Ruth, småbonde, Malawi

Ruth: — Det er viktig å beskytte skogen. Den hjelper oss å ta vare på vannet.

Ruth Chakula er 43 år gammel og mor til fire barn. Hun er ugift og driver sin egen gård i landsbyen Samu. Det ligger ikke langt i fra hovedstaden Lilongwe, men her er det foreløpig dårlig tilgang til moderne teknologi. Landsbyen har ikke tilgang til strøm, og vann må hun hente i en brønn et stykke unna huset.

Det er viktig å ta vare på skogen

Ruth er modellbonde*. Det betyr at hun lærer bort bærekraftig landbruk til andre bønder. En av tingene hun har fått opplæring i og brenner for å fortelle videre om er skogbevaring.

Avskoging er et stort problem i Malawi. Det skyldes blant annet fattigdom og befolkningsvekst. Folk ser seg nødt til å bruke skogen for å tjene til livets opphold, blant annet gjennom å lage og selge trekull. Dette har ført til at det i dag er lite skog igjen i landet.

Men rundt landsbyen til Ruth er det skog, som lokalsamfunnet tar vare på. Denne skogen bidrar til å ta vare på vannet og hindrer at jorda på åkrene til bøndene i området vaskes vekk når regntiden kommer. Det er også mange frukttrær som gir næringsrik frukt til barna som vokser opp.

Les også: Witness forhindrer jorderosjon ved å ta vare på trærne rundt åkeren

Bedre avlinger med klimatilpasset jordbruk

Klimaendringene har gjort det vanskeligere å være bonde i Malawi. Før visste man når regnet skulle komme. Nå er det mye mer ustabilt, forteller Ruth og hennes bondekolleger i landsbyen.

Ruth har fått tilgang til vanningssystemer slik at hun kan ta vare på regnvannet. Det gjør at hun ikke er like sårbar for det ustabile været. Det, i kombinasjon med dyrkingsteknikker som sparer på vann og som gjør at hun kan gjødsle mer effektivt, har gitt henne større avlinger. I tillegg til å dyrke matplanter har hun både geiter og kyllinger.

Les også: Tor Jacob har investert i utstyr som er mindre avhengig av perfekte værforhold

Tine Poppe

Modellbønder går foran

Som modellbonde har Ruth flere følgebønder som hun lærer opp. Én av disse er Nelia Chingoma. Nelia forteller at etter hun la om til et mer bærekraftig landbruk, og begynte å bruke teknikkene hun har lært av Ruth, har hun fått mye bedre avlinger.

Ruth jobber nå hardt for å sikre framtiden til seg selv og sine barn. Hennes mål er å klare å betale skolepenger for alle fire slik at de kan få seg en utdannelse. Hun sparer også penger til å renovere huset hun og barna bor i. Hun drømmer om å legge nytt tak, som vil være en stor oppgradering. Hun er ikke i mål enda, men har tro på at hun kommer til å få det til.

* Utviklingsfondets modellbønder er valgt ut fra utvalgte kriterier om engasjement og formidlingsevne. Modellbøndene får opplæring i måter å drive landbruk på, som tåler det nye ekstremværet som rammer alle bønder i Malawi. Forutsetningen er at de skal lære opp mot 30 nye bønder de samme teknikkene. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. Med svært lite ressurser og på kort tid kan denne opplæringen av én bonde transformere en hel landsby i Malawi.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer. Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av støtten til bønder i utviklingsland kan bidra til å løse begge deler.

Norges nye utviklingsminister har uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder og matsikkerhet må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Det haster.