tomatoesfieldethiopia

En bedre verden er fullt mulig — når kvinner får like muligheter som menn!

Kvinner står for den største arbeidsbyrden i landbruket i utviklingsland, men har dårligere vilkår enn menn. Hadde de hatt bedre vilkår, ville de fått mulighet til å forbedre avlingene og tjene mer penger på det de produserer.

Kvinner trenger tilgang til ressurser

Ressursene kvinnene behøver for å styrke matproduksjonen er for eksempel økonomiske støtteordninger, oppdatert kunnskap, innsatsfaktorer, opplæring og mulighet til å eie land. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk vil mellom 100 og 150 millioner færre sulte, dersom kvinner får ressursene de trenger i landbruket.

WomanFarmer
Utviklingsfondet

Forskjellsbehandlingen mellom kjønnene er et resultat av manglende anerkjennelse av kvinners rettigheter og samfunnsbidrag, og har store konsekvenser for verdens kvinner og samfunn. Kvinner er overrepresentert blant verdens fattige, blant under- og feilernærte, analfabeter, landløse og en rekke andre statistikker. Forskning viser også at kvinner er mer utsatt i katastrofesituasjoner som flom og ekstremvær, fordi de har omsorgsansvar.

Mulunush med barnet sitt i Etiopia

Tiltak som styrker kvinners posisjon og bekjemper sult og fattigdom!

Kvinner er en viktig målgruppe, og likestilling en sentral målsetning for Utviklingsfondet. Vårt mål er å styrke kvinners økonomiske, politiske og sosiale rettigheter. Dette gjør vi ved å jobbe for å redusere de store forskjellene mellom kvinner og menn i våre programland, og for å øke kvinners deltakelse og innflytelse i beslutningsprosesser.

I samarbeid med våre partnere etableres spare- og lånegrupper for kvinner, hvor de kan ta opp små lån og delta i opplæring i entreprenørskap. I spare- og lånegruppene kan kvinnene også skape et eget rom for å diskutere utfordringer, finne felles løsninger, og de får en felles, sterkere stemme inn i lokale beslutningsprosesser. Utviklingsfondet er opptatt av å gjøre kvinner bevisste på sin egen situasjon, og å mobilisere kvinner til deltakelse i lokalsamfunnet og samfunnsdebatten. For å redusere kjønnsgapet i landbruket jobber vi for å sikre kvinner tilgang på opplæring i bærekraftig landbruk og klimatilpasning, og øke kvinners tilgang til markeder slik at de kan selge sine produkter.

Vil du bidra til en bedre verden som gir kvinner muligheter?

Vil du bidra til disse konkrete tiltakene? Akkurat nå starter vi helt nye prosjekter i Etiopia-fondet og du kan bli utviklingsinvestor. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å investere i fondet og du får kvartalsrapporter slik at du kan følge med på utviklingen av prosjektene fra start til slutt. En bedre verden er mulig — bidra og gjør en forskjell i dag!

Kvinnene bokfører lån som tas opp av andre kvinner i en spare- og lånegruppe

Harald Herland

Sjekk ut flere fond!

Hos Utviklingsfondet kan du investere i fem fond i fem forskjellige land. Velg hvilke land du har lyst til å investere i, og bidra i kampen for en rettferdig verden uten sult og fattigdom.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Les mer om å bli utviklingsinvestor i Etiopia