tomatoesfieldethiopia

Bli utviklingsinvestor og gi kvinner ressursene som trengs for å bekjempe sult og fattigdom!

Publisert . | Oppdatert

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk vil mellom 100 og 150 millioner færre sulte, dersom kvinner får ressursene de trenger i landbruket. Som utviklingsinvestor bidrar du i konkrete prosjekter for å styrke kvinners økonomiske, politiske og sosiale rettigheter.

Slik jobber Utviklingsfondet for å styrke kvinner

Vi jobber med å redusere de store forskjellene mellom kvinner og menn i våre prosjekter, for å øke kvinners deltakelse og innflytelse i beslutningsprosesser. Vi jobber med spare- og lånegrupper hvor kvinner kan ta opp små lån, og tilegne seg kunnskap om hvordan de kan etablere bedrifter. Vi sørger også for å gi kvinner opplæring i bærekraftig landbruk og klimatilpasning.

Utviklingsfondet har fem fond i fem forskjellige land hvor du kan investere månedlig. I Etiopia-fondet starter vi nå nye prosjekter hvor målet er å utrydde sult og fattigdom ved å sikre kvinnelige bønder en framtid i møte med ekstremvær og vanskelige dyrkingsforhold.

Tre blide kvinner som er med i Utviklingsfondets prosjekter i Etiopia.

Tre blide kvinner som er med i Utviklingsfondets prosjekter i Etiopia.

Addis Aemero

Hva er en utviklingsinvestor?

Som utviklingsinvestor blir du mer enn en giver — du får være med på hele reisen. Avkastningen kommer kvinnene til gode, og slik bidrar du til bærekraftig utvikling. Kanskje er det den beste investeringen du kan gjøre for en mer likestilt verden for kvinner. Vi gir deg kvartalsvise rapporter som forteller om utviklingen i fondet du investerer i.

womansinqqee aberaaddis aemeroethiopia

Dersom fondet investerer i opplæring i bærekraftig landbruk og markedstilgang, kan du følge prosjektet fra opplæringen starter, til kvinnene høster inn nye matsorter og selger dem på markedet. Vi forteller også konkrete historier fra felt om hvordan livskvaliteten til kvinnene endrer seg.

Bli utviklingsinvestor

Bli utviklingsinvestor i dag og støtt kvinnene som produserer mat! Sammen bekjemper vi sult og fattigdom på en bærekraftig og langsiktig måte, slik at verden blir mer rettferdig.

Kvinne i Etiopia bidrar til å styrke lokalsamfunnet

Sjekk ut flere fond her!

Vi har fem fond i fem forskjellige land. Her kan du velge land og støtte mange prosjekter. Bli med i kampen om en mer rettferdig verden uten sult og fattigdom.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Les mer om hvordan vi jobber!