Nyheter

Her kan du lese artikler og finne innhold om bærekraftig utvikling. Bli kjent med arbeidet Utviklingsfondet gjør i ulike land og lær mer om hvordan vi kan oppnå bærekraftsmålene gjennom økt satsing på våre fagområder.

Mann og barn viser frem kaffeplanter

Slik senker vi de hvite flaggene i Guatemala

Folk sulter i hjemmene sine, mens de venter på at stillstanden skal ta slutt. Koronapandemien er grunnen til at man ser hvite flagg i stadig flere hjem — et signal som varsler at familien ikke har nok mat. For landets fattigste har pandemien blitt en matkrise, men det finnes en måte å senke flaggene på!

Kvinne med åndedrettsvern kjøper bananer på markedet

Hvordan mikrolån gir kvinner muligheter på markedet

Kvinne veiver med et hvitt flagg

Korona skaper nød i Guatemala

Det er viktig å beskytte skogen. Den hjelper oss å ta vare på vannet.

Regnet kommer til feil tid. Det gjør det vanskeligere å drive gård.

30 år gamle Witness Ngwira bor i landsbyen Simkwende nord i Malawi. Her driver hun en liten gård på om lag ti dekar. Hun er modellbonde* og aktivt medlem i en ungdomsklubb. I klubben jobber de blant annet med å spre kunnskap om klimaendringer, og for å gjøre lokalsamfunnet bedre rustet i møte med dem. Witness begynte selv med klimatilpasning av gårdsdriften sin for et par år siden.

- Alt vi har kommer fra regnet.

Det er mye mer jorderosjon nå enn før, på grunn av klimaendringene.

Jane Hawire er en 50 år gammel bonde fra Malawi. Hun forteller om et klima i endring.

– Klimaendringene gir dårligere jordkvalitet, og gjør at det kommer flere insekter og plantesykdommer, sier Jane.

- Min drøm er å skaffe meg mer land slik at jeg kan dyrke enda flere plantesorter.

Frykter barna skal arve en ørken

Huset mitt ble vasket vekk av flom.

Nå kan jeg høste 18 til 20 sekker med mais. Før var det bare rundt ti.

Daminao og familien hans dyrker kornsorter som durra, hirse og mais. De dyrker også grønnsaker, i tillegg til at de har noen geiter som gir kjøtt og husdyrgjødsel til åkeren. Familien bor i Kayenda Village i det sentrale Malawi, ikke langt unna hovedstaden Lilongwe. De har fire barn som fortsatt bor hjemme.

Når jeg kombinerer husdyrgjødsel og vanlig gjødsel får jeg veldig gode avlinger.

En ekstrem livssituasjon for kriserammede!

I Etiopia lever de fleste familier av husdyrene sine og det de selv klarer å dyrke der de bor. Landet går gjennom store politiske reformer, som også skaper uroligheter i befolkningen. I tillegg til de spente situasjonene, strever familiene seg gjennom tørkeperioder og et klima truet av endring.

5 grunner til at du bør bli utviklingsinvestor!

En hånd holder fram belgvekster

Bra for jorda – bra for deg