Ceres2030: Bærekraftige løsninger for å utrydde sult

Publisert . | Oppdatert

Skal vi utrydde sult, samtidig som vi håndterer klimakrisen, er vi nødt til å satse på verdens småbønder - det slår den banebrytende studien CERES2030 fast.

«Vi klarte det! Vi utryddet sult og fattigdom!»

Det er dette vi vil at verden skal kunne si når vi går inn i år 2030. Det er ikke en liten oppgave. Likevel er det fullt gjennomførbart. Ikke bare kan vi sikre at over 500 millioner mennesker kommer seg ut av sult og fattigdom, men vi kan gjøre det samtidig som vi løser natur- og miljøkrisa i fattige land. I denne banebrytende rapporten kan du lese hvordan.

Ceres2030 har gjort det ingen har gjort før. I denne studien har over 77 forskere fra 23 land, og 53 organisasjoner, delvis med hjelp av kunstig intelligens, kartlagt og analysert over en halv million artikler og rapporter fra utviklingsfeltet. De har konkludert med hva som vil være de mest effektive tiltakene for å nå bærekraftsmål nummer 2 om å utrydde sult og underernæring innen 2030, og ikke minst: Hva det vil koste. Dette er den mest omfattende og grundige studien på feltet som noen gang er publisert. Derfor er Utviklingsfondet stolte over å ha fått mulighet til å gi ut denne studien på norsk.

Ceres2030 presenterer både problemer og løsninger

Verden står ovenfor tre store problemer vi må løse.

1. I dag er det over 800 millioner mennesker som sulter. Koronapandemien har forsterket effekten av klimakrisen og ført til en kraftig økning i antallet mennesker som drives ut i sult.

2. Det er faktisk de som lever av å dyrke sin egen mat som er i størst fare for å sulte.

3. Verdens matsystemer bidrar til både enorme klimagassutslipp og store tap av natur og biologisk mangfold – samtidig som landbruket er den sektoren som rammes hardest av nettopp klimaendringene og naturtapet.

Alt dette henger sammen.

Norge må doble støtten til verdens småbønder

Ceres2030 forteller oss ikke bare hvordan vi kan løse disse problemene, men hvordan vi bør prioritere for å få det til. Hvordan vi bruker pengene våre dette tiåret har nemlig alt å si. Løsningen er like enkel som den har vist seg vanskelig: Vi må få i gang en storsatsing på verdens småbønder.

Prisen for dette? En dobling av innsatsen til nå, fra alle hold. Det betyr at rike land må doble sin støtte til landbruk og matsikkerhet i fattige land. Vi mener Norge, som i dag er et av landene som gir minst andel av bistanden til matsikkerhet og småbønder, burde bidra til dette løftet. Er du enig? Signer oppropet og krev at Norge dobler støtten til i utviklingsland.

Jeg vil signere!
Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Sult handler om mye mer enn mat

Bærekraftsmål 2 om å utrydde sult og underernæring er selve bærebjelken for mange av de andre bærekraftsmålene. Mat, helse og utdanning må sees i sammenheng. Nok og ernæringsrik mat er en forutsetning både for god helse og for evnen til å lære og arbeide. Nesten halvparten av alle dødsfall blant barn under fem år er relatert til underernæring. Retten til mat er en grunnleggende menneskerettighet som altfor mange mennesker ikke får oppfylt i dag.

Norge har sjansen nå. Med denne rapporten vet vi hva som skal til. Innsatsen må dobles. Nå må vi brette opp ermene og gjøre jobben, slik at vi ved inngangen av 2030 kan si: VI KLARTE DET!

Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Last ned rapport

Ceres2030: Bærekraftige løsninger for å utrydde sult

I Ceres2030 fastslås det at det mest effektive vi kan gjøre for å utrydde sult og håndtere klimakrisen, er å satse på verdens småbønder. 77 forskere fra 23 land har analysert over 500 000 forskningsartikler, og svaret de fant er tydelig; hvis rike land dobler støtten til småbønder, kan vi innen 2030 redusere antallet som lever i sult og fattigdom med 500 millioner mennesker.

Jeg samtykker: