tomatoes field ethiopia

Slik øker perma
- kjøkkenhager kvinners tilgang til mat og inntekt!

Matmangel er et utbredt problem på landsbygda i Etiopia. En perma-kjøkkenhage bidrar til å gi kvinner inntekt, som blant annet kan sikre mer mat og skolegang til barna.

Hva er permakultur og hvordan kan kjøkkenhager øke matsikkerheten?

Permakultur er et helhetlig planleggingssystem basert på å arbeide med, og ikke mot naturen. Det innebærer å lage sammenhengende systemer som med minst mulig inngrep skaper naturlige miljøer, som gir gode og store avlinger. Slike kjøkkenhager vil kunne gi familier maten de trenger, men også inntekt. Målet er at familiene produserer et overskudd av mat som de kan selge på det lokale markedet. På den måten øker de inntekten sin slik at de kan betale blant annet skolepenger til barna.

Permakultur er en ypperlig metode for dyrking av mat på en bærekraftig måte. Ved å følge permakulturprinsippene skapes et økosystem i harmoni med naturen. Man kan bruke lokalt tilgjengelige plantesorter og ressurser, og dermed redusere behovet for kjemiske sprøytemidler og gjødsel.

Addis Aemero

Eksempler på permakulturteknikker

  • Dyrke flere typer avlinger som styrker hverandre i samme bed.

  • Bruke kompostering og andre metoder for å bygge opp næringsrik jord.

  • Bruke naturlige insektmidler, som for eksempel marihøner, til å bekjempe skadedyr.

  • Permakultur gir stabil, selvforsynt og bærekraftig matproduksjon hjemme i egen kjøkkenhage.

Slik gjennomføres prosjektet

Investeringene i prosjektet gir 200 kvinner opplæring i å utvikle kjøkkenhager etter permakulturprinsipper. Midlene sikrer også at kvinnene kan lage kjøkkenhager hjemme. Aller først settes det opp et egnet område som kan brukes for å demonstrere hvordan utviklingen av kjøkkenhagen skjer i praksis. Videre velges inspirasjonsbønder fra hver landsby, som vil få mer omfattende opplæring og gi de andre kvinnene oppfølging.

Når alle kjøkkenhagene er på plass og kvinnene har høstet sine første avlinger, arrangeres det matlagingskurs. Her kan kvinnene vise hvordan de bruker de ulike vekstene i matlaging for å styrke ernæringen. Kvinnene vil også få opplæring i markedsprinsipper, slik at de lykkes med å selge grønnsakene på lokalmarkedet og øke familiens inntekt.

Invester i dette prosjektet!

Som utviklingsinvestor i Etiopia-fondet bidrar du til bærekraftig utvikling. Dette konkrete prosjektet bidrar til økt matsikkerhet, bedre ernæring, mer likestilling, bedre inntekt og mulighet til å dekke kostnader til blant annet skole og helse. Vi har erfaring med dette prosjektet fra andre områder og det har vært en suksess. Det nytter å styrke kvinnenes posisjon i lokalmiljøet. Nå kan du være en del av løsningen for 200 nye kvinner! Bli med i dag.

Bondekvinner Malawi
Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Invester i våre fond

Utviklingsfondet har fem fond i fem forskjellige land som du kan investere i.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.