familien Mphepo avhengige av et forutsigbart klima, men klimaendringene har gjort det tøft å være bonde på gården. Flom og mangel på regn ødelegger avlingene og familien har kjent på frykten for å ikke klare å dyrke nok mat. Det er viktig at familien har nok mat til overs, slik at overskuddet kan selges på det lokale markedet. Inntektene går til grunnleggende behov som for eksempel helsehjelp og skolebøker.

Klimatilpasning endret livssituasjonen

Cliveness drømmer om å bli sykepleier, men håpet var lite da avlingene sviktet og sulten banket på døren. Alt forandret seg da bestefaren Laston fikk tilbud om opplæring i klimatilpasset landbruk. Opplæringen gikk ut på å lære seg gode metoder for å dyrke mat i et endret klima. Med de nye teknikkene, klarte familien å dyrke mer enn før og nå produserer de blant annet søtpoteter, appelsiner, honning og avokado. Barna får variert og næringsrik mat og familien får nok inntekter på det lokale markedet, slik at Cliveness og søsknene kan gå på skole.

Jeg vil bli sykepleier slik at jeg kan redde liv

Cliveness
Kvinne og barn viser fram honning

Familien produserer honning og viser den stolt frem.

Tine Poppe

Det beste med å være modellbonde er at jeg kan hjelpe andre i lokalsamfunnet til et bedre liv

Laston

Bærekraftig utvikling med store ringvirkninger

Det er ikke bare familien Mphepo som har fått et bedre liv. Kunnskapen Laston har fått om klimatilpasset jordbruk, har han delt med 31 andre bønder i landsbyen, som nå er bedre rustet i møte med klimaendringene.

Nå vil vi nå ut til flere familier i Malawi og spre den kunnskapen som trengs for å dyrke mat i et endret klima. Som utviklingsinvestor investerer du i prosjekter som gir familier muligheten til å skaffe seg kunnskap om klimatilpasning, slik at de kan sikre nok mat til familien og styrke lokalsamfunnet.

Bli utviklingsinvestor i Malawi

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.