Det viktige vannet når tørken tar liv

Akkurat nå er livet tøft for veldig mange familier i Somalia. Alvorlige tørkeperioder de siste årene har ført til akutt mangel på mat. Nå ser vi det skje igjen. Tallene på antallet Somaliere som nå opplever alvorlig tørke har økt kraftig siden nyttår, og ligger i februar på 4,3 millioner. Mangel på vann fører til tap av husdyr og avlinger, og det kjempes harde kamper på bygda for å skaffe nok mat til familien.

Bønder i front mot klimaendringene

Tørken går hardest ut over de som er avhengige av å dyrke sin egen mat for å livnære familien og dyrene. Fatima lever av å dyrke grønnsaker og har noen få kuer og sauer. Flere ganger har hun og hennes åtte barn opplevd tørkens brutale konsekvenser. Uten vann dør både avlingene og dyrene. 

Fatima forteller at det var krevende å skaffe nok vann til familien og husdyrene sist gang de ble rammet av alvorlig tørke:

— Tørken har skapt store problemer for oss. Jeg har mistet mange husdyr.

Se intervjuet med Fatima.

Ali Jibril

Ikke bare mistet Fatima husdyrene som var en viktig kilde til inntekt og mat, men avlingene i åkeren visnet bort siden regnet aldri kom. Den manglende tilgangen på mat ble fort dramatisk. Samtidig ble distansene familien måtte gå for å finne vann stadig lengre, og ofte kom de tomhendt hjem.

Vi led mye, og vi klarte ikke å gi tilstrekkelig mat til barna våre eller resten av familien. I perioder var vi avhengige av matutleveringer

Fatima

Vann og klimatilpasning forandrer liv

Men etter den dramatiske tørken fikk Fatima hjelp til å bygge en vannsamler. Den samler regnvannet når det først kommer, slik at familien har tilgang på drikkevann og kan vanne avlingen i tørre perioder. I dag bruker Fatima vannkilden aktivt til å produsere stiklinger som hun planter i åkeren. I tillegg til vannsamleren har Fatima fått opplæring i klimatilpasset jordbruk. Det har hjulpet henne å dyrke med teknikker og avlinger som tåler de lange tørkeperiodene bedre, og til å bruke det dyrebare vannet mest mulig effektivt.

Situasjonen til familien min var ikke bra, særlig ikke før vi fikk stabil tilgang på vann. Nå har familieøkonomien blitt bedre, og vi har tilgang på vann og mat. Vi føler oss velsignet

Fatima

Bli utviklingsinvestor i Somalia

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.