Darwinprogrammet i Guatemala: Biologisk mangfold i jordbruket

Utviklingsfondet styrker arbeidet med klimatilpasning og matsikkerhet i Guatemala gjennom et nytt program: The Darwin Initiative.

Styrker lokale matproduksjonssystemer

Darwinprogrammet (The Darwin Initative) er en britisk statlig tilskuddsordning som bidrar til bevaring av biologisk mangfold og forbedring av levekårene til lokalbefolkningen.

Programmet, som varer i tre år, vil bidra til å styrke lokale matproduksjonssystemer. Dette skjer gjennom deltakende planteforedling, nettverk av frøbanker og innsamling av ville frøtyper. I tillegg til vår partner Asocuch i Guatemala deltar også bondeorganisasjoner og forskningsinstitusjoner fra Costa Rica, Nicaragua og Honduras.

Dette er de viktigste målsettingene:

  • Minst 3000 familier på landsbygda skal få tilgang til nye forbedrede varianter frembrakt gjennom deltakende planteforedling i 100 lokalsamfunn.
  • Minst 5000 familier skal kunne dra nytte av 36 frøbanker.
  • Minst 20 lokalsamfunn vil bidra til å redde lokale frøvarianter som er viktige for mat- og ernæringssikkerhet.
  • Kvinner skal få økt innflytelse med tilgang og bruk av plantevarianter som svarer til deres preferanser.

Deltakende planteforedling

Programmet skal styrke det agro-biologiske mangfoldet ved å utvikle varianter gjennom deltakende planteforedling, med et spesielt fokus på produktene bønner og mais. Det er en målsetning at disse plantevariantene skal være tilpasset klimaendringer, som et varmere og tørrere vær. Bønder vil derfor få opplæring i deltakende planteforedling og kvalitetsfrø-produksjon.

Styrker matsikkerhet

Bønner er en viktig proteinkilde for millioner av mellomamerikanere hver dag. Programmet vil samle inn lokale bønnevarianter, og gjøre dem tilgjengelige for foredling på regionalt nivå (Mellom-Amerika). En målsetning i programmet er å styrke samarbeidet mellom lokale frøbanker og nasjonale genbanker i regionen. Ved å frembringe frø av mais og bønner som tåler klimaendringene vil matsikkerheten bedres i Mellom-Amerika.

Erfaringsutveksling

Programmet begynte med en samling i august 2023 i Antigua, Guatemala, av ulike aktører innen landbruk og forskning fra de fire landene. Representanter fra Guatemala, Costa Rica, Nicaragua og Honduras utvekslet erfaringer om planteforedling og spredning av mais- og bønnesorter.

Les mer om Utviklingsfondets arbeid i Guatemala