Les mer:

På såfrøaksjonene sår vi en åker for hånd i protest mot GMO.
På såfrøaksjonene sår vi en åker for hånd i protest mot GMO.

- På den internasjonale dagen for biologisk mangfold er det naturlig å rette fokuset mot genmodifiserte organismer(GMO). Dagens GMOer utgjør nemlig en betydelig trussel mangfoldet av planter, sier Teshome Hunduma, politisk rådgiver i Utviklingsfondet.

Sammen med Nettverk for GMO-fri mat og fôr mobiliserer Utviklingsfondet til såfrøaksjoner for et GMO-fritt Norge. Den første aksjonen arrangeres nettopp i dag på Bygdø Kongsgård i Oslo. I tillegg blir det såfrøaksjoner lørdag 24. mai på Ommang Søndre i Løten og søndag 25. mai på Alm Østre på Stange.

- Hensikten med såfrøaksjonene er å øke bevisstheten om risikoer knyttet til planter som er genmodifisert. Disse plantene er manipulert til å tåle sprøytemidler og produsere gift. Noen inneholde også gener for antibiotikaresistens, sier Teshome.

Kommer ikke de fattige til gode

Dagens genmodifiserte planter bidrar ikke til bærekraftig bruk og bevaring av det biologiske mangfoldet som er nøkkelen for å tilpasse seg til endrende dyrkingsforhold, særlig for fattige bønder i Sør.

GMO-planter krever sprøyting som må kjøpes for hver sesong for å oppnå gode avlinger. Både GMO-frøene og sprøytemidlene er dyre og har satt en del fattige bønder i gjeld. Det er derfor vanligvis bare bønder med store gårder som kan bruke GMO-frø og ikke fattige småbønder. Dette fører ikke til en bærekraftig matproduksjon som kan forsyne de ni milliarder menneskene som vil bo på jorda i 2050.

Les mer om GMO.

Bli med!

Alle som deltar på såfrøaksjonene inviteres til å bli med ut på åkeren for å så frø av gamle sorter for hånd. Dette er en symbolsk handling for å markere motstand mot GMO.

- Såfrøaksjonene er veldig viktige også for å kaste lys over betydning av det større mangfoldet av plantesorter som danner grunnlaget for verdens matproduksjon. Dette mangfoldet gjelder det å bevare og bruke for å møte framtidens klimautfordringer, sier Teshome.

Daglig leder i Utviklingsfondet, Kari Helene Partapuoli, holder appell på såfrøaksjonen på Ommang Søndre i Løten 24.mai.

Se fullstendig program for såfrøaksjonene