Esther og Collings, småbønder, Malawi

Esther: — Alt vi har kommer fra regnet.

Publisert . | Oppdatert

– Vi rammes også av klimaendringer her. Men vi klarer å dyrke ulike vekster. Vi har begynt å plante i groper fordi det gir større avlinger. Gropene bevarer fuktigheten bedre, forteller Esther mens hun viser fram maisplantene på gården sin.

Nye teknikker for å tilpasse seg tørke

Denne nye metoden for å dyrke mais, hvor de plantes i groper heller enn i tradisjonelle riller, gjør at avlingen er litt mindre utsatt for tørke. Esther og Collings har prøvd ut en rekke nye ting for å tilpasse seg tørken de stadig oftere opplever. De har blant annet satt av et eget forsøksområde på åkeren sin. Her kan de teste ut nye teknikker før de tar dem i bruk i større skala.

Les også: Melkebonden Einar inspireres av sine malawiske bondekolleger

Bønder rammes hardest av klimaendringene

– Alt vi har kommer fra regnet. Jeg tror bønder rammes hardest av klimaendringene, sier Esther.

Esther har vært modellbonde* i fem år nå. Som modellbonde lærer hun videre det hun selv har lært om klimaendringer til andre bønder. Det første året synes de fleste bondekollegene i området det hun drev med var veldig rart. Ingen av de andre i landsbyen valgte å prøve det samme. Men så observerte de resultatene av tiltakene. Året etter prøvde ti stykker, og nå er de over 30 bønder i landsbyen som har fulgt etter med klimatilpasning i sin åker. Det har gitt resultater.

– I fjor hadde vi tørke i en måned. Takket være nye metoder kunne noen av oss høste inn, forteller Esther. Men de som ikke brukte de nye metodene, opplever nå sult. Det er tungt når du ser vennene dine lide.

Tine Poppe

Elva tørket ut flere ganger

Esther og Collings har også begynt å dyrke nede ved elva, hvor de har mulighet til å vanne.

– I løpet av de siste tre-fire årene har elva tørket helt ut flere ganger, forteller Collings. Da hjelper det lite med klimatilpasning. Dersom vannet uteblir helt, så blir det vanskelig å produsere mat.

Les også: Janet jobber kontinuerlig med å lære seg nye klimatilpassede dyrkningsteknikker

Malawiske småbønder i norsk dokumentarfilm

Esther og Collings møter du i dokumentarfilmen 'Uår'. Filmen tar utgangspunkt i tørkesommeren 2018 og er en uavhengig dokumentarfilm av Differ Media, som lenge har jobbet med temaer som klima, matproduksjon og bærekraftig utvikling. I dokumentaren møter det malawiske bondeparet sin norske bondekollega Einar fra Østfold. Sammen forstår de at de i møte med klimaendringene har mer til felles enn de først ante. Filmen ble vist på NRK høsten 2019, og er tilgjengelig på nett her.

Tine Poppe

* Utviklingsfondets modellbønder er valgt ut fra utvalgte kriterier om engasjement og formidlingsevne. Modellbøndene får opplæring i måter å drive landbruk på, som tåler det nye ekstremværet som rammer alle bønder i Malawi. Forutsetningen er at de skal lære opp mot 30 nye bønder de samme teknikkene. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. Med svært lite ressurser og på kort tid kan denne opplæringen av én bonde transformere en hel landsby i Malawi.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.