Witness, småbonde, Malawi

Witness: — Regnet kommer til feil tid. Det gjør det vanskeligere å drive gård.

30 år gamle Witness Ngwira bor i landsbyen Simkwende nord i Malawi. Her driver hun en liten gård på om lag ti dekar. Hun er modellbonde* og aktivt medlem i en ungdomsklubb. I klubben jobber de blant annet med å spre kunnskap om klimaendringer, og for å gjøre lokalsamfunnet bedre rustet i møte med dem. Witness begynte selv med klimatilpasning av gårdsdriften sin for et par år siden.

Regnet kommer ikke når det skal

Witness forteller at det er først og fremst regntiden som er annerledes nå enn i gamle dager. Regnet kommer til feil tid, og det slutter plutselig når det pleide å vare lenger. Det gjør det vanskeligere å drive gård. Det er slik klimaendringene gjør seg mest gjeldende her, ifølge Witness. Det fører til at kunnskapen hun har fått fra sine foreldre ikke er like nyttig lengre.

Avskoging får store konsekvenser

Det har også vært stor avskoging i området hun bor.

- Trærne blir kuttet ned. Det får konsekvenser, forteller Witness.

Trær bidrar til å ta vare på vannet som kommer i regntiden, og trærnes røtter er med på å holde fast jorda slik at ikke regnet skyller med seg både jord og planter når det er på det mest intense. Jorderosjon – altså at jord blir vasket bort av vann, vind eller andre naturkrefter – er et stort problem i Malawi.

Les også: - Jeg bearbeider jorda så lite som mulig. det er bra når det kommer store mengder med vann på kort tid.

Tine Poppe

Vil investere i gården, familien og aktivisme

I Malawi er fattigdomen utbredt, og det er få som har tilgang til moderne hjelpemidler. Det gjelder særlig kvinner. Witness har fått tilgang til en mølle i byen, hvor hun kan lage maismel. Maismel brukes til å lage nsima, en maisgrøt som spises til de fleste måltider. Det tar lang tid og er fysisk krevende å lage dette for hånd. Det å ha tilgang til en mølle frigjør både arbeidskapasitet og tid som heller kan investeres i gården, familien og ikke minst til aktivisme gjennom den lokale ungdomsklubben. Witness forteller at hun bruker to dager per uke på ungdomsklubben.

Dyrkingsmetoder som tar vare på vannet

Hjemme på gården henger yngstegutten Praise på tre år med på det meste mamma gjør. Witness er gift og har to barn. På gården dyrker de grønnsaker og har husdyr som kyllinger, geiter og griser. Det gir henne tilgang til husdyrgjødsel som har bedret avlingene.

- Det har vært et godt år i år, forteller Witness. Årets matproduksjon ser lovende ut.

For å tilpasse produksjonen til mer ustabile værforhold er det viktig å ta vare på vannet. Witness har derfor begynt å plante maisen i groper i stedet for å så i riller, som er den vanlige måten. Gropene tar bedre vare på vannet og gjør det dessuten enklere å gjødsle. Hun har også plantet mange trær, og er en pådriver i lokalområdet for å plante flere. Witness inspirerer andre til å bli med på dugnaden.

Les også: Esther og Collings lærer videre det de selv har lært om klimatilpasning til andre bønder

Tine Poppe

* Utviklingsfondets modellbønder er valgt ut fra utvalgte kriterier om engasjement og formidlingsevne. Modellbøndene får opplæring i måter å drive landbruk på, som tåler det nye ekstremværet som rammer alle bønder i Malawi. Forutsetningen er at de skal lære opp mot 30 nye bønder de samme teknikkene. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. Med svært lite ressurser og på kort tid kan denne opplæringen av én bonde transformere en hel landsby i Malawi.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.