5 gode grunner til å investere i kaffebonden

Publisert . | Oppdatert

Vi mange som er glade i kaffe, men visste du at kaffeplanten rammes hardt av klimaendringene? Her kan du lese 5 gode grunner til å investere i kaffebonden som kan redde din framtidige kaffekopp.

1. Kaffeplanten er en av verdens mest klimautsatte matplanter

Kaffeplanten er ekstremt følsom for temperaturendringer. Ifølge The Climate Institute vil all dyrkbar mark til kaffeproduksjon halveres innen 2050. Kaffeprodusentene sliter med ustabile avlinger, pest og andre plantesykdommer som rammer kaffeplantene, og ustabilt vær gir dårlig tilgang til vann. Dersom kaffeavlinger går tapt tar det minst tre år å bygge dem opp igjen. Det kan bety dårlige nyheter for kaffekoppen din. Heldigvis er det mulig for kaffeprodusentene å tilpasse seg et endret klima. Som utviklingsinvestor kan du investere direkte i disse løsningene.

2. Redd din framtidige kaffekopp

En av tingene som knytter oss nordmenn til landet Guatemala – kanskje uten at vi vet det – er kaffe. Nordmenn drikker nest mest kaffe i verden, og mange småbønder i Guatemala er helt avhengig av kaffeproduksjon for inntekt og mat på bordet. De fleste av oss tar nok for gitt at kaffen alltid vil være der. Men kan vi virkelig regne med det? Småbøndene opplever allerede stor uforutsigbarhet i temperaturer og værmønster. Ved å ta bevisste valg når du kjøper kaffe og investere i klimatilpasning for kaffebønder kan du bidra til å redde kaffekoppen din i framtiden. Derfor vil vi ha deg med som utviklingsinvestor!

Kaffekopper

Kaffekulturen er vel så sterk i Guatemala som i Norge. Her har kaffebonde Maria Mendoza gjort klar morgenkaffen til familien.

Carlos Zaparolli

3. Klimatilpasning hjelper kaffebonden å dyrke kaffe i et endret klima

Verdens kaffeproduksjon avhenger av at småbonden styrkes. Det handler om å gjøre kaffeproduksjonen mer robust i møte med endrede værmønstre, samtidig som vi tar vare på miljøet og sikrer bedre avlinger og god inntekt til kaffebonden.

Mangel på vann er en av de største utfordringene kaffebøndene vi samarbeider med opplever. Når kaffebærene er høstet inn må de vaskes og renses, og uten vann er dette vanskelig å få til. Som utviklingsinvestor i Guatemala kan du investere i vanntanker som samler opp vannet fra regntiden slik at bøndene kan spare på vannet til kaffen skal høstes og vaskes.

4. Klimakamp er kvinnekamp

Det å være småbonde i et fattig land er vanskelig, men å være kvinne er enda vanskeligere. Kvinner står for over halvparten av arbeidet som gjøres i landbruket, men har langt dårligere vilkår enn menn. Resultatet er at selv om kvinnene jobber mer enn menn, har de gjennomsnittlig lavere avlinger og tjener mindre penger på det de produserer. Dette gjelder også når vi snakker om kaffe.

FNs organisasjon for mat og ernæring har beregnet at dersom kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter i verden reduseres med 100-150 millioner. Som utviklingsinvestor kan du bidra til likestilling i landbruket ved å investere i infrastruktur for vasking av kaffe og vanntanker. Dette vil hjelpe de kvinnelige kaffebøndene å øke kvaliteten på kaffen, og igjen sin egen inntekt.

Renseanlegg for bearbeiding av kaffebær

Vanntanken og vaskestasjonen hjelper kaffebøndene i Q'anjob'ales å øke kvaliteten på kaffen sin. Nå ønsker vi å bygge en liknende vaskestasjon med vanntanker i et annet område kalt Cocola, og du kan være med som investor.

5. Kaffe kan løfte mennesker ut av fattigdom

Investeringer i småskala kaffebønder er effektiv fattigdomsbekjempelse. Inntektene fra kaffeproduksjon har gjort det mulig for et stort antall bønder å komme seg ut av fattigdom. Det er ikke alltid så mye som skal til. Tilgang til vann, redskaper, teknologi og kunnskap kan øke kvaliteten, kaffeavlingene og inntektene for kaffebøndene på landsbygda i Guatemala.

Invester i kaffens framtid

I vårt Guatemala-fond kan du investere i klimatilpasning som sikrer både kaffen og kaffebøndenes framtid.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.