Jane, småbonde, Malawi

Jane: — Det er mye mer jorderosjon nå enn før, på grunn av klimaendringene.

Jane Hawire er en 50 år gammel bonde fra Malawi. Hun forteller om et klima i endring.

– Klimaendringene gir dårligere jordkvalitet, og gjør at det kommer flere insekter og plantesykdommer, sier Jane.

Kraftig regn vasker jorda vekk

Bønder i Malawi opplever stadig mer uforutsigbare værforhold. Tørkeperiodene blir lengre, og mer av regnet kommer som kraftig nedbør. Kraftige regnvær fører til jorderosjon, det vil si at vannet skyller vekk verdifull matjord. Fruktbarheten i åkeren blir dårligere, og dermed tjener Jane mindre penger. Jane forteller også at det er vanskeligere å vite når det er riktig tidspunkt for å så. Sår hun for sent, blir resultatet flere insekter og mindre avling.

Les også: Witness forhindrer jordreduksjon ved å ta vare på trærne rundt åkeren

Skadedyr angriper avlingene

Malawi har de siste årene blitt kraftig angrepet av et skadedyr som har fått navnet fall armyworm. Det er larven til en nattsommerfugl som angriper mais, ris og andre matplanter. Larven spiser opp avlingene innenfra og gjør stor skade. Skadedyret har rammet hele det afrikanske kontinentet hardt. Nylig kom det rapporter om at problemet har spredt seg så langt som til Nepal i Sørøst-Asia.

I 2018 ble over en million småbønder i Malawi rammet av skadedyrene. Det fikk dramatiske konsekvenser for folkets tilgang til mat. Janes naboer ble hardt rammet, selv har hun så langt sluppet unna. Det mener hun er fordi hun har lagt om produksjonen sin og at hun dermed har hatt mulighet til å høste tidligere enn naboene.

Jane er en av Utviklingsfondets modellbønder*, og har fått opplæring i å drive bærekraftig landbruk. Som modellbonde lærer hun disse ferdighetene videre til andre bønder i området.

Bedre avlinger med klimatilpasning

Etter å ha lagt om til et mer klimatilpasset landbruk har ting blitt litt bedre, forteller hun. Hun har plantet flere trær på eiendommen sin for å styrke jordkvaliteten og ta vare på regnvannet når det kommer. Ved å dyrke mais i groper i steder for de vanlige rillene så får hun utnyttet vann og gjødsel bedre, og avlingene blir større. Hun har sluttet helt å bearbeide jorda og bruker gjødselen hun får fra husdyrene. Etter noen gode avlinger har hun også fått råd til å kjøpe inn noen sprøytemidler. Det gjør at hun kan bekjempe skadedyr når det trengs.

Les også: Tor Jacob dyrker mange ulike planter, slik at det er større sjans at noen trives uansett vær

Ødelagte avlinger fører til sult

Jane bor langt nord i Malawi, ikke så langt i fra Lake Malawi, innsjøen som ligger mellom Malawi og Mosambik. Hun er gift og har sju barn, men det er bare ett av barna som fortsatt bor hjemme. Fire har giftet seg og startet egne familier, en går på universitet og en annen på kostskole.

– Hvis avlingene ødelegges så sulter vi, sier Jane.

Hun har nå begynt å dyrke flere ulike ting, slik at hun har flere bein å stå på dersom en av avlingene svikter.

* Utviklingsfondets modellbønder er valgt ut fra utvalgte kriterier om engasjement og formidlingsevne. Modellbøndene får opplæring i måter å drive landbruk på, som tåler det nye ekstremværet som rammer alle bønder i Malawi. Forutsetningen er at de skal lære opp mot 30 nye bønder de samme teknikkene. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. Med svært lite ressurser og på kort tid kan denne opplæringen av én bonde transformere en hel landsby i Malawi.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.